Č.A.T., Českomoravské akciové tiskařské a vydavatelské podniky

city: Praha
address: _
state: Česká republika (Czech Republic)

notes:
1941 - Václavská ulice 12

Č.A.T., Českomoravské akciové tiskařské a vydavatelské podniky

kniha
  published   title (subtitle)
  1927   Dětství Nikitovo
  1927   Matka Boží (legendy od Františka Kysely)
  1940   Peníz z noclehárny (Povídky)
  1943   Šijeme, přešíváme, zašíváme (Praktická příručka pro hospodyně a domácí švadleny)
  1944   Dvě zlatá srdce
  1944   Praha šest set let církevní metropolí
  1944   Učte všecky národy
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  1937   Břetislav Štorm
periodikum
  published   title (subtitle)
  1941/08/31   Dětská neděle
  1941/09/14   Dětská neděle
  1941/11/23   Dětská neděle
  1941/12/07   Dětská neděle
  1941/12/21   Dětská neděle
  1942/01/04   Dětská neděle
  1942/01/18   Dětská neděle
  1942/02/01   Dětská neděle
  1942/02/15   Dětská neděle
  1942/03/01   Dětská neděle
  1942/03/15   Dětská neděle
  1942/03/29   Dětská neděle
  1942/04/12   Dětská neděle
  1942/04/26   Dětská neděle
  1942/05/24   Dětská neděle
  1942/06/07   Dětská neděle
  1942/07/19   Dětská neděle
  1942/08/16   Dětská neděle
soubor pohlednic
  published   title (subtitle)
  1947   Stará Praha ve 12 pohledech Vojtěcha Kubašty
  1948   Loreta na Hradčanech

Č.A.T., Českomoravské akciové tiskařské a vydavatelské podniky

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1944   František Záleský
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1946   Mladé české sochařství
kniha
  published   title (subtitle)
  1927   Dětství Nikitovo
  1927   Matka Boží (legendy od Františka Kysely)
  1934   Čtvero knih
  1934   Hořící keř (Modlitby a meditace)
  1936   Mladý Fu (od horního Yantse-Kiangu)
  1937   Krakovský trubač (Román o podivuhodných osudech tarnovského křišťálu)
  1938   Z lásky (Historický román)
  1939   Kniha kreseb Břetislava Štorma
  1939   Malý tulák Tomy
  1940   Erbovní knížka na rok 1940
  1940   Na krásné samotě (Idylický román z Českomoravské vysočiny)
  1940   Pecka
  1940   Pro čest a slávu (Román pro mládež z doby švédského obležení Brna)
  1940   Škola mé štěstí (povídka ze života velkoměstského)
  1940   Trojzpěvy (Kruh dvanácti ód)
  1940   Úvod do heraldiky
  1940   Zatoulaná lodička (a deset jiných pohádek pro malé i velké lidi)
  1941   Architektura a pokrok
  1941   Barokní princip v dějinách architektury
  1941   Basilika sv. Prokopa v Třebíči
  1941   Bombi Bitt a já
  1941   Děvče z tichého městečka (Román pro mládež)
  1941   Duhový míč
  1941   Erbovní knížka na rok 1941
  1941   Heraldika (čili přehled její teorie se zřetelem k Čechám na vývojovém základě)
  1941   Lidi a lidičky (Dr. Desiderius nladým)
  1941   Liturgické umění
  1941   Mohyla (Pozdrav Tasova, Mohyla, Tepna)
  1941   O povstání kralevice Přemysla proti králi Václavovi I.
  1941   Pohádka za pohádkou
  1941   Poutník cherubínský
  1941   Pražské Karmelitky (Kus historie staré Prahy)
  1941   Pro čest a slávu (Román pro mládež z doby švédského obležení Brna)
  1941   Puma Manzo (Román amerického lva)
  1941   Ročenka pro liturgické umění 1941
  1941   Rok Páně
  1941   Úvahy o malířství
  1941   Ves u řeky
  1941   Zrádný nápoj
  1941   Život a umučení svatého Václava a báby jeho svaté Ludmily (podle sepsání Kristiánova)
  1942   Kámen a bolest (Michelangelo Buonarroti)
  1942   Marnotratný syn
  1942   Mše svatá (Oběť Kristova a naše)
  1942   Norimberské loutky
  1942   Parsifal
  1942   Petrklíče (Jarní pohádka)
  1942   Pražská keramika (Poklady umění v Čechách a na Moravě - XLV)
  1942   Rozzáření zraků
  1942   Starokřesťanské apokryfy
  1942   Zajatci džungle
  1943   Co se vskutku přihodilo v pohádce
  1943   Dřevěný král (Mfunu nsargi)
  1943   Kalendář básníkův (Verše intimní z let 1925-1937)
  1943   Listy o životě a umění (Dopisy Jaroslavu Gollovi, Josefu Pekařovi a Josefu Šustovi)
  1943   Loutna česká
  1943   Návraty do prázdna (Román)
  1943   Ohnivé perutě (Osudy vynálezce Josefa Ressla)
  1943   Ohnivé perutě
  1943   Papežská mše (fragment 2.dílu trilogie Kámen a bolest)
  1943   Pohádký o ptácích
  1943   Pražské zahrady
  1943   Princezna z kapradí
  1943   Příběhy z Medové stráně
  1943   Soví hrad
  1943   Světelný mrak (Román)
  1943   Šijeme, přešíváme, zašíváme (Praktická příručka pro hospodyně a domácí švadleny)
  1944   Assunta (171, (5), obálka)
  1944   Babička
  1944   Dvě zlatá srdce
  1944   Křišťálové zrcadlo
  1944   Perníková chaloupka
  1944   Praha šest set let církevní metropolí
  1944   Sonety Orfeovi (81, (3), obálka)
  1944   Staropražští komedianti a jiné atrakce (1800 - 1850)
  1944   Svět kouzel a divů
  1944   U Toledské brány
  1944   Učte všecky národy
  1944   Vykoupený čas (Kruh dvanácti legend)
  1944   Záhadný ostrov Kajačorp
  1944   Ze zápisníku starého profesora
  1944   Život tří generací (Vzpomínka na velké Purkyně, Listy a články malíře Karla Purkyně)
  1945   1939 - 1945 (Hrst veršů Jaroslava Plasse s náčrtky Otakara Mrkvičky)
  1945   A nyní promluví Pavel Svatý... (Londýnské rozhlasové epištoly Dr. Prokopa Drtiny z let 1940-1945)
  1945   Dům pod horami (Vypravování o šťastném dětství)
  1945   Metropolitní chrám sv.Víta (K šestistému výročí položení základu novostavby dómu 1344 -1944)
  1945   Slezsko (přehled národnostního vývoje)
  1945   Sůl nad zlato
  1945   Španělé na Bílé hoře (Tři kapitoly z evropských politických dějin)
  1946   Dobrý rytíř
  1946   Jak život Prahou šel (1576 - 1830)
  1946   Jaro
  1946   Jde za námi věrolomník
  1946   Jindy a nyní
  1946   Myšlenky
  1946   Starodávné panenky
  1946   Vincek a Estelka
  1947   Ať zkamení (Básně z let 1935 -1943)
  1947   Básně z východu
  1947   Helmolda, kněze buzovského, Slovanská kronika
  1947   Hoch v modrém
  1947   Chrám sv. Víta v obrazech Jiřího Jeníčka
  1947   Ida Alžběta
  1947   Kámen a bolest (Michelangelo Buonarroti)
  1947   Odvěký doklad naší státní svrchovanosti
  1947   Píseň o Bernadettě (Román)
  1947   Pokorná pouť
  1947   Popelka
  1947   Pro čest a slávu (Román pro mládež z doby švédského obležení města Brna)
  1947   Románská Praha
  1947   Svatovojtěšské pražské svatyně zvláště kostel sv. Vojtěcha v Praze II
  1947   Úvod do četby nového zákona
  1947   Věrná manželka
  1948   Blázny živí Bůh (Romaneto)
  1948   Bouře
  1948   Bouře nad Prahou aneb Švédové před Prahou r. 1648
  1948   Farizejka
  1948   Hovory k sobě (Deník římského císaře)
  1948   Chrám Sv. Víta (Dějiny a průvodce)
  1948   Chrám štěstí
  1948   Křižáci (Křižácká epopeje, svazek první, díl první a druhý)
  1948   Křižáci (Křižácká epopeje, svazek druhý, díl třetí a čtvrtý)
  1948   Legenda o blahoslavené Anežce (Chebské zlomky)
  1948   Moderní člověk a křesťanství
  1948   O tobě, Praho... (Dějiny města)
  1948   Opička z Klamovky
  1948   Pán Amry
  1948   Píseň o Bernadettě (Román)
  1948   Plná slávy
  1948   Plná slávy (All glorious within)
  1948   Pod Zvičinou (Verše i povídky)
  1948   Pražské Jezulátko
  1948   Skleněný sen Ludviky Smrčkové
  1948   Stará Praha (Průvodce po jejich krásách, památkách i zákoutí)
  1948   Tajemství strýce Josefa
  1948   Vejce a já
  1948   Vzácný jed
  1949   Medvídek Pu
  1949   Němá barikáda
  1950   Vítězný film (Třicet let sovětského filmu)
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  1937   Břetislav Štorm
  1943   Václav Talich (Soubor statí o životě a práci)
  1947   JK (In memoriam)
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1937   Panna Maria Vítězná a český národ (IX.Příliv sil)
  1937   Tvá či Boží
kalendář
  published   title (subtitle)
  1928   Svatováclavský kalendář na jubilejní rok 1929
  1941   Katolická žena
  1942   Neděle
  1949   Lidový kalendář (na rok 1950)
partitura
  published   title (subtitle)
  1942   Rusalka (Lyrická pohádka o třech jednání / Lyrisches Märchen in drei Akten)
  1943   Veronika
periodikum
  published   title (subtitle)
  1940   Řád
  1940/06/26   Řád (Revue pro kulturu a život 5)
  1940/12/21   Řád (revue pro kulturu a život)
  1941/05/05   Řád (Revue pro kulturu a život)
  1941/08/31   Dětská neděle
  1941/11/23   Dětská neděle
  1941/12/07   Dětská neděle
  1941/12/21   Dětská neděle
  1941/2/1   Jitro 6 (časopis studetstva katolického)
  1942   Řád (Revue pro kulturu a život)
  1942/01/04   Dětská neděle
  1942/01/18   Dětská neděle
  1942/02/01   Dětská neděle
  1942/02/15   Dětská neděle
  1942/03/01   Dětská neděle
  1942/03/15   Dětská neděle
  1942/03/29   Dětská neděle
  1942/04/12   Dětská neděle
  1942/05/24   Dětská neděle
  1942/06/07   Dětská neděle
  1942/06/31   Dětská neděle
  1942/07/19   Dětská neděle
  1942/08/16   Dětská neděle
  1944/02/10   Řád (Revue pro kulturu a život)
  1944/07/10   Řád (Revue pro kulturu a život)
  1944/08   Řád (Revue pro kulturu a život)
  1948/11/01   Radostné mládí
průvodce
  published   title (subtitle)
  1943   Kouřim
  1946   Sázava volá k sv. Prokopu (Malý průvodce památkami kláštera a chrámu sv. Prokopa v Sázavě - Černých Budách)
příležitostný tisk
  published   title (subtitle)
  1945   Paladium země české (24.VI - 1.VII.1945)
soubor grafických listů
  published   title (subtitle)
  1944   Melancholie Strahova (Pět původních kolorovaných grafik na strahovské téma)
  1944   Valdštejnský palác v Praze (Pět původních kolorovaných grafik)
  1945   Klementinum
soubor pohlednic
  published   title (subtitle)
  1947   Stará Praha ve 12 pohledech Vojtěcha Kubašty
  1948   Loreta na Hradčanech
soubor reprodukcí
  published   title (subtitle)
  1948   Abstrakce kreslil František Kupka
učebnice
  published   title (subtitle)
  1925   Prvé počátky houslové hry (Sešit 2.)
  nedatováno   Houslové etudy 1 (Prvé etudy malého houslisty)
  nedatováno   Prvé počátky houslové hry (Sešit 1.)
  nedatováno   Prvé počátky houslové hry (Sešit 3.)
  nedatováno   Prvé počátky houslové hry (Sešit 4.)

Č.A.T., Českomoravské akciové tiskařské a vydavatelské podniky

person   born from - to, notes
Fanta Josef   7. 12. 1856     ???? - ????