Č.A.T., Českomoravské akciové tiskařské a vydavatelské podniky

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1944, František Záleský
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1946, Mladé české sochařství
Book
published, title (subtitle)
1927, Dětství Nikitovo
1927, Matka Boží (legendy od Františka Kysely)
1934, Čtvero knih
1934, Hořící keř (Modlitby a meditace)
1936, Mladý Fu (od horního Yantse-Kiangu)
1937, Krakovský trubač (Román o podivuhodných osudech tarnovského křišťálu)
1938, Z lásky (Historický román)
1939, Malý tulák Tomy
1939, Kniha kreseb Břetislava Štorma
1940, Pro čest a slávu (Román pro mládež z doby švédského obležení Brna)
1940, Zatoulaná lodička (a deset jiných pohádek pro malé i velké lidi)
1940, Škola mé štěstí (povídka ze života velkoměstského)
1940, Erbovní knížka na rok 1940
1940, Na krásné samotě (Idylický román z Českomoravské vysočiny)
1940, Trojzpěvy (Kruh dvanácti ód)
1940, Úvod do heraldiky
1941, Lidi a lidičky (Dr. Desiderius nladým)
1941, Pohádka za pohádkou
1941, Zrádný nápoj
1941, Děvče z tichého městečka (Román pro mládež)
1941, Duhový míč
1941, Pražské Karmelitky (Kus historie staré Prahy)
1941, Pro čest a slávu (Román pro mládež z doby švédského obležení Brna)
1941, Ročenka pro liturgické umění 1941
1941, Úvahy o malířství
1941, O povstání kralevice Přemysla proti králi Václavovi I.
1941, Erbovní knížka na rok 1941
1941, Heraldika (čili přehled její teorie se zřetelem k Čechám na vývojovém základě)
1941, Život a umučení svatého Václava a báby jeho svaté Ludmily (podle sepsání Kristiánova)
1941, Mohyla (Pozdrav Tasova, Mohyla, Tepna)
1941, Barokní princip v dějinách architektury
1941, Liturgické umění
1941, Architektura a pokrok
1941, Poutník cherubínský
1941, Ves u řeky
1941, Rok Páně
1941, Puma Manzo (Román amerického lva)
1941, Bombi Bitt a já
1942, Zajatci džungle
1942, Norimberské loutky
1942, Parsifal
1942, Petrklíče (Jarní pohádka)
1942, Starokřesťanské apokryfy
1942, Marnotratný syn
1942, Mše svatá (Oběť Kristova a naše)
1942, Pražská keramika (Poklady umění v Čechách a na Moravě - XLV)
1942, Kámen a bolest (Michelangelo Buonarroti)
1942, Rozzáření zraků
1943, Co se vskutku přihodilo v pohádce
1943, Listy o životě a umění (Dopisy Jaroslavu Gollovi, Josefu Pekařovi a Josefu Šustovi)
1943, Pohádký o ptácích
1943, Příběhy z Medové stráně
1943, Princezna z kapradí
1943, Ohnivé perutě (Osudy vynálezce Josefa Ressla)
1943, Soví hrad
1943, Světelný mrak (Román)
1943, Papežská mše (fragment 2.dílu trilogie Kámen a bolest)
1943, Dřevěný král (Mfunu nsargi)
1943, Návraty do prázdna (Román)
1943, Ohnivé perutě
1943, Pražské zahrady
1943, Šijeme, přešíváme, zašíváme (Praktická příručka pro hospodyně a domácí švadleny)
1943, Loutna česká
1943, Kalendář básníkův (Verše intimní z let 1925-1937)
1944, Sonety Orfeovi (81, (3), obálka)
1944, U Toledské brány
1944, Život tří generací (Vzpomínka na velké Purkyně, Listy a články malíře Karla Purkyně)
1944, Křišťálové zrcadlo
1944, Dvě zlatá srdce
1944, Perníková chaloupka
1944, Záhadný ostrov Kajačorp
1944, Svět kouzel a divů
1944, Babička
1944, Vykoupený čas (Kruh dvanácti legend)
1944, Praha šest set let církevní metropolí
1944, Staropražští komedianti a jiné atrakce (1800 - 1850)
1944, Učte všecky národy
1944, Assunta (171, (5), obálka)
1944, Ze zápisníku starého profesora
1945, 1939 - 1945 (Hrst veršů Jaroslava Plasse s náčrtky Otakara Mrkvičky)
1945, Sůl nad zlato
1945, Dům pod horami (Vypravování o šťastném dětství)
1945, Španělé na Bílé hoře (Tři kapitoly z evropských politických dějin)
1945, Metropolitní chrám sv.Víta (K šestistému výročí položení základu novostavby dómu 1344 -1944)
1945, Slezsko (přehled národnostního vývoje)
1946, Vincek a Estelka
1946, Jak život Prahou šel (1576 - 1830)
1946, Starodávné panenky
1946, Dobrý rytíř
1946, Jindy a nyní
1946, Jde za námi věrolomník
1946, Myšlenky
1946, Jaro
1947, Pro čest a slávu (Román pro mládež z doby švédského obležení města Brna)
1947, Ať zkamení (Básně z let 1935 -1943)
1947, Popelka
1947, Kámen a bolest (Michelangelo Buonarroti)
1947, Odvěký doklad naší státní svrchovanosti
1947, Hoch v modrém
1947, Pokorná pouť
1947, Helmolda, kněze buzovského, Slovanská kronika
1947, Úvod do četby nového zákona
1947, Románská Praha
1947, Chrám sv. Víta v obrazech Jiřího Jeníčka
1947, Věrná manželka
1947, Básně z východu
1947, Ida Alžběta
1947, Píseň o Bernadettě (Román)
1947, Svatovojtěšské pražské svatyně zvláště kostel sv. Vojtěcha v Praze II
1948, Křižáci (Křižácká epopeje, svazek první, díl první a druhý)
1948, Křižáci (Křižácká epopeje, svazek druhý, díl třetí a čtvrtý)
1948, Farizejka
1948, Píseň o Bernadettě (Román)
1948, Opička z Klamovky
1948, Pán Amry
1948, Bouře nad Prahou aneb Švédové před Prahou r. 1648
1948, Stará Praha (Průvodce po jejich krásách, památkách i zákoutí)
1948, Pražské Jezulátko
1948, Tajemství strýce Josefa
1948, Moderní člověk a křesťanství
1948, Plná slávy
1948, Vejce a já
1948, Plná slávy (All glorious within)
1948, Chrám Sv. Víta (Dějiny a průvodce)
1948, Vzácný jed
1948, Skleněný sen Ludviky Smrčkové
1948, Pod Zvičinou (Verše i povídky)
1948, Bouře
1948, Legenda o blahoslavené Anežce (Chebské zlomky)
1948, Blázny živí Bůh (Romaneto)
1948, Hovory k sobě (Deník římského císaře)
1948, Chrám štěstí
1949, Medvídek Pu
1949, Němá barikáda
1950, Vítězný film (Třicet let sovětského filmu)
Anthology/Collection
published, title (subtitle)
1937, Břetislav Štorm
1943, Václav Talich (Soubor statí o životě a práci)
1947, JK (In memoriam)
Subordinate Document
published, title (subtitle)
1937, Tvá či Boží
1937, Panna Maria Vítězná a český národ (IX.Příliv sil)
Periodical
published, title (subtitle)
1940, Řád
1940/06/26, Řád (Revue pro kulturu a život 5)
1940/12/21, Řád (revue pro kulturu a život)
1941/05/05, Řád (Revue pro kulturu a život)
1941/08/31, Dětská neděle
1941/11/23, Dětská neděle
1941/12/07, Dětská neděle
1941/12/21, Dětská neděle
1941/2/1, Jitro 6 (časopis studetstva katolického)
1942, Řád (Revue pro kulturu a život)
1942/01/04, Dětská neděle
1942/01/18, Dětská neděle
1942/02/01, Dětská neděle
1942/02/15, Dětská neděle
1942/03/01, Dětská neděle
1942/03/15, Dětská neděle
1942/03/29, Dětská neděle
1942/04/12, Dětská neděle
1942/05/24, Dětská neděle
1942/06/07, Dětská neděle
1942/06/31, Dětská neděle
1942/07/19, Dětská neděle
1942/08/16, Dětská neděle
1944/02/10, Řád (Revue pro kulturu a život)
1944/07/10, Řád (Revue pro kulturu a život)
1944/08, Řád (Revue pro kulturu a život)
1948/11/01, Radostné mládí
Collection of Postcards
published, title (subtitle)
1947, Stará Praha ve 12 pohledech Vojtěcha Kubašty
1948, Loreta na Hradčanech
Occassional Print
published, title (subtitle)
1945, Paladium země české (24.VI - 1.VII.1945)
Collection of Reproductions
published, title (subtitle)
1948, Abstrakce kreslil František Kupka
Calender
published, title (subtitle)
1928, Svatováclavský kalendář na jubilejní rok 1929
1941, Katolická žena
1942, Neděle
1949, Lidový kalendář (na rok 1950)
Guide
published, title (subtitle)
1941, Basilika sv. Prokopa v Třebíči
1943, Kouřim
1946, Sázava volá k sv. Prokopu (Malý průvodce památkami kláštera a chrámu sv. Prokopa v Sázavě - Černých Budách)
Textbook
published, title (subtitle)
1925, Prvé počátky houslové hry (Sešit 2.)
nedatováno, Prvé počátky houslové hry (Sešit 1.)
nedatováno, Prvé počátky houslové hry (Sešit 3.)
nedatováno, Prvé počátky houslové hry (Sešit 4.)
nedatováno, Houslové etudy 1 (Prvé etudy malého houslisty)
Collection of Graphic Prints
published, title (subtitle)
1944, Melancholie Strahova (Pět původních kolorovaných grafik na strahovské téma)
1944, Valdštejnský palác v Praze (Pět původních kolorovaných grafik)
1945, Klementinum
Score
published, title (subtitle)
1942, Rusalka (Lyrická pohádka o třech jednání / Lyrisches Märchen in drei Akten)
1943, Veronika