Státní galerie výtvarného umění v Chebu

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1995   Karel Frauknecht 1925-1994
1999   Miloslav Holý: Grafické dílo ve sbírkách SGVU v Chebu
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2000   Zrcadlo srdce, zrcadlo duše
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1992   Jaroslav Hovadík: Obrazy, objekty, grafika, koláže
1992   Wenzel Hablik (1881 - 1934)
1992   Jánuš Kubíček: Obrazy - kresby - grafika - plastika
1994   Zdena Fibichová: Plastiky
1997   Georg Kars (1880-1945): Malířské dílo
1998   Jaroslav Kovář: Barevné kresby
1999   Ladislav Čepelák: Grafické soubory
1999   Hanuš Schwaiger 1854 -1912
1999   Oinirické vize Anny Zemánkové (Oinirische Visionen der Anna Zemánková)
2000   Aleš Lamr: Barevná litografie
2000   Zdeněk Burian: Knižní obálky a ilustrace ve sbírkách SGVU v Chebu
2000   Emanuel Ranný: Skácelovské reflexe
2000   Jiří Jun: Kresby
2000   Jindřich Prucha: Lomy
Collective Invitation
published, title (subtitle)
2000   Zrcadlo srdce, zrcadlo duše (výběr z české insitní tvorby) / Spiegel des Herzens, Spiegel der Seele (Auswahl von der tchechischen naiven Bildung)
Non-exhibit Invitation
published, title (subtitle)
1994   Filip Suchomel: Japonská keramika
New Years Greeting
published, title (subtitle)
1995   pf 1995 - Státní galerie výtvarného umění v Chebu - Šťastný nový rok / Staatsgalerie der bildenden Künste, Cheb - Ein Glückliches neues Jahr / The State Gallery of Art, Cheb - Happy New Year
2000   pour féliciter 2000 - Šťastný a úspěšný nový rok / Ein Glückliches und erfolgreiches Neues Jahr / Happy and succesfull New Year (Státní galerie výtvarného umění v Chebu)