Městská galerie

city: Litomyšl (Svitavy)
address: Smetanovo nám. 10 (dům U Rytířů)
zip code: 570 01
state: Česká republika (Czech Republic)

e-mail: galerie@litomysl.cz
web: www.galerie.litomysl.cz
birth year: 1926

Městská galerie

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1927/06/12 - 1927/07/12   Výstava obrazů z Litomyšlska, Zámek Litomyšl, Litomyšl (Svitavy)
1948/06 - 1948/08   Karel Šťastný: Obrazy, Městská galerie, Litomyšl (Svitavy)
1949/07/04 - 1949/07/15   Moderní umění, Zámek Litomyšl, Litomyšl (Svitavy)
1962/06/03 - 1962/07/08   Bohdan Kopecký: Práce z let 1947 - 62, Zámek Litomyšl, Litomyšl (Svitavy)
1985/03/22 - 1985/05/11   Z českého výtvarného umění 20. století, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
1987/10/08 - 1987/11/01   Výtvarná Litomyšl ´87, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
1989/10/05 - 1989/10/29   Výtvarná Litomyšl ´89, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
1990/09/07 1990/10/07   Výtvarná Litomyšl ´90, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
1991/09/13 - 1991/10/13   Výtvarná Litomyšl ´91, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
1992/09/25 - 1992/10/18   Výtvarná Litomyšl ´92, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
1993/06/25 - 1993/07/31   Pocta Ženě, Galerie de Lara, Litomyšl (Svitavy)
1993/09/24 - 1993/10/17   Výtvarná Litomyšl ´93, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
1994/02/17 - 1994/03/17   Aleš Ogoun: Trubkonifikace a jiné, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
1994/04/16 - 1994/05/10   České město Litomyšl v minulosti i přítomnosti (archivní a muzejní památky, výtvarné umění), Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
1994/06/25 - 1994/08/31   Z českého výtvarného umění, Zámek Litomyšl, Litomyšl (Svitavy)
1994/12/15 -   Zdeněk Kopal: Život zasvěcený vesmíru, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
1995/06/03 - 1995/09/03   Eva Kmentová, Zámek Litomyšl, Litomyšl (Svitavy)
1996/04/20 - 1996/05/19   Luboš Šperl: Souborná výstava, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
1996/09/12 - 1996/11/03   Výtvarná Litomyšl ´96, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
1997/01/23 - 1997/03/09   Josef Matička: Obrazy, Městské muzeum a galerie, Svitavy (Svitavy)
1997/04/18 - 1997/06   Jiří Mědílek: Obrazy, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
1997/06/22   Olbram Zoubek: Sochy, Zámek Litomyšl, Litomyšl (Svitavy)
1997/12/12 - 1998/01/18   Výtvarná Litomyšl ´97, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
1998/04/25 -   Jaroslav Horálek: Obrazy, Zámek Litomyšl, Litomyšl (Svitavy)
1998/06/12 -   Grafika Ludmily Jandové, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
1998/06/28 - 1998/08/23   Zdeněk Sýkora: Obrazy a partitury z let 1994 - 1998, Zámek Litomyšl, Litomyšl (Svitavy)
1998/07/25   Olbram Zoubek: Sochy, Zámek Litomyšl, Litomyšl (Svitavy)
1998/09/12 - 1998/11   Bohdan Kopecký: Obrazy, Zámek Litomyšl, Litomyšl (Svitavy)
1999/02/12 - 1999/03/28   Tomáš Paul, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
1999/04/24 - 1999/07/06   Aleš Ogoun: Bilance 1982 - 1998, Zámek Litomyšl, Litomyšl (Svitavy)
1999/05/22 - 1999/07/06   Šárka Hrouzková: Obrazy, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
1999/09/10 - 1999/10/31   Annegret Heinl, Karel Nepraš, Ben Patterson, Jan Steklík: Soutoky a prameny, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
2000 - 2011   Městská obrazárna, Zámek Litomyšl, Litomyšl (Svitavy)
2000/01/14 - 2000/02/27   Jan Křížek, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
2000/05/26 - 2000/06/18   Šárka Franková: Obrazy, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
2000/06/24 - 2000/07/23   Michal Blažek: Sochy, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
2001/07/14 - 2001/08/05   Vladimír Vích, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
2001/08/11 - 2001/09/09   Eva Brodská: Gobeliny / akvarely, kresby, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
2002/03/16 - 2002/05/05   Jana Krotká: Obrazy, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
2002/08/10 - 2002/09/29   Josef Hnízdil: Život a smrt, Zámek Litomyšl, Litomyšl (Svitavy)
2003/04/05 -   Taj-t'ün Hejzlarová: Krajiny mého domova, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
2003/07/23 - 2003/09/14   Eva Brodská: Tapiserie, Václav Cigler: Sklo, Zámek Litomyšl, Litomyšl (Svitavy)
2003/09/06 - 2003/10/12   Bedřiška Uždilová: Obrazy, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
2003/10/17 - 2003/11/23   Jaroslav J. Alt: Obrazy, kresby, grafiky a objekty, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
2004/05/07 - 2004/06/13   Jaroslav Klát ml., Jaroslav Klát st., Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
2004/06/08 - 2004/07/25   Ludmila Jandová: Obrazy prostoru, Zámek Litomyšl, Litomyšl (Svitavy)
2004/09/03 - 2004/09/26   Výstava fotomontáží Jana Šplíchala, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
2004/10/09 - 2004/11/28   Jiří Havlíček: Caligraphica scato - logica, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
2005/04/15 - 2005/05/15   Nové sdružení pražských umělců, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
2005/06/18 - 2005/07/31   Jaroslav Horálek: Obrazy a kresby, Zámek Litomyšl, Litomyšl (Svitavy)
2005/07/23 - 2005/09/04   Josef Voleský (1895 - 1932), Městská galerie, Litomyšl (Svitavy)
2005/08/06 - 2005/09/30   Bedřich Novotný: Obrazy, monotypy, Zámek Litomyšl, Litomyšl (Svitavy)
2005/11/06 - 2005/12/04   Krev mé krve aneb 3 pokolení malířek, Městská galerie, Litomyšl (Svitavy)
2006/06/16 - 2006/07/04   Deset století architektury, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
2006/07/28 - 2006/08/23   Marie Horáčková-Cantoni: Obrazy, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
2006/08/05 - 2006/09/30   Jiří Seifert: Tušení je víc než vidění, Zámek Litomyšl, Litomyšl (Svitavy)
2007/06/15 - 2007/09/30   Václav Boštík: Opona pro Orlovnu v Poříčí u Litomyšle, Zámek Litomyšl, Litomyšl (Svitavy)
2007/06/17 - 2007/09/30   Rudolf Vejrych: Malby a kresby, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
2007/10/05 - 2007/11/25   Andrej Barla: Z mého života, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
2007/12/14 - 2008/01/27   Výtvarná Litomyšl ´07, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
2008/05/01 - 2008/06/08   Bedřich Veselík: Sochy, Městská galerie, Litomyšl (Svitavy)
2008/06/19 - 2008/08/31   Bohdan Kopecký: Obrazy, Zámek Litomyšl, Litomyšl (Svitavy)
2008/06/19 - 2008/08/31   Dobrodružství jedné sbírky: Ex libris a drobná grafika ze sbírky Svetozára Pantůčka (16. 1. 1931 – 20. 6. 2000), Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
2008/12/12 - 2009/01/25   Výtvarná Litomyšl ´08, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
2009/04/03 - 2009/05/30   Aleš Ogoun: To co tu vzniklo, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
2010/06/11 - 2010/07/12   Iva Mrázková: Společná hra, Městská galerie, Litomyšl (Svitavy)
2010/06/12 - 2010/07/05   David Bartoň: Obrazy, Zámek Litomyšl, Litomyšl (Svitavy)
2011/06/30 - 2011/08/28   Jiří Hejna: Vesmír je jako Pták Ohnivák, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
2012/02/03 - 2012/03/18   Jitka Lustyk: Povím to obrazama / Spoken by pictures, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
2012/03/30 - 2012/06/17   Julius Mařák, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
2012/06/22 - 2012/09/02   Mistři české malby, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
2012/10/01 - 2012/12/02   Zdeněk Fránek: Příliš neviditelná architektura / Too Invisible Architecture, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
2012/12/07 - 2013/01/13   Výstava českého komiksu 1.poloviny 20.století, Městská galerie, Litomyšl (Svitavy)
2013/01/19 - 2013/02/10   Ľubo Repaský: Maľba - výber z diela, Městská galerie, Litomyšl (Svitavy)
2013/02/20 - 2013/04/21   Jiří Příhoda: Papež v Litomyšli, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
2013/02/21 - 2013/04/21   Jiří Papež, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
2013/05/04 - 2013/05/26   Mariana Alasseur: Záblesky světel, Městská galerie, Litomyšl (Svitavy)
2013/06/16 - 2013/09/01   Max Švabinský: Kozlovské sonety, Městská galerie, Litomyšl (Svitavy)
2013/10/04 - 2013/11/03   Burian - Křivinka, Městská galerie, Litomyšl (Svitavy)
2013/11/08 - 2014/02/02   11 světů: Současná česká ilustrace pro děti, Městská galerie, Litomyšl (Svitavy)
2014/05/03 - 2014/06/01   Veronika Šrek Bromová: Příběhy a sny, Zámek Litomyšl, Litomyšl (Svitavy)
2014/06/07 - 2014/08/31   Josef Váchal, mystik neukázněný, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
2014/06/15 - 2014/09/28   Josef Matička: Dar Litomyšli, Zámek Litomyšl, Litomyšl (Svitavy)
2014/10/03 - 2014/11/23   Josef Pleskot: Cesta II, Městská galerie, Litomyšl (Svitavy)
2014/10/03 - 2014/11/23   Josef Pleskot: Cesta II, Regionální muzeum v Litomyšli, Litomyšl (Svitavy)
2015/03/27 - 2015/05/24   Jaroslav J. Alt: Obrazy, Městská galerie, Litomyšl (Svitavy)
2015/05/10 - 2015/10/04   Městská obrazárna ...to nejlepší z depozitáře, Zámek Litomyšl, Litomyšl (Svitavy)
2015/06/05 - 2015/09/06   Obrazové příběhy Milady Marešové, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
2016/04/30 - 2016/06/26   Olbram Zoubek: Sochy, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
2016/07/02 - 2016/10/02   Bohdan Kopecký: Vladyka z Bídy, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
2017/02/10 - 2017/04/02   Jaromíra Němcová: Vrstvami, Městská galerie, Litomyšl (Svitavy)
2018/04/28 - 2018/09/30   Městská obrazárna ...to nejlepší z depozitáře, Městská galerie, Litomyšl (Svitavy)
2018/06/17 - 2018/09/09   Jaroslav Brychta: Kdo křehkost k pohybu probudil, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
2018/11/10 - 2018/02/10   Já jsem... Zdeněk Nejedlý, Městská galerie, Litomyšl (Svitavy)
2019/02/16 - 2019/04/07   Šmilauerové: Malíři čtyř generací, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
2019/06/15 - 2019/09/08   Mánie Josefa Portmana: „Vy jste unikum milý Portmane!“, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
2020/02/08 - 2020/03/29   Karel Zeman, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
2020/05/12 - 2020/07/26   Tři Lamři v Litomyšli, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
2020/07/02 - 2020/09/02   Plán B (Smetanova výtvarná Litomyšl 2020), Litomyšl (Svitavy), Litomyšl (Svitavy)
2020/10/17 - 2021/01/15   Výtvarná Litomyšl ´20, Městská galerie, Litomyšl (Svitavy)
2021/07/31 - 2021/10/10   Veronika Šrek Bromová: Časy mezi Časy, Městská galerie, Litomyšl (Svitavy)
2021/10/15 - 2021/11/26   Stále sa to deje / It's still happening, Městská galerie, Litomyšl (Svitavy)
2022/06/04 - 2022/09/18   Ludvika Smrčková, Městská galerie, Litomyšl (Svitavy)
2023/03/11 - 2023/05/21   Alois Toufar: Kupka z Vysočiny, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)

Městská galerie

date of exhibition   exhibition title
1948/06 - 1948/08   Karel Šťastný: Obrazy
2005/07/23 - 2005/09/04   Josef Voleský (1895 - 1932)
2005/11/06 - 2005/12/04   Krev mé krve aneb 3 pokolení malířek
2006/04/01 - 2006/05/07   Horká jehla: Grafika 80. let
2008/05/01 - 2008/06/08   Bedřich Veselík: Sochy
2010/06/11 - 2010/07/12   Iva Mrázková: Společná hra
2012/12/07 - 2013/01/13   Výstava českého komiksu 1.poloviny 20.století
2013/01/19 - 2013/02/10   Ľubo Repaský: Maľba - výber z diela
2013/05/04 - 2013/05/26   Mariana Alasseur: Záblesky světel
2013/06/16 - 2013/09/01   Max Švabinský: Kozlovské sonety
2013/10/04 - 2013/11/03   Burian - Křivinka
2013/11/08 - 2014/02/02   11 světů: Současná česká ilustrace pro děti
2014/10/03 - 2014/11/23   Josef Pleskot: Cesta II
2015/03/27 - 2015/05/24   Jaroslav J. Alt: Obrazy
2017/02/10 - 2017/04/02   Jaromíra Němcová: Vrstvami
2018/04/28 - 2018/09/30   Městská obrazárna ...to nejlepší z depozitáře
2018/11/10 - 2018/02/10   Já jsem... Zdeněk Nejedlý
2020/10/17 - 2021/01/15   Výtvarná Litomyšl ´20
2021/07/31 - 2021/10/10   Veronika Šrek Bromová: Časy mezi Časy
2021/10/15 - 2021/11/26   Stále sa to deje / It's still happening
2022/06/04 - 2022/09/18   Ludvika Smrčková

Městská galerie

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1945   Seznam děl posmrtné výstavy litomyšlského rodáka Josefa Voleského
  1996   Antonín Dvořák: Obrazy
  2005   Malíř Josef Voleský (1895 - 1932)
  2012   Julius Mařák 1832-1899
  2013   Max Švabinský: Kozlovské sonety
  2014   Josef Matička: Dar Litomyšli
  2015   Jaroslav J. Alt: Obrazy
  2015   Obrazové příběhy Milady Marešové
  2016   Olbram Zoubek: Sochy
  2017   Jaroslava Němcová: Vrstvami
  2018   Já jsem... Zdeněk Nejedlý (Příběh tragedie jednoho moderního intelektuála)
  2022   Ludvika Smrčková
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1994   Z českého výtvarného umění
  2002   Litomyšl Art Gallery
  2002   Městská obrazárna v Litomyšli
  2020   Tři Lamři v Litomyšli
  2021   Stále sa to deje / It's still happening
kniha
  published   title (subtitle)
  2016   Vladyka z Bídy (Malíř a litomyšlan Bohdan Kopecký)
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1988   Ludmila Jandová: Pastely a grafika
  1994   Aleš Ogoun: Trubkonifikace a jiné
  1996   Luboš Šperl: Souborná výstava
  1997   Jiří Mědílek: Obrazy
  1997   Olbram Zoubek: Sochy
  1998   Grafika Ludmily Jandové
  1998   Olbram Zoubek: Sochy
  1998   Zdeněk Sýkora: Obrazy a partitury z let 1994 - 1998
  1999   Aleš Ogoun: Bilance 1982 - 1998 (obrazy)
  1999   Šárka Hrouzková: Obrazy
  1999   Tomáš Paul: Obrazy
  2000   Michal Blažek: Sochy
  2001   Vladimír Vích (grafika - kresby - obrazy)
  2003   Bedřiška Uždilová: Obrazy
  2004   Jiří Havlíček: Caligraphica scato - logica
  2004   Ludmila Jandová: Obrazy prostoru
  2005   Bedřich Novotný: Obrazy, monotypy (1990 - 2005)
  2006   Marie Horáčková-Cantoni: Obrazy
  2007   Rudolf Vejrych: Malby a kresby (ke 125.výročí narození)
  2008   Bedřich Veselík: Sochy
  2009   Aleš Ogoun: To co tu vzniklo (obrazy a kresby 1993 - 2009)
  2012   Jitka Lustyk: Povím to obrazama / Spoken by pictures
  2012   Julius Mařák 1832-1899
  2013   Jiří Příhoda: Papež v Litomyšli (výběr prací z let 1983 - 85)
  2013   Mariana Alasseur: Záblesky světel (Aneb moje vzpomínka na Váchala)
  2014   Josef Pleskot: Cesta II
  2014   Josef Váchal, mystik neukázněný
  2014   Veronika Šrek Bromová: Příběhy a sny
  2015   Jaroslav J. Alt: Obrazy / Images
  2015   Milada Marešová: Obrazové příběhy
  2016   Bohdan Kopecký: Vladyka z bídy
  2016   Olbram Zoubek: Sochy
  2018   Jaroslav Brychta: Kdo křehkost k pohybu probudil
  2019   Mánie Josefa Portmana (Vy jste unikum milý Portmane)
  2021   Veronika Šrek Bromová: Časy mezi Časy
  nedatováno   Arnold Bartůněk: Sochy
  nedatováno   Peter Župník: Fotografie
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  1999   Annegret Heingl, Karel Nepraš, Ben Patterson, Jan Steklík
  2003   Eva Brodská: Tapiserie, Václav Cigler: Sklo
  2005   Krev mé krve aneb 3 pokolení malířek
  2007   Výtvarná Litomyšl 2007
  2008   Výtvarná Litomyšl ´08
  2013   11 světů (Současná česká ilustrace pro děti)
  2013   Burian - Křivinka
  2014   Josef Matička: Dar Litomyšli
hand out
  published   title (subtitle)
  nedatováno   Městská obrazárna v Litomyšli (Top 15)
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle)
  2018   Já jsem... Zdeněk Nejedlý (Příběh tragedie jednoho moderního intelektuála)
  2018   Jaroslav Brychta: Kdo křehkost k pohybu probudil
průvodce
  published   title (subtitle)
  2017   Olbram Zoubek (1926-2017): Sochy (11 litomyšlských zastavení Olbrama Zoubka)

Městská galerie

institution, city, address
Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy), Smetanovo náměstí 110

Městská galerie

hand out
  published   title (subtitle)
  nedatováno   Městská obrazárna v Litomyšli (Top 15)

Městská galerie

person   born from - to, notes
Zemanová Helena   22. 11. 1951     ???? - ????, ředitelka

Městská galerie

person   born
Alt Jaroslav   21. 6. 1950    
Holec Karel   17. 2. 1900    
Langenberger Alois   17. 4. 1898    
Podhrázský Stanislav   10. 11. 1920    
Ropek František   26. 5. 1901    
Růžička František   11. 9. 1882    
Voleský Josef   13. 2. 1895    

Městská galerie

dílo
published   author, title (subtitle)
1911   Voleský Josef, Famfulíkova chalupa
1913   Voleský Josef, Salet v Litomyšli
1916   Voleský Josef, Portrét Emilie Novotné
1917   Voleský Josef, Malý autoportrét (Vlastní portrét, Autoportrét, Autoportrét malý)
1919   Voleský Josef, Portrét Josefa Nováka
1919   Voleský Josef, Portrét paní Novákové
1921   Voleský Josef, Stařec
1922 - 1923   Voleský Josef, Portrét otce (Potrét otce umělcova)
1923   Voleský Josef, Portrét Heleny Pasičnykové
1923   Voleský Josef, Velký autoportrét (Autoportrét velký)
1924   Voleský Josef, Černohorec (Rusín)
1925   Voleský Josef, U lože umírajícího
1925   Voleský Josef, V kavárně (Studie ke Kavárně, Studie ke kavárně)
2. pol. 20. let   Voleský Josef, Portrét maldé ženy
2. pol. 20. let   Voleský Josef, Portrét maldého muže (Skizza k portrétu mladíka, Malý autoportrét)
před 1918   Voleský Josef, Cesta pod stromy (Na Valech)
před 1918   Voleský Josef, Portrét dámy v oválu (Portrét dámy)
před 1918   Voleský Josef, Skica neznámé budovy
před 1920   Voleský Josef, Filosofská alej
před 1925   Voleský Josef, Dívčí akt s prsem (Děvče v zelené říze, Dívčí akt, Dívčí půlakt)
před 1925   Voleský Josef, Mladý muž s knírem
před 1925   Voleský Josef, Podobizna děvčete
před 1925   Voleský Josef, Půlakt (Černovlasé děvče, Akt)
kresba
published   author, title (subtitle)
1908   Kubišta Bohumil, Pradlena
obraz
published   author, title (subtitle)
1918   Voleský Josef, Portrét matky (Portrét maminky umělcovy, Portrét umělcovy maminky)
1925   Voleský Josef, Portrét ženy /studie k obrazu Kavárna/
kol. 1923   Voleský Josef, Nemocný