Knihovna Jiřího Mahena

Encyclopedia
published, title (subtitle)
1995, Slovníček současných brněnských spisovatelů