Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Děkanát PF UJEP

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
address: České mládeže 8