Znamenaný Petr

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1996, Oldřich Drahotušský: Život a dílo
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
nedatováno, Česká grafika 50.-90. let ze sbírkových fondů Západočeské galerie v Plzni
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
2000, Soupis prvotisků Západočeského muzea v Plzni