Základní organizace ČSM při SČSVU

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Praha
address: _

notes:
Základní organizace ČSM při SČSVU pražského kraje