Základní umělecká škola, Piaristický klášter

date of exhibition, exhibition title
- 2006/06/06   Freud - Odhalení 21. století / Die Enthüllung des 21. Jahrhunderts,