Svornosť, a.s.

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Bratislava (Bratislava)
address: Račianska 20
ZIP: 832 10
phone: + 421 2 555 713 29
fax: + 421 2 554 235 45
e-mail: ekonom@gtsi.sk

notes:
SVORNOSŤ, a. s., je tlačiareň s dlhodobou tradíciou a uceleným výrobným programom. Výroba je zameraná na tlač slovníkov, periodických, neperiodických a encyklopedických publikácií, časopisov.