Osvětová beseda

Collective Invitation
published, title (subtitle)
1992   Vladimír Gebauer, Pavla Aubrechtová: Kresby, obrazy, objekty