Osvětová beseda

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1992/10/16 - 1992/11/08   Vladimír Gebauer, Pavla Aubrechtová: Kresby, obrazy, objekty, Galerie Osvětové besedy, Loket (Sokolov)