Asociace profesionálních fotografů ČR

year of establishment: 1990
year of termination: 0
city: Praha
address: Národní třída 25 (palác Metro - vchod D)
ZIP: 110 00
phone: 221 085 289
e-mail: info@asociacefotografu.com
www: www.asociacefotografu.com

notes:
Sdružení profesionálních a tvůrčích fotografů České republiky. Člen FEP, WCPP a ASM.
-
Asociace profesionálních fotografů české republiky (dříve AF ČR) byla založena 22. ledna 1990 jako sdružení profesionálních a tvůrčích fotografů. Je přímým pokračovatelem fotografické sekce bývalého Fondu výtvarných umění a Svazu výtvarných umělců. Posláním APF ČR je vytváření společenských a materiálních podmínek pro svobodnou a nezávislou uměleckou tvorbu v zájmu jejího uměleckého přínosu a technické úrovně. V současné době má přes 100 stálých a 11 čestných členů.
Asociace profesionálních fotografů České republiky je členem Federace evropských profesionálních fotografů ( FEP ), je přdruženým členem Asociace profesionálních fotografů USA a má členství i ve Světové radě profesionálních fotografů ( WCPP ). APF se podílí na řadě aktivit těchto mezinárodních organizací, jako jsou kongresy FEP profesionálních fotografů, výstavy či soutěže (Photographer of the Year, World Photographic Cup, FEP Emerging Talent Award aj.), kde členové APF získali již řadu ocenění.
Členové APF mají možnost se ucházet o evropský certifikát QEP (Qualified Evropean Photographer), který uděluje na základě předložených prací odborná komise FEP v Bruselu. V současné době má naše národní asociace již 16 držitelů tohoto certifikátu, který je známkou nejvyšší profesionální kvality fotografické práce v rámci EU.
Již 14 let uděluje APF prestižní cenu „Osobnost české fotografie“, která je určena fotografovi, fotografickému pedagogovi, kurátorovi, teoretikovi fotografie, galeristovi či vydavateli, který v průběhu kalendářního roku zásadním způsobem přispěje ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie u nás či v zahraničí. Uděluje také cenu „Osobnost české fotografie - za dlouhodobý přínos fotografii“, jež je určena osobnosti, která dlouhodobě, zásadním způsobem přispěla ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie u nás či v zahraničí. V posledním roce byla cena rozšířena o kategorii publikace roku a kalendář roku.
Vedle pravidelných členských výstav, volně spjaté s klasickými fotografickými žánry jako je Akt, Krajina, Zátiší, Portrét, organizuje také kurátorsky vedené výstavy na společné téma jako Praha, Detail, Reklama 90-99, Individuality, Výběr, Decuria apod., ke kterým vydává soubory pohlednic, katalogy, knihy. Spoluorganizuje i výstavy předních členů APF či výstavy k jubileu významných osobností české fotografie (např. Jan Lukas, Leoš Nebor, Zdeněk Tmej, Karel Hájek) i výstavy zahraničních autorů.
Jednou z relativně čerstvých aktivit APF, je vydávání Almanachů tj. souboru uměleckých signovaných tisků v limitované sérii, které jsou určeny pro muzea, galerie, sběratele, firmy či milovníky kvalitní tvůrčí fotografie.
Asociace fotografů je profesním sdružením, ale i společenstvím osobností, pro které je fotografie posláním.+