Městská galerie a muzeum kostelecké keramiky

Author's Invitation
published, title (subtitle)
1991   Josef Borecký: Sochy z pískovce (kameník počernický)
1993   Miloš Koutecký: Obrazy
2000   Jaroslav Bartůněk: Odhalení grafik, kreseb a obrazů