Křečhoř (Kolín)

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1998   Gotika na Kolínsku (Společnost a kultura v letech 1250 - 1530)
Book
published, title (subtitle)
2001   Města a obce okresu Kolín (Průvodce městy a obcemi)
Subordinate Document
published, title (subtitle)
1982   Píseň a předmluva na bitvu u vsi Křečhoře, jinak u Kolína (Jako: ´Budiž pozdravena Matko Anno svatá!´)
Calender
published, title (subtitle)
2006   Kolínsko (Města, obce, vesnice, osady na starých pohlednicích ( Díl VI.))
Guide
published, title (subtitle)
1971   Kolínsko (Průvodce kolínským okresem)
1991   Seznam uměleckých a kulturně historických památek v okolí Kostelce nad Černými Lesy (Příloha Černokostelecka 2/1991)