Bečváry

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Bečváry (Kolín)
address: _

word:
Před rokem 1618 patřili rytířskému rodu Myšků. V roce 1627 prodal Jaroslav Myška, rytíř ze Žlunic, statek bečvárský Janovi Okt. Vchynskému ze Vchynic. Po smrti Michny hraběte z Vacinova připadly Bečváry Královské komoře, která je prodala Petrovi, svobodnému pánu z Ugarto (Ugarde). V letech 1745-1763 je držel Hildebrand z Prandova. 1763-1776 patřily generálu Gideonovi Ernstu Laudonovi (1717-1790), který je prodal dvorské komoře, ta roku 1825 Martinovi Liškovi.

zdroj - Ottův slovník naučný (III.), J. Otto, Praha 1890