Jan Laichter

type: nakladatelství
city: Praha
address: U Riegrových sadů 4
state: Česká republika (Czech Republic)

notes:
U Riegrových sadů 4 - 1923

Jan Laichter

kniha
  published   title (subtitle)
  1901   Výklady o umění (Posluchačům university oxfordské)
  1904   Dějiny malířství
  1909   Dvě stezky
  1910   Moderní architektura
  1912   Klassické umění (Úvod do italské renaissance)
  1912   Knihvazačství
  1913   Máj
  1914   Umění a řemesla starého Egypta
  1915   O projevu výtvarnou formou
  1921   Hostinského esthetika (Díl I. Všeobecná esthetika)
  1923   Jednou na večer
  1932   Dějiny filosofie I. (Starověk a středověk)
  1933   Dějiny filosofie II. (Novověk)
  1936   Umění jako projev ducha
  1937   Máj (Jan Laichter)
  1939   Z dob naší první republiky
  1940   Nesmrtelný národ (Od Bílé hory k Palackému)
  1941   Umění a společnost
  1942   Jan Augusta v letech samoty (Paměti z let 1548-1564)
  1942   O duši
  1943   Homérova Odysseia
  1943   Jurka
  1943   Žalozpěvy
  1944   Gorgias (O síle slova a mravnosti)
  1944   Kritika praktického rozumu
  1944   Možnosti, které čekají (Epištoly o tvořivém životě)
  1946   Italské umění od renesance k baroku
  1946   Naše křesťanství
  1946   S druhého břehu (Úvahy z amerického exilu 1940-1945)
  1946   Uměním k životu
  1946   V duchu T.G.M.
  1946   Vánoční úvaha o čtení knih
  1947   Don Quijote české filosofie (Emanuel Rádl 1873-1942)
  1947   Pod listnatým stromem (Úvahy o anglickém písemnictví)
  1947   Rozprava o metodě, jak správně vésti svůj rozum a hledati pravdu ve vědách
  1947   Symposion (O lásce)
  1948   České dějiny (Dílu II. část 4. Karel IV. Za císařskou korunou 1346-1355)
  1948   Dr. h. c. Jan Laichter: Úryvky z pamětí
  1948   Víra a svět (Lidské vztahy ve světle evangelia)
  1949   Dějiny selského stavu
  1949   PhDr. František Laichter: Smysl nakladatelské práce
  1949   Pochodně zažžená
autorská kniha
  published   title (subtitle)
  1948   Faidros (O kráse)

Jan Laichter

person born note
Laichter Prokop 18. 9. 1898 ???? - ????, grafický poradce