Dům č.p. 20, Staré děkanství

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
address: náměstí Smiřických
ZIP: 281 63

word:
Jednopatrový objekt s klasicistním průčelím v patře, v přízemí novodobě upraveným, hladkým. V přízemí je zleva výkladec, úzký vstup do obchodu , výkladec a široký a vysoký vstup do průjezdu, zaklenutý segmentem (šambrána chybí). Nad přízemím a pod okny 1. patra probíhá římsa. Okna 1. patra jsou rámována lištou a mají drobné nadokenní rovné římsy. Na nároží je bosáž. Sedlová střecha má hřeben rovnoběžný s průčelím do ulice.
V přízemí je za vstupem v 1 ose zprava průjezd, zaklenutý segmentem, v podhledu vytvořeno kasetování. Vlevo přiléhá hloubkový prostor široký přibližně stejně jako průjezd, předělený na 1. a 2. trakt příčkou a zaklenutý opět segmentem. Levá část disposice je celá zaklenuta plackovými klenbami do pasů. Z průjezdu vybíhá podél dvorního průčelí vlevo úzká chodba, zaklenutá segmentem, z níž je přístupno tříramenné schodiště, jež již částečně vybíhá do levého dvorního křídla. Na východní straně schodiště vede za schodišťovou zdí úzká chodba spojující hl. objekt s levým dvorním křídlem.
Levé dvorní křídlo je v části při hlav. budově jednopatrové, v přízemí řešeném jako dvoutrakt jsou prostory zaklenuty klenbami segmentovými plackami. Jižní část křídla je plochostropá.
1.patro hlavního objektu je plochostropé.
Velký sklep pod levým dvorním křídlem je zaklenut valenou cihelnou klenbou polokruhovou s vrcholnicí rovnoběžnou se západním průčelím křídla. Ve sklepě je v jihozápadním rohu obezdívka studny ve dvoře, jež jde do větší hloubky než je sklep a jež způsobuje pronikání vody do sklepa. Zřejmě již za baroka zde stál drobný objekt, jež mohl mít své po své východní straně uličku. Za klasicismu v 1. polovině min. století vznikly plackové klenby v přízemí vlevo vpředu disposice. Tato část disposice tvořila v roce 1841 křidélko spojené s křídlem vpravo vybíhajícím dále do dvora. Přestavba domu někdy po polovině min. století a asi i nástavba 1. patra vytvořila novou disposici a nové stropní konstrukce. V přízemí vznikly segmentové klenby valené a segmentové placky spolu s novým schodištěm, vybíhajícím do levého podsklepeného dvorního křídla zároveň postaveného.
Jana Růžičková: Kostelec nad Černými lesy stavebně historický rozbor objektů historického jádra města, 1973

notes:
obydlí zámeckého kaplana, později děkana. Děkanství přeneseno do domu č.p. 23. Sousední domek - obydlí hospodářského drába a v č. p. 22 maštal pro 47 koní a tumplac - místo na provádění koní.