Galerie výtvarného umění

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1999   Přírůstky sbírek státních galerií České republiky z let 1990 - 1997
2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR)
2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members)
Poster
published, title (subtitle)
2008   Mladé setkání 2008 (XI. mezinárodní trienále tvorby mladých výtvarníků regionu a jejich hostů)
Book
published, title (subtitle)
2009   Vladimír Vašíček: Paleta žhavená sluncem jihu Moravy (Život a dílo malíře Vladimíra Vašíčka)
Anthology/Collection
published, title (subtitle)
2008   Reprezentace národa
Subordinate Document
published, title (subtitle)
1960   Výstavní centrum jižní Moravy
1977   Brno a jihomoravské výstavy letního období (Zprávy z krajů)
1978   Výstavní činnost GVU Hodonín v roce 1978 (Zprávy z krajů)
1998   Galerie výtvarného umění v Hodoníně
1998   Fotografický adresář České republiky
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1993   Záznam nejrozmanitějších faktorů (České malířství 2. poloviny 20. století ze sbírek státních galerií)
Encyclopedia
published, title (subtitle)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M)
Project
published, title (subtitle)
2008   Reprezentace národa
Guide
published, title (subtitle)
1983   Muzea a galérie v ČSR (A-Z na cesty)
1998   State Galleries of the Czech Republic
List of Institutions
published, title (subtitle)
2001   RGČR Rada galerií České republiky
nedatováno   RGČR Rada galerií České republiky
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
nedatováno   RGČR The Czech Galleries Council