Dům č.p. 53

Subordinate Document
published, title (subtitle)
nedatováno   Stavby, tvář i duše města (1420 - 1800)
Historical Wedding Survey
published, title (subtitle)
1973   Kostelec n/Černými lesy stavebně historický rozbor objektů historického jádra města