Kostel sv. Andělů Strážných

year of establishment: 1737
year of termination: 0
city: Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
address: náměstí Smiřických
ZIP: 281 63

word:
Jednolodní kostel s hlavní lodí obdélníkového půdorysu. Klenba vytvořena ze dřeva a zavěšená na krovu má štukový podhled. Ve dvou střešních obdélníkových polích jsou vytvořeny plackové klenby do pasů, nad okny jsou trojúhelníkové výseče. Na východě a západě hlav. lodi je neckové ukončení. Trojlodní presbytář stejně vysoký jako hlav. loď a jednopatrová část kostela na jeho východním konci se sakristií v přízemí mají obdélníkové půdorysy a odstupňovaných šířkách. Západní část kostela má menší šířku, kruchta je podklenuta křížovými klenbami, od ní na západ je na ose věž, od ní na sever schodiště, na jih stejně velký prostor kaple.
Kostel má barokní průčelí z roku 1737 až na západní stranu, jejíž průčelí spolu s věží je z let 1889-94.
Kostel vystavěn mezi lety 1735-37. V letech 1889-94 představěna západní část s věží. Ze starého průčelí přenesen zřejmě hlav. portál a ostění okna nad hlav. vstupem. Jinak je nové průčelí obdobně řešeno jako původní.
Jana Růžičková: Kostelec nad Černými lesy stavebně historický rozbor objektů historického jádra města, 1973

notes:
1737 - dokončena stavba kostela
1894 - dokončena pseudobarokní oprava kostela
Popis Uprostřed náměstí. - Barokní farní kostel, postavený v l. 1735-1737. Při opravě v l. 1889-1894 byla před západní průčelí přistavěna pseudobarokní hranolová věž s přilehlými přístavky. - Jedná se o jednolodní, obdélný kostel s presbytářem s bočními kaplemi a sakristií v ose, s přístavkem předsíně a kruchty na západní straně a s nadstavenou věží. Průčelí, členěné pilastry z červeného pískovce a nikami se sochami, je ukončeno podobně členěným tabulovým štítem, z něho vystupuje věž s nárožními pilastry a vysokou cibulovou střechou. Ostatní stěny členěny vpadlými poli. Okna obdélná, ukončená půlkruhově nebo odstupněnými půlkruhy. Stěny lodi i presbytáře členěny sdruženými pilastry, loď kryta imit. klenbou ze dřeva, kruchta podklenuta valeně s lunetami a pásy, presbytář i jeho postranní prostory sklenuty plackami, sakristie valenou klenbou s lunetami, skladiště (z 19. stol.) nad sakristií valenou klenbou. Kaple se otvírají do lodi obloukem. - Zařízení: hlavní oltář barokní; dva boční oltáře sv. Jáchyma a sv. Anny; kazatelna od vídeňského sochaře (?) nebo od B. Fritsche z r. 1739; další dva boční oltáře; nové zpovědnice; cínová křtitelnice z r. 1717. - V parku za kostelem tzv. Husův kámen.
zdroj - www.svkkl.cz