Zámecký kostel sv. Vojtěcha

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
address: _

word:
Renesanční výstavbu zámku dovršilo v letech 1568-69 zbudování samostatně stojící rozměrné kaple, na jejímž vnějšku byly použity ještě tradiční gotisující formy – lomená okna s kružbami. Vnitřek je zaklenut klenbami s hřebínky. Dnešní podoba spojovací chodby ze zámku se zdá být dodatečná – zčásti zakrývá jedno z kruhových okének kaple. Na barokním plánu Jägrově byla chodba patrová. Její otevřené horní podlaží přímo navazovalo na severovýchodní terasu zámku, s níž mělo i shodné zábradlí.
Jana Růžičková: Kostelec nad Černými lesy stavebně historický rozbor objektů historického jádra města, 1973

notes:
Postavena v letech 1568 - 69 na troskách staré kaple Jaroslavem Smiřickým. Od roku 1638 měla měděnou mcibulovitou báň. Po požáru v roce 1836 byla báň nahrazena jehlanovitou stříškou. Nová báň byla vybudována v roce 1986 současně s rekonstrukcí celé záecké kaple (kostela).
- renesanční oltář s dřevořezbou Ukládání Krista do hrobu
- renesanční kazatelna s erby Smiřických a Zajíců z Hasenburka
- trojdílné skládací oltáře v chrámové lodi
- hrobka rodu Smiřických
-
Kostel sv. Vojtěcha (Kostelec nad Černými lesy
Jiné jméno
1569 - dokončena stavba dnešního kostela
Na severovýchodním konci náměstí, na východní straně zámku, se kterým je spojen zastřešenou chodbou nad příkopem. - Původně zde patrně stávala gotická hradní kaple. Dnešní zámecký kostel byl na jejím místě a na místě původního opevnění vystavěn při přestavbě zámku za Jaroslava Smiřického ze Smiřic v l. 1568-1569. Z původní kaple zůstala jen část severní zdi v kryptě pod presbytářem. - Jednolodní goticko renesanční kostel s téměř čtvercovou lodí, s obdélným, trojboce ukončeným presbytářem s hranolovou dvoupatrovou věží po severní straně, kde je také renesanční portál a hrotité okno s bohatou kružbou. Loď a presbytář sklenuty jedním polem křížové hřebínkové klenby, závěr sklenut kápěmi, dosedajícími na římsové konzoly. Na klenbě renesanční malované znaky a ornamentální malířská výzdoba. Hrotitá okna s kružbami. Kruchta na pilířích podklenuta valeně s lunetami, po stranách vyplněna oratořemi spojenými s kruchtou i s lodí arkádou. V postranních prostorech kazetové stropy, nad nimi zachována křížová žebrová klenba. - Zařízení: na hlavním oltáři v renesanční edikule reliéf Kladení Krista do hrobu; dva boční skládací oltáře; mezi presbytářem a lodí kovaná mříž z konce 16. stol.; lavice v presbytáři s arkádovým nadhlavím a intarzovaná renesanční kazatelna; intarzované dveře do kaple s figurálními a rostlinnými výjevy (z r. 1573); dveře sakristie s řezanými renesančními výplněmi. Pod presbytářem je hrobka Slavatů a posledních Smiřických. V chodbě před kaplí malovaná ornamentální výzdoba. - V 90. l. 20. stol. byl kostel rekonstruován. Dnes slouží jako aula Fakulty lesnické a environmentální České zemědělské univerzity, konají se zde svatební obřady a koncerty.
zdroj - www.svkkl.cz