cech

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
address: _

notes:
Cechovní artykule schváleny knížetem Karlem Eusebiem z Liechensteinu 18. 10. 1638. Ustavení cechů 16. 3. 1652.
Časem se ustálily čtyři cechy:
a/ kupci, kramáři, hokynáři, hostinští, pekaři, sládci, výrobci lihovin
b/ krejčí, tkalci, kožešníci, kloboučníci, čepičáři, rukavičkáři
c/ Velký cech - ostatní řemeslníci vyjímaje obuvníky
d/ obuvníci

- 1758 Jan Klesal - tovaryš bednářský byl přijat do cechu jako mistr , protože si hodlal vzít za manželku dceru staršího cech mistra Josefa Pokorného. Zaplatil do Matky pokladnice 4 zl. 40 kr., na 4 libry vosku
2 zl. A za mladší mistrovství 1 zl. 30 kr.
- 1772 Ignatius Baumgartner , syn měšťana a mistra truhlářského byl přijat za mistra truhlářského ač nebyl na vandru. Poplatek stanoven ve výši 6 zl. 40 kr. do Matky pokladnice a 1 zl.30 kr.