Dům č.p. 26

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
address: Kutnohorská

word:
Jednopatrový dům s hladkým průčelím. Do ulice jsou v přízemí zleva 3 okna a hlavní vstup. V 1. patře jsou 3 okna. Sedlová střecha má hřeben rovnoběžný s průčelím do ulice.
Přízemí má za hlav. vstupem vpravo disposice chodbu, vlevo od ní dvoutrakt. Schodiště do patra v 2. traktu. Přízemí i patro je plochostropé.
Sklep je orientován pod severovýchodní částí disposice a je zaklenut valenou polokruhovou kamennou klenbou s vrcholnicí rovnoběžnou s uličním průčelím.
Severní část domu obsahuje dům barokního původu, na hloubkovém půdorysu. Užší krátké levé dvorní křídlo přistavěno v klasicismu do roku 1841. Dům přestavěn a rozšířen na jižní straně spolu s prodloužením levého dvorního křídla v druhé polovině min. století po roce 1873. Eklektickou fasádu měl dům ještě v roce 1925, kdy se navrhovaly výkladce v přízemí.
Fasáda upravena roku 1957, kdy zrušen vstup v hlav.průčelí v druhé ose zleva a zvětšena šířka okem, v 1. patře místo 5ti starých oken provedena 3 okna nová. Tehdy upravena též disposice v přízemí.
Barokního původu je sklep a část obvodového zdiva v přízemí.
Jana Růžičková: Kostelec nad Černými lesy stavebně historický rozbor objektů historického jádra města, 1973