Dům č.p. 27

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
address: Kutnohorská

word:
Jednopatrový dům s hladkým průčelím. V přízemí zleva jsou tři okna, hlav. vstup, dvě okna a vstup do průjezdu. Parto je 6ti osé.
Přízemí i patro je řešeno jako plochostropý dvoutrakt. Sklep je malý, v levé části disposice v dvorním traktu zaklenut kamenně valeně polokruhově.
Sklep, který se nacházel pod levým dvorním křídlem a sloužil jako lednice, není přístupný.
Na katastru v roce 1841 je zachycen dům na menším půdorysu než stávající. Z tohoto klasicistního domu se zachoval jen sklep. Dům jako přízemní postaven v 2. polovině minulého století, po r. 1873, kdy postavena též podsklepená zástavba po severní straně dvora (sklep slouží jako lednice hospody). Roku 1937 nastavěno 1 patro nad jižní částí disposice a adaptováno přízemí, kde byly rozšířeny okenní otvory a upravena disposice. Roku 1971 nastavěno patro nad pravou částí disposice a provedeny adaptace.
Jana Růžičková: Kostelec nad Černými lesy stavebně historický rozbor objektů historického jádra města, 1973