Velké Chvalovice

Book
published, title (subtitle)
1960   600 let českobrodského pivovarnictví