Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1957   Karel Tondl: Výbor z dosavadního díla
1957   Karel Tondl (Studie k vystavenému malířskému a grafickému dílu)
2001   Zdeněk Macháček: Od přírody k rastrům (práce z let 1981-2001)
2002   Dílo Dalibora Chatrného ve sbírce Jiřího Valocha
2002   Svatopluk Slovenčík 1934 - 1999
2002   Marius Kotrba
2002   Jan Kotěra a jeho práce pro firmu Baťa ve Zlíně
2003   Posmrtná výstava (Jan Kadlec, Vít Soukup)
2003   Antonín Marek Machourek: Výběr z díla (Období francouzské a španělské)
2004   Tomáš Švéda: Malba - kresba
2004   Svatopluk Sládeček: Figurkativní architektura pro začátečníky / Playfully Figurative Architecture for Beginners
2004   Ivo Sedláček: Pocta čtenářům ubrusů (Abstraktní tvorba - malby, ubrusy, vlizelíny)
2005   Jaroslav Veris: Petit Testament
2005   Dušan Wolf: Mezi břehy (kresby a malby 1995-2005)
2006   Ivan Ouhel: Figury a práce na papíru / Figures and Works on Paper
2006   Oldřich Tichý: Retrospektiva / Retrospective
2006   Ida Vaculková (1920-2003)
2006   František Lýdie Gahura: Projekty, realizace a sochařské dílo
2007   Ladislav Daněk: Kresby / Drawings 1979-2006
2007   Pavel Preisner: Malba a práce na papíru / Painting and Works on Paper (1996-2007)
2007   Tomáš Švéda: Práce na papíru a objekty / Objects and Work on Paper
2007   Aleš Růžička: Obrazy / Paintings 1997 - 2007
2008   Michal Bauer: Struktury
2010   Zdeněk Šmíd
2010   Jan Vaněk 1891-1962: Civilizované bydlení pro každého
2011   Adolf Kašpar: Akvarely, kresby, grafika
2011   Miloš Šimurda: Obrazy / 1958 - 2009
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2001   Obrazy sběratele Emila Saluse ve sbírkách Zlínské galerie
2002   III. Nový zlínský salon 2002 / 3rd New Zlín Salon 2002
2003   Radim Hanke: Sochařská tvorba, Libor Jaroš: Malba
2003   III. Zlínský salon mladých
2003   Obrazy sběratele Emila Saluse ve sbírkách Zlínské galerie
2004   Eduard Ovčáček & studenti ateliéru volné grafiky
2004   50 let zlínské galerie / 50 Years of the Zlín Gallery (1953-2003)
2004   České malířství 19. a 20. století ze soukromých uměleckých sbírek
2005   IV. Nový zlínský salon 2005 / IV. New Zlín salon 2005 (První přehlídka současného českého a slovenského výtvarného umění / The first review of contemporary Czech and Slovak visual art)
2006   IV. Zlínský salon mladých / Zlín Youth Salon (První společná přehlídka českých a slovenských umělců do třiceti let / The first Joint Surwey of Czech and Slovak Artists under the Age of Thirty)
2007   Karel Nepraš a přátelé
2007   Umělecké sbírky Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně v letech 2001 - 2007
2008   V. Nový zlínský salon 2008
2009   V. Zlínský salon mladých / 5th Zlín Youth Salon 2009
2009   Objekt animace. Třetí smysl (Principy animace v současném umění)
2009   Zlínský obraz světa 1994-2009 (Výstava k 15. výročí založení Zlínská soukromé vyšší odborné ŠKOLY UMĚNÍ)
2010   Prostor Z(i)lin(a) (Umělecké intervence do veřejného prostoru / Artistic Interventions into Public Space)
2011   Šestý Nový zlínský salón 2011 / 6th New Zlin Salon 2011 (Společná přehlídka současného českého a slovenského umění / Joint exhibition of contemporary Czech and Slovak visuat art)
2011   Plzeňská pěna 2 (Pilsner Foam / Pilsener Schaum)
2012   VI. Zlínský salon mladých 2012 / 6th Zlín Youth Salon 2012
Poster
published, title (subtitle)
2002   III. Nový zlínský salon (nejrozsáhlejší expozice současného českého výtvarného umění)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
2002   Jan Kotěra a jeho práce pro firmu Baťa ve Zlíně
2004   Pavel Bezděčka: Krajina z ruky (fotografie)
2006   Oldřich Tichý: Retrospektiva
2006   Ivan Bergmann: Architektonické dílo 1974 - 2006
2006   Richard Konvička: Malba a kresba
2007   Miloš Ševčík: Do nitra (Obrazy, kresby, grafika, plastiky)
2007   Ladislav Daněk: Kresby 1979 - 2006
2008   Jindřich Kumpošt: 1891 - 1968
2011   Petr Pavlík: Poutnice v labyrintu
2011   Miloš Šimurda: Obrazy / 1958 - 2009
2012   Vojtěch Mašek: Komiksy
2015   Zdeněk Macháček: Makulatury atd.
Press News
published, title (subtitle)
2004   Jaroslav Koléšek: Natural 04
Collective Invitation
published, title (subtitle)
2002   III. Nový zlínský salon
2003   Posmrtná výstava (Vít Soukup / Jan Kadlec)
2003   Křesťanská tématika ve sbírkách KGVUZ, Dílo Dalibora Chatrného ve sbírce Jiřího Valocha,
2005   IV. Nový zlínský salon (Pocta Ivanu Štěpánovi a Vladimíru Vašíčkovi)
2007   Abstrakce první poloviny 20. století ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
2007   Karel Nepraš a přátelé / Karel Nepraš and Friends
2009   Obydlená místa / Bewohnte orte (Iluze o městě a venkově)
2009   Laureáti cen Zlínských salonů mladých
2011   Ars Longa..... (Jiří Anderle malíř, grafik a jeho sbírky / Kmenové umění Afriky, Dubuffet, Miró, Tàpies...)
2012   Pavla Sceranková, Juraj Kollár
2012   VI. Zlínský salon mladých 2012 / 6th Zlín Youth Salon 2012
Periodical
published, title (subtitle)
1996   Prostor Zlín
2001   Prostor Zlín
2002   Prostor Zlín
2002   Prostor Zlín
2003   Prostor Zlín
2003   Prostor Zlín (2)
2003   Prostor Zlín (4)
2004   Prostor Zlín (4)
2004   Prostor Zlín (1)
2004   Prostor Zlín (výtvarné umění - architektura - historie - poesie)
2004   Prostor Zlín (3)
2005   Prostor Zlín (2)
2005   Prostor Zlín (3)
2005   Prostor Zlín (4)
2006   Prostor Zlín (1)
2006   Prostor Zlín
2006   Prostor Zlín (3)
2006   Prostor Zlín (4)
2007   Prostor Zlín
2007   Prostor Zlín
2007   Prostor Zlín
2007   Prostor Zlín
2008   Prostor Zlín
2008   Prostor Zlín (2)
2008   Prostor Zlín
2008   Prostor Zlín (4)
2009   Prostor Zlín
2009   Prostor Zlín
2009   Prostor Zlín
2009   Prostor Zlín
2010   Prostor Zlín
2010   Prostor Zlín
2010   Prostor Zlín
2010   Prostor Zlín
2011   Prostor Zlín (3)
2011   Prostor Zlín (2)
2011   Prostor Zlín (1)
2011   Prostor Zlín (4)
2012   Prostor Zlín (1)
2012   Prostor Zlín (2)
2012   Prostor Zlín
2012   Prostor Zlín (4)
2013   Prostor Zlín
2013   Prostor Zlín
2013   Prostor Zlín
2013/4   Prostor Zlín
2015   Prostor Zlín (1)
Program
published, title (subtitle)
2003   50 let zlínské galerie
2011   Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně (leden-červenec 2011)
Handout
published, title (subtitle)
2009   Objekt animace. Třetí smysl (Principy animace v současném umění)
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
2009   Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně / Regional Gallery of Fine Art in Zlín
2011   České umění první poloviny dvacátého století
2012   VI. Zlínský salon mladých 2012 / 6th Zlín Youth Salon 2012