Moravská galerie v Brně

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1956/09/09 - 1956/10/20   Evropské malířství 16.-18. století, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1961/02/19 - 1961/04/16   Mezinárodní plakát, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1961/10/06 -   Alois Mikulka: Veselé obrázky pro malé i velké děti, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1961/11   Josef Adolf Šálek, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1962   Tvůrčí skupina Profil: Užité umění, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1962/01/05 - 1962/01/26   Petr Dillinger: Český grafik, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1962/05/18 - 1962/07/01   Oldřich Hanzl: Malířská a sochařská tvorba z posledních let, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1962/07   Oldřich Blažíček: Výběr z malířova díla k pětasedmdesátinám, Jedenáctiletá střední škola, aula, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1962/11   Dagmar Kopecká, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1962/12/14 - 1963/02/08   Moderní české malířství z přírůstků Moravské galerie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1963/05 - 1963/06   Josef Kubíček: Sochařské dílo, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1963/09   Antonín Kybal: Tapiserie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1964   Bienále užité grafiky Brno, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1964/02   Jaroslav Brychta: 40 let tvorby, Kabinet užitého umění, Brno (Brno-město)
1964/02 - 1964/03   Karel Kryl, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1964/05/15 - 1964/06   Josef Kaplický 1899 / 1962, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1964/08/21 - 1964/10/04   Bienále užité grafiky Brno ´64: Československý plakát a propagační grafika, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1964/09 - 1964/10   Lisované sklo, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1965   Ryté sklo: První přehlídka soudobé tvorby, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1965/06/01 -   Vincenc Makovský, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1965/11/26 - 1965/12/31   Monumentální tvorba výtvarných umělců jihomoravského kraje, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1965/12   Jan Rajlich, Kabinet užitého umění, Brno (Brno-město)
1966   Secesní plakát, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1966 - 1966/07/03   Výběr z lublaňského bienále, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1966/04 - 1966/05   František Foltýn: Souborná výstava životního díla, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1966/05 - 1966/06   Naděžda Hanáková: Umělá hmota jako výtvarný materiál, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1966/05 - 1966/10   Česká secese - Umění 1900, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1966/06/22   Záhradní plastiky, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1966/06/24 - 1966/09/20   2. bienále užité grafiky Brno 1966, Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1966/09/30 - 1966/11/06   Výstava mladých / Exposition des jeunes, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1966/11 - 1966/12   Štyrský a Toyen 1921 - 1945, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1966/12 - 1967/01   Česká secese - Umění 1900, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1967   Brněnský plakát 1966, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1967/01   Štyrský a Toyen 1921 - 1945, Mánes, Praha
1967/04   Libor David, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1967/05 - 1967/06   Antonín Širůček: Sochy, obrazy, kresby, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1967/05/05 - 1967/06   Miloš Spurný: Jižní krajina, Kabinet užitého umění, Brno (Brno-město)
1967/06/02 - 1967/06/30   Batiky Zdeňka Beneše, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1967/06/16 - 1967/07/16   Bocian: Obrazy, Yvonne Tinayre: Sochy, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1967/09   Miluše a René Roubíčkovi: Sklo, Kabinet užitého umění, Brno (Brno-město)
1967/09/08 - 1967/10/15   Obraz 67. Celostátní výstava současné malířské tvorby, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1967/10   Jiří Drlík: Šperky, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1967/10 - 1967/11   Skupina XX, Kabinet užitého umění, Brno (Brno-město)
1967/11 - 1967/12   Užitá grafika Miloše Slezáka, Kabinet užitého umění, Brno (Brno-město)
1967/12   Věra Drnková-Zářecká, Václav Dolejš, Pavel Hlava: Textil, keramika, sklo, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1967/12   150 let Moravské galérie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1967/12 - 1968/01   František Kaláb: Souborná výstava malířského díla, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1967/12/20 -   Tapio Wirkkala, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1968/03/01 - 1968/04/09   Přírůstky českého moderního umění, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1968/03/08 -   Jiří Hadlač: Užitá grafika, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1968/03/14   Užitá grafika Jiřího Hadlače, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1968/04/11 -   Výstava prací žáků oddělení fotografie na SUPŠ, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1968/04/30 -   Malířství XVIII. století na Moravě, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1968/05/12 -   Miloš Kuda: Práce ve dřevě, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1968/05/24 -   František Kupka, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1968/12 - 1969/01   50 let československého malířství 1918 - 1968, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1969/03 - 1969/04   Z přírůstků užitého umění 20. století, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1969/05/18 - 1969/07   Bohumír Matal: Malířská tvorba, Zámek Hradec nad Moravicí, Hradec nad Moravicí (Opava)
1969/06/14 - 1969/07/06   Mai csehszlovák képzőművészet, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
1969/09/04 - 1969/10/05   Obraz 69. Celostátní výstava současné malířské tvorby, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1969/10 - 1969/11   Jiří Rathouský: Typo + grafika, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1969/10 - 1969/11   Jaroslav Král, Galerie města Blanska, Blansko (Blansko)
1970/03/13 - 1970/04   Vincenc Makovský: Sochařské dílo ze sbírek Moravské galerie v Brně, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1970/04/23 - 1970/05   Karel Jílek, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1970/05/07 -   Václav Kautman: Dřevo, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1970/05/29 - 1970/08   Zdena Fibichová: Sochy z let 1966 - 1970, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1970/06/17 - 1970/09/20   4. bienále užité grafiky Brno 1970 / 4 Biennale of Graphic Design Brno 1970, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1970/12   Gabriella Hajnal, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1970/12 - 1971/01   Patricius Kittner (1809-1900): Drobné podobizny, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1971/03 - 1971/04   František Ronovský, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1971/04 - 1971/05   České sociální umění dvacátých let, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1971/06 - 1971/07   České sociální umění dvacátých let, Blansko (Blansko), Blansko (Blansko)
1971/06 - 1971/09   České malířství XIX. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1971/06/04 - 1971/09   Výstava soch Jiřího Bradáčka, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1971/09   České sociální umění dvacátých let, Prostějov (Prostějov), Prostějov (Prostějov)
1971/09/20 - 1971/10/31   Jean Lurçat: Tapisérie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1971/10   Československá fotografie 1968 / 1970, Kabinet užitého umění, Brno (Brno-město)
1971/11/17 - 1971/12/08   Keramika z mezinárodního symposia, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1972/01 - 1972/02   Jiří Drlík: Výběr ze zlatnických prací posledních let, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1972/03 - 1972/04   Marie Maťhová, Bohdan Mrázek: Tapiserie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1972/04/20 - 1972/05/21   Jiří Kemr: Keramické plastiky, užitková keramika 1971 - 1972, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1972/04/20 - 1972/05/21   Sylva Řepková: Tkané tapiserie 1971 - 1972, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1972/04/20 - 1972/05/21   Sylva Řepková: Tkané tapiserie 1971 - 1972, Ústředí uměleckých řemesel, Brno (Brno-město)
1972/06/14 - 1972/09/17   5. bienále užité grafiky Brno 1972, Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1972/07 - 1972/08   Alexander Bandzeladze: Ilustrace, Grafický kabinet, Gottwaldov (Zlín)
1972/09 - 1972/10   Antonín Pelc: Kresby, ilustrace, obrazy, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1972/10 - 1972/11   Svatopluk Kasalý: Šperky a objekty ze skla 1968-1972, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1972/11 - 1972/12   Josef Mánes, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1973   Vincenc Makovský, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1973   Květoslava Fulierová: Grafické dílo, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1973/04 - 1973/05   Jarmila Totušková, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1973/04 - 1973/06   České malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Dům umění, Zlín (Zlín)
1973/12 - 1974/01   Ján Halaša: Komorní výstava třiceti fotografií z let 1933-1942, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1974   6. bienále užité grafiky Brno 1974, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1974/02/26 - 1974/03/31   Antonín Kybal: Práce z let 1925 - 1971, Mánes, Praha
1974/03 - 1974/05   Tvorba Naděždy Hanákové 1970-1973, Kabinet užitého umění, Brno (Brno-město)
1974/04 - 1974/05   Antonín Kybal: Práce z let 1925 - 1971, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1974/04/28 - 1974/06/02   Ivo Loos: Poutě & tváře, Kabinet fotografie Jaromíra Funka, Brno (Brno-město)
1974/05 - 1974/07   Vincenc Makovský: Sochy a kresby, Dům umění, Zlín (Zlín)
1974/12/06 - 1975/02/09   Václav Chochola: Osobnosti, fotografické mozaiky a passiance, fotoarchiv, Kabinet fotografie Jaromíra Funka, Brno (Brno-město)
1975 ?   Kresby Jana Štursy, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1975/01   A / G/ Fronzoni, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1975/02/16 - 1975/03/16   Jan Svoboda: Malba, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1975/02/27 - 1975/04/13   České umění první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Městská knihovna Praha, Praha
1975/03/23 - 1975/04/20   Česká podobizna v malířství 19. století, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1975/05 - 1975/08   České umění první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1975/08/29 - 1975/10/01   Josef Kubíček: 1890 / 1972, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1975/09 - 1975/10   Ze sochařského díla Jana Štursy, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1975/10/22 - 1975/11/30   Inez Tuschnerová: Netkaný textil v architektuře, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1975/12 - 1976/01   Historické hodiny 15. - 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1976   Rakouské malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1976   Blanka Růžičková: Textil; Oldřich Rujbr: Keramika; Joanidis Lefteris: Šperky, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1976/04/09 - 1976/05/16   Josef Sudek: Fotografické dílo, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1976/06 - 1976/08   Josef Kubíček: 1890 / 1972: Sochařské dílo, Valdštejnská jízdárna, Praha
1976/06/06 - 1976/09/26   7. bienále užité grafiky Brno 1976, Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1976/10 - 1976/11   Miloš Axman: Plastiky, kresby, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1976/11   Ludvika Smrčková: Stolní sklo a vázy, Muzeum Prostějovska, Prostějov (Prostějov)
1977   Škrdlovické sklo, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1977/03/18 - 1997/04/30   Zdena Fibichová: Poezie z hlíny pálené, glazované a zlacené, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1977/04/15 - 1977/05/22   Jaroslav Král: Kresby, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1977/04/22 - 1977/05/29   Česká krajinomalba XX. století, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1977/05/20 - 1977/08/21   České sochařství 1900 - 1950 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1977/09/02 - 1977/10/09   Karel Jílek, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1977/11 - 1977/12   Oleg Savostjuk, Boris Uspenskij: Obrazy, plakáty, kresby, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1977/12/20 - 1978/01/29   V. trienále řezaného skla, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1978/01/11 - 1978/03/05   České sochařství 1900 - 1950 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Galerie výtvarného umění v Hodoníně, Hodonín (Hodonín)
1978/02/24 - 1978/05/09   100 starých evropských kreseb ze sbírek Národní galerie v Praze, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1978/02/24 - 1978/05/09   Přírůstky českého malířství 20. století ze sbírek Moravské galerie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1978/02/24 - 1978/05/09   Přírůstky českého malířství 20. století v Moravské galerii v Brně za uplynulých deset let, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1978/06/14 - 1978/09/24   8. bienále užité grafiky Brno 1978, Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1978/06/29 - 1978/10/15   Český funkcionalismus 1920-1940, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1978/11/01 - 1978/12/31   Český funkcionalismus 1920-1940, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1979   Alfons Mucha: Plakáty, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1979/02/25 - 1979/04/01   Inez Tuschnerová: Tapiserie a textilní objekty, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1979/02/28 - 1979/03/23   Stará fotografická podobizna, Galerie výtvarného umění v Hodoníně, Hodonín (Hodonín)
1979/03 - 1979/04   Jiří Harcuba: Sklo, medaile, mince, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1979/06/14 - 1979/12   České malířství XIX. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1979/09/02 - 1979/09/30   Současný polský plakát, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1979/10   Jaroslav Šerých: Ilustrační tvorba, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1979/10 - 1979/11   Rudolf Kremlička, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1979/11 - 1979/12   Václav Špála, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1979/11/06 - 1979/12/26   Antonín Procházka: 1882-1945, Dům umění, Zlín (Zlín)
1980   Trienále řezaného skla, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1980/02 - 1980/03   Alfons Mucha: Soubor užité grafiky ze sbírek Okresního muzea v Chrudimi, Divadlo pracujících, Zlín (Zlín)
1980/02/14 - 1980/04/17   Antonín Procházka: 1882-1945, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1980/03 - 1980/04   Jan Trampota (Pohledy do sbírek Moravské galerie v Brně), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1980/03/27 - 1980/08   Zakladatelé českého moderního malířství ze sbírek Moravské galerie v Brně: Tvorba z let 1907-1919, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1980/04/03 - 1980/05/11   Brněnský plakát 1960-1978, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1980/05 - 1980/07   Antonín Procházka: 1882-1945, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1980/06/18 - 1980/09/21   9. bienále užité grafiky Brno 1980: Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1980/07/10 - 1980/09/28   Jan Rajlich: Výběr z díla (1942-1980) - obrazy, kresby, grafika, užitá grafika, Dům umění, Znojmo (Znojmo)
1980/08 - 1980/10   Jan Trampota, Muzeum Prostějovska, Prostějov (Prostějov)
1980/09/ - 1980/10   Antonín Procházka: 1882-1945, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1980/10 - 1980/11   Užité umění 70/80. Sklo, kov, textil, nábytek, keramika., Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1980/11 - 1980/12   Vincenc Makovský: Výběr ze sochařského a kreslířského díla k umělcovým nedožitým osmdesátým narozeninám, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1980/11 - 1980/12   Antonín Procházka: 1882-1945, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1980/11 - 1981/01   Alfons Mucha 1860 - 1939, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1980/12 - 1981/01   Otto Gutfreund: Pohledy do sbírek Moravské galerie v Brně [4], Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1980/12/18 - 1981/01/18   Karel Jílek: Výběr z malířského díla, Galerie Václava Špály, Praha
1981/01 - 1981/02   Vincenc Makovský: Výběr ze sochařského a kreslířského díla k umělcovým nedožitým osmdesátým narozeninám, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1981/05 -1981/06   Keramika Heleny Johnové: Výstava ze sbírek uměleckoprůmyslového odboru MG v Brně, Kabinet užitého umění, Brno (Brno-město)
1981/05/14 - 1981/06/14   Jaroslav Král, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1981/05/17 - 1981/06/28   Figurální malba Dálného východu ze sbírek Moravské galerie v Brně, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1981/09/06 - 1981/10/11   České moderní malířství I. - ze sbírek Moravské galerie v Brně (1890-1919), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1981/10 - 1981/11   Karel Hlaváček 1874-1898, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1981/10 - 1981/11   Vladimír Smrčka: Divadelní kostým, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1981/10/08 - 1981/11/15   Avantgardní fotografie 30. let na Moravě ze sbírek Moravské galerie v Brně, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1981/10/15 - 1981/11/15   Ateliér Fiedler: Fotografie, Muzeum Prostějovska, Prostějov (Prostějov)
1981/10/22 - 1981/12/31   Emil Filla: Obrazy, kresby a grafika ze sbírek Moravské galerie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1981/11/20 - 1981/12/09   Ateliér Fiedler: Fotografie, Kabinet fotografie Jaromíra Funka, Brno (Brno-město)
1981/12 - 1982/04   Habánská fajáns, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1982   Šperky z českých granátů a vějíře ze sbírek Moravské galerie v Brně, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1982   Česká fotografie 1918-1938, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1982/01/08 - 1982/02/21   Avantgardní fotografie 30. let na Moravě ze sbírek Moravské galerie v Brně, Kabinet fotografie Jaromíra Funka, Brno (Brno-město)
1982/01/14 - 1982/02/28   Otakar Kubín, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1982/03/18 - 1982/05/02   Josef Šíma, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1982/04/08 - 1982/05/08   Jan Svoboda: Fotografie, The Photographers' Gallery, Londýn (London)
1982/09/30 - 1982/10/31   Antonín Procházka, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1982/10 - 1982/11   Antonín Procházka: Kresby a grafika, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1982/10 - 1982/11   Czeskie i słowackie malarstwo pejzażowe 1850-1950, Muzeum narodowe w Krakowie, Krakov (Kraków)
1982/10/10 - 1982/11/28   Jan Svoboda: Fotografie, Museum of Modern Art, Oxford / Modern Art Oxford, Oxford
1982/10/14 - 1982/11/26   Člověk v českém moderním malířství, Mánesova síň, Karviná (Karviná)
1982/12 - 1983/02   Josef Wagner, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1982/12/09 - 1983/01/08   Aktuální fotografie ze sbírek Moravské galerie v Brně, Kabinet užitého umění, Brno (Brno-město)
1982/12/14 - 1983/01/23   Alfred Justitz 1879-1934, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1983   Jiří Vlach: Medaile, plakety, plastiky a kresby, Galerie výtvarného umění v Hodoníně, Hodonín (Hodonín)
1983   František Vízner: Sklo (1962 - 1982), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1983/01 - 1983/02   Czeskie i słowackie malarstwo pejzażowe 1850-1950, Muzeum Narodowe w Warszawie, Varšava (Warszawa)
1983/01/06 - 1983/02/13   Josef Šíma: Obrazy a kresby ze sbírek Moravské galerie, Ústřední kulturní dům železničářů, Praha
1983/03   Jiří Vlach, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1983/03 - 1983/05   Joža Uprka, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1983/04/28 - 1983/05/29   Jiří Šindler: Knižní grafika, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1983/05   Bohumil Marčák: Podoby, Síň umění, Blansko (Blansko)
1983/05/17 - 1983/07/03   České moderní malířství (II): Dvacátá léta - ze sbírek Moravské galerie v Brně, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1983/05/26 - 1983/06/26   Jan Bauch: Výběr z díla, k 85. narozeninám umělcovým, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1983/06/16 - 1983/08/21   František Tichý: Grafiky a kresby, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1983/07 - 1983/08   Jan Bauch, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1983/09/01 - 1983/10/09   Sylva Lacinová: Sochy, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1983/09/08 - 1983/10/06   Jan Bauch, Divadlo pracujících, Zlín (Zlín)
1983/11 - 1983/12   Jan Bauch, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1983/12/15 - 1984/01/15   John Goto: Fotografie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1984   Jiří Drlík: Šperky, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1984/01/18 - 1984/02/26   Sylva Lacinová: Sochy, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1984/04 - 1984/05   Josef Kubíček: Sochy, kresby, grafika, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1984/06/13 - 1984/09/23   11. Bienále užité grafiky Brno 1984: Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1984/10/16 - 1984/11/18   60 let SUPŠ v Brně, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1984/11/13 - 1984/12/09   Antonín Širůček (1913-1977): Výběr ze sochařského, malířského a kreslířského díla, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1984/12 - 1985/01   František Kobliha: Grafika, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1985/02/19 - 1985/03/31   České umění 20. století z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1985/03 - 1985/04   Jan Rajlich: Užitá grafika 1965 - 1985, Kabinet užitého umění, Brno (Brno-město)
1985/03/28 - 1985/05/17   Portrét v českém malířství 19. a 20. století, Mánesova síň, Karviná (Karviná)
1985/04 - 1985/08   Karel Pokorný: Sochy, kresby, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1985/05/08 - 1985/06/09   Jaroslav Svoboda: Výběr ze sklářského díla 1970-1984, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1985/05/17 - 1985/06/15   Jaromír Funke, Jaroslav Rössler, The Tom Hopkinson Room, Londýn (London)
1985/05/24 - 1985/06/22   27 Contemporaty Photographers from Czechoslovakia, The Bill Brandt Room, Londýn (London)
1985/09/12 - 1985/10/20   Vladimír Židlický: Fotografie, Kabinet užitého umění, Brno (Brno-město)
1985/10/24 - 1985/11/24   Marie Filippovová: Grafika 1980 - 1985, Kabinet užitého umění, Brno (Brno-město)
1986   Vincenc Makovský, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1986   Jedenáct moravských medailérů (Tvorba z let 1975-1985), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1986/01/09 - 1986/02/23   Helena Bochořáková: Sociální grafika, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1986/02/27 - 1986/03/08   Ludwig Mies van der Rohe: Vila Tugendhat v Brně, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1986/06/18 - 1986/09/21   12. bienále užité grafiky Brno 1986 / 12 Biennale of Graphic Design Brno 1986, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1986/06/18 - 1986/09/21   12. bienále užité grafiky Brno 1986 / 12 Biennale of Graphic Design Brno 1986, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1986/06/18 - 1986/09/21   12. bienále užité grafiky Brno 1986 / 12 Biennale of Graphic Design Brno 1986, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1986/07 - 1986/09   Česká malba a kresba 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Galerie výtvarného umění v Hodoníně, Hodonín (Hodonín)
1986/07/06 - 1986/09/28   Tělo v československé fotografii 1900-1986, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1986/10/09 - 1986/11/16   Česká kresba 19. století, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1986/10/10 - 1986/10/24   Antonín Procházka: Obrazy-kresby ze sbírek Moravské galerie v Brně, Gymnázium, Boskovice (Blansko)
1986/11/13 - 1986/12/14   České maliarstvo 19. storočia zo zbierok Moravskej galérie v Brne, Galéria Františka Studeného, Nitra (Nitra)
1986/11/14 - 1987/01/18   Národní umělec Josef Lada, Zámek Pardubice, Pardubice (Pardubice)
1986/11/25 - 1986/12/30   Karel Jílek: Obrazy, kresby a grafika, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1987   Aktuální fotografie II. Okamžik, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1987   Eduard Milén, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1987   Jaroslav Kodejš: Šperky, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1987/03   Alena Kroupová: Keramika, Kabinet užitého umění, Brno (Brno-město)
1987/04/29 - 1987/05/24   Aktuální fotografie 2 - Okamžik, Kabinet užitého umění, Brno (Brno-město)
1987/05/14 - 1987/06/14   František Foltýn (1891 - 1976), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1987/06 - 1987/09   Kamenina v Čechách a na Moravě, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1987/06/05 - 1987/06/27   Aktuální fotografie 2 - Okamžik, Galerie 4 - Galerie fotografie, Cheb (Cheb)
1987/07/03 - 1987/09/07   Aktuální fotografie 2 - Okamžik, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1987/09 - 1987/10   Karel Dvořák: Kresby a sochy, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1987/09/08 - 1987/10/11   Miloš Slezák, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1987/09/17 - 1987/10/18   Moravský šperk, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1987/10 - 1987/12   Kamenina v Čechách a na Moravě, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1987/11/05 - 1988/01/17   České malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1988   Jiří Harcuba: Tvář / Intaglie a medaile, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1988/02/16 - 1988/03/20   Vincenc Makovský: Sochy a kresby: Pohledy do sbírek Moravské galerie v Brně, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1988/04/13 - 1988/06/12   Jaroslav Král (1883-1942): Malířské dílo, Středočeská galerie, Praha
1988/05/08 - 1988/08/04   Josef Lada: Obrazy, kresby, Městské muzeum, Žamberk (Ústí nad Orlicí)
1988/06/15 - 1988/09/25   13. Bienále užité grafiky Brno 1988, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1988/06/15 - 1988/09/25   13. Bienále užité grafiky Brno 1988, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1988/06/15 - 1988/09/25   13. Bienále užité grafiky Brno 1988, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1988/06/15 - 1988/09/25   13. Bienále užité grafiky Brno 1988, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1988/06/30 - 1988/08/28   České umění 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1988/09/05 -   Jiří Harcuba: Medaile, drobná plastika, sklo, Památník národního písemnictví, Praha
1988/10/14 - 1988/11/13   Ruské a sovětské umění XIX. a XX. století, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1988/10/18 - 1988/11/20   Vladimír Komárek: Malba a grafika z let 1948 - 1988, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1988/11/03 - 1988/12/04   Vladimír Jindřich Bufka, Podesta Moravské galerie, Brno (Brno-město)
1988/12 - 1989/01   Česká kresba XX. století I, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1988/12/16 - 1989/01/15   Sklo Jitky Forejtové, Kabinet užitého umění, Brno (Brno-město)
1989 -   Jitka Forejtová: Sklo 1988 - 1989, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1989/02/02 - 1989/03/19   Jiří Harcuba: Tvář, Kabinet užitého umění, Brno (Brno-město)
1989/02/03 - 1989/03/26   Alfred Justitz: Obrazy, kresby a grafiky, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1989/02/14 - 1989/03/19   Jaroslav Král (1883-1942): Obrazy a kresby, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1989/04/07 - 1989/05/28   Antonín Procházka: Obrazy, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1989/04/13 - 1989/05/28   Radek Kratina, Kabinet užitého umění, Brno (Brno-město)
1989/04/28 - 1989/06/18   Jan Trampota: Obrazy a kresby z let 1905 - 1942 (ke 100. výročí narození), Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
1989/06/15 - 1989/08/27   Aventinské trio (Ladislav E. Berka, Alexander Hackenschmied, Jiří Lehovec), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1989/10/19 - 1989/11/19   Výtvarní umělci v dokumentaci Moravské galerie, Kabinet užitého umění, Brno (Brno-město)
1989/11/30 - 1990/01/09   Josef Flejšar: Výstava plakátů, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1990 - 1990/10/28   Neoficiální. Umění Československa 1968-1989, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1990/01/18 - 1990/02/04   Pierre Tal Coat (1905-1985): Kresby, Bram van Velde (1895-1981): Litografie, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1990/02/22 - 1990/04/01   Česká kresba XX. století II, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1990/04/17 - 1990/05/13   František Sysel: Svatořečení Anežky Přemyslovny Řím - listopad 1989, Augustiánský klášter, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1990/04/23 - 1990/05/31   Josef Sudek, Barcelona, Barcelona
1990/10/04 - 1990/11/18   Současná česká kresba, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1990/11/12 -   Diseňo gráfico de Checoslovaquía, Galería Códice, Ciudad de México (Mexico City)
1991/02/28 - 1991/03/31   Alternativy české a slovenské tapiserie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1991/04/18 - 1991/05/19   Honorio García Condoy: Práce z českých a slovenských sbírek, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1991/04/18 - 1991/05/26   Josef Šíma: Kresby, grafiky, ilustrace, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
1991/05/17 - 1991/06/23   Dialog Brno - Bonn, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1991/07/04 - 1991/08/18   Josef Šíma: Kresby, grafiky, ilustrace, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1991/10/15   Vzpomínkový večer ke 100.výročí narození Františka Foltýna, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1991/10/17 - 1991/11/17   Petr Svoboda: Keramika, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1991/11/28 - 1992/01/05   Květa Pacovská: Plechy, papír, hry a řeči, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1991/12/20 - 1992/03/01   Český kubismus 1909–1925, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1992/01/09 - 1992/02/03   Běla Kolářová: Fotografie / Photographs 1961 - 1966, Pražský dům fotografie (2000-2002), Praha
1992/02 - 1992/03   Bohdan Lacina: Kresby, obrazy, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1992/02/20 - 1992/03/22   Atika: Objekt contra design, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1992/04/02-1992/05/10   Adolf Hoffmeister: Tváře, podoby, podobenství, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1992/04/07 - 1992/05/03   Běla Kolářová: Fotografie z první poloviny šedesátých let, Galerie Stará radnice, Brno (Brno-město)
1992/06/17 - 1992/08/02   Písmo v obraze, Galerie Stará radnice, Brno (Brno-město)
1992/06/17 - 1992/08/23   15. Bienále užité grafiky Brno 1992: Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1992/06/17 - 1992/08/23   15. Bienále užité grafiky Brno 1992: Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1992/06/17 - 1992/08/23   15. Bienále užité grafiky Brno 1992: Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1992/06/17 - 1992/08/23   Kazumasa Nagai, Galerie Design centrum, Brno (Brno-město)
1992/07 - 1992/08   Bohdan Lacina: Kresby, obrazy, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1992/08/18 - 1992/09/30   Trantina / Novotný, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1992/09/10 - 1992/11/01   Český kubismus, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1992/12/01 - 1993/01/03   Ladislav Emil Berka: Fotografie, Galerie Stará radnice, Brno (Brno-město)
1993   Vratislav Karel Novák: Zveřejnění, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1993/01/14 - 1993/02/14   Jiří Hadlač: Výtvarné proměny knihy, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1993/02 - 1993/03   Hana Purkrábková, Karel Pauzer: Sochy, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1993/08/02 - 1993/09/20   prof. Karel Nepraš a jeho učedníci, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1993/09/09 - 1993/10/31   Příběhy bez konce, Princip série v českém výtvarném umění, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1993/12/02 - 1994/01/02   Josef Symon: Retrospektiva 1960 - 1993, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1993/12/07 - 1994/01/16   Příběhy bez konce, Princip série v českém výtvarném umění, Palác Kinských - grafická sbírka NG, Praha
1993/12/14 - 1994/01/09   Čestmír Krátký: Fotografie, Galerie Stará radnice, Brno (Brno-město)
1994/02 - 1994/03   Nová figurace, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1994/03/03 - 1994/04/03   Milada Othová: Reliéfy, medaile, plakety, plastiky, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1994/03/31 - 1994/04/30   Václav Zykmund: Kresby a fotografie, Galéria Médium, Bratislava (Bratislava)
1994/04/21 - 1994/05/22   Jindřich Svoboda: Knižní vazby 1977 - 1993, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1994/06/15 - 1994/08/31   Mitsuo Katsui, Galerie Design centrum, Brno (Brno-město)
1994/09/09 - 1994/10/07   Václav Jirásek: Vaňkovka, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1994/10/13 - 1994/11/13   Sochař Otmar Oliva: Komorní tvorba, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1994/11/01 - 1994/11/20   Jindřich Štreit: A falu - egy egész világ, Budapest Kiállítóterembe, Budapešť (Budapest)
1994/11/17 -   Stálá expozice českého umění 20. století, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1994/12/15 - 1995/01/22   Jan Svoboda: Fotografie / Photographs, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1995/01/19 - 1995/02/26   Bohumil Marčák: Portréty výtvarných umělců z dokumentačního fondu Moravské galerie, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1995/01/26 - 1995/04/02   Ron Arad: Nábytek, objekty, design 1980 - 1993, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1995/02/07 - 1995/03/05   Josef Sudek: Severní krajina (1957-1962), Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1995/02/09 - 1995/04/09   Nová citlivost, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1995/02/7 - 1995/03/05   Josef Koudelka: Černý trojúhelník, Podkrušnohoří (1990-1994), Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1995/04/25 - 1995/05/21   Josef Daněk: Nekonečná kresba, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1995/04/26 - 1995/06/04   Alojz Klimo: Obrazy 1960 - 1995, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1995/04/27 - 1998/05/08   Výstava fotografií skupiny DOFO, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1995/05/25 - 1995/08/27   Kresba nebo obraz?, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1995/09/12 - 1995/10/15   Daniel Balabán: Obrazy, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1995/10/11 - 1995/11/19   Jan Svoboda: Fotografie / Photographs, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1995/10/12 - 1995/11/26   Výstava fotografií skupiny DOFO, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1995/12/06 - 1996/01/14   Michal Nesázal, Galerie U dobrého pastýře, Brno (Brno-město)
1995/12/06 - 1996/01/14   Michal Nesázal, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1995/12/07 - 1996/01/07   Jan Konůpek: Výběr z tvorby (1905 - 1915), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1996/01/25 - 1996/03/08   Vincenc Makovský: Rané dílo/ The early works/ Frühes Werk 1924 - 1934, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
1996/02/08 - 1996/03/17   Český granát ve špercích ze sbírek Moravské galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1996/02/22 - 1996/04/28   Miloš Jiránek, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1996/02/29 - 1996/05/19   Opakované příběhy, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1996/03/14 - 1996/04/08   Ticho pro dvanáct hlasů, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1996/03/28 - 1996/05/19   Milan Dobeš: Dynamický konstruktivismus, Světelnokinetické a optickoreflexní objekty, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1996/04/04 - 1996/04/30   František Vobecký 1902-1991: Fotografie, Pražský dům fotografie (1991-1997), Praha
1996/04/11 - 1996/05/19   Eliška Rožátová: Torza, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1996/06/19 - 1996/08/25   Karel Dudešek: Knižní vazby / Bucheinbände, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1996/06/19 - 1996/08/31   Ivan Chermayeff: Plakáty, Design centrum České republiky, Brno (Brno-město)
1996/06/19 - 1996/09/22   17. mezinárodní bienále grafického designu. Ilustrace, typografie a písmo v knihách, časopisech a novinách, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1996/06/19 - 1996/09/22   17. mezinárodní bienále grafického designu. Ilustrace, typografie a písmo v knihách, časopisech a novinách, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1996/06/19 - 1996/09/22   17. mezinárodní bienále grafického designu. Ilustrace, typografie a písmo v knihách, časopisech a novinách, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1996/06/19 - 1996/09/22   17. mezinárodní bienále grafického designu. Ilustrace, typografie a písmo v knihách, časopisech a novinách, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1996/06/27 - 1996/09/01   Opakované příběhy, Šternberský palác, Praha
1996/09/10   Beseda s českým fotografem, dokumentaristou Jindřichem Štreitem - Lidé z Akagi Mura, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1996/10 - 1996/11   Ida Vaculková: Keramika z let 1954 - 1996, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1996/10/02 - 1996/11/24   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Praha, Praha
1996/10/02 - 1996/11/24   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, České muzeum výtvarných umění, Praha
1996/10/02 - 1996/11/24   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1996/10/10 - 1996/11/17   Vladimír Vašíček: Obrazy 1949 - 1996, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1996/10/24 - 1996/11/24   Josef Sudek, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1996/10/24 - 1996/11/24   Jaromír Funke: Průkopník fotografické avantgardy, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1996/10/31 - 1996/11/24   Ida Vaculková: Keramika z let 1954 - 1996, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1996/12 - 1997/01   Užité umění 60. let, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1996/12/05 - 1997/02/02   Bratrstvo, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1996/25/01 - 1996/03/10   Ticho pro dvanáct hlasů, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1997/01/30 - 1997/03/23   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1997/01/30 - 1997/03/23   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1997/01/30 - 1997/03/23   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1997/02/27 - 1997/04/06   Skleněný svět Jaroslava Brychty, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1997/03/06 - 1997/05/18   Renata Rozsívalová: Tapiserie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1997/03/24 - 1997/03/26   Jaroslav Šusta: Nábytkové objekty, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1997/04/10 - 1997/05   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb (Cheb)
1997/04/10 - 1997/08/24   Otto Stritzko, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1997/04/24 - 1997/05/25   Josef Macholán: Židle, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1997/05/06 - 1997/07/29   Josef Sudek: Severní krajina: (1957 - 1962), Okresní muzeum, Louny (Louny)
1997/06/05 - 1997/08/17   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1997/06/24 - 1997/08/03   Bohdan Lacina, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1997/06/24 - 1997/08/17   Jaromír Funke: Průkopník fotografické avantgardy, Městská knihovna Praha, Praha
1997/09/02 - 1997/11/02   Jindra Viková: Keramické plastiky a kresby 1974 - 1997, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1997/09/18 - 1997/11/09   Václav Cigler: Skleněné objekty, kresby, projekty, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1997/09/52 - 1997/11/09   Introspekce, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1997/10/17 - 1997/11/09   Otto Rothmayer: 1892 - 1966, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1997/12/11 -   Štěpán Grygar: Fotografie z devadesátých let, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1997/12/17 -   Alexander Hackenschmied, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1998   Prostor pro jedno dílo Čestmír Suška, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1998   18. Mezinárodní bienále grafického designu, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1998/01/15 - 1998/03/08   Tichý život věcí, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1998/01/29 - 1998/03/29   Mistrovská díla japonského porcelánu, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1998/02/12 - 1998/05/31   František Drtikol: Fotograf, malíř, mystik, Galerie Rudolfinum, Praha
1998/04/10 - 1998/06/07   František Kupka, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1998/05/06 - 1998/06/03   Julie Jirečková a secesní fotografie ve Vysokém Mýtě, Litomyšlská brána, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
1998/06/16 - 1998/07/13   Motivace sakura, Mánes, Praha
1998/06/24 - 1998/09/27   Umění a reklama/ Kunst und Werbung, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1998/10/08 - 1998/11/15   Česká fotografie 1939-1958 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1998/11/06 - 1999/02/21   České art deco 1918-1938, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1998/11/26 - 1998/12/13   Mezinárodní bienále produktového designu, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1998/12/01 - 1999/01/17   Vladimíra Sedláková: Ubývání, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1998/12/18 - 1999/01/31   Bohumír Matal, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1999/03/18 - 1999/05/09   Luděk Marold 1865-1898, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1999/03/19 - 1999/04/25   Podle / After Ikebama: Tomáš Lahoda podle Tomáše Lahody, Jiří Sobotka podle Tomáše Lahody / Tomáš Lahoda after Tomáš Lahoda, Jiří Sobotka after Tomáš Lahoda, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1999/03/25 - 1999/05/30   Skupina 42, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1999/04/14 - 1999/05/23   Jindřich Svoboda: Knižní vazby 1929 - 1999, Měnínská brána, Brno (Brno-město)
1999/05/12 - 1999/06/13   Od soumraku du úsvitu, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1999/06/18 - 1999/09/12   Otvory I., Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1999/06/24 - 1999/08/29   Jindřich Štreit: Zabavené fotografie / The Confiscated Photographs, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1999/06/30 - 1999/08/01   Markéta Othová: Síla osudu, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1999/07/15 - 1999/08/29   Petr Daniel: 89/98: fotografie, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1999/08/12 - 1999/09/12   Otvory II., Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1999/09/17 -   Znovu a jinak, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1999/09/30 - 1999/11/14   Josef Sudek: Smutná krajina, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1999/10/12 - 2000/02/27   Od gotiky k renesanci, Slezské zemské muzeum, Opava (Opava)
1999/10/14 - 2000/02/27   Od gotiky k renesanci, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1999/10/19 - 1999/11/21   Ivan Sobotka: Obrazy, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1999/10/26 - 2000/02/27   Od gotiky k renesanci, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1999/11/18 - 2000/01/02   Jindřich Štreit: Zabavené fotografie, Obecní dům - výstavní sály, Praha
1999/11/23 - 2000/01/02   Dvanáct mandal, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1999/12/15 - 2000/01/16   Karel Kašpařík (1899-1968): Fotografie ze sbírky Moravské galerie, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1999/12/15 - 2000/02/13   Václav Zykmund (1914 - 1984), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2000/01/20 - 2000/02/20   Pavel Mára: Madony 99 a Roušky / Madonnas 99 and Imprints-Veils, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2000/02/15 - 2000/03/19   Ľubo Stacho: Kapesníčky, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2000/02/17 - 2000/04/09   Ondřej Sekora (1899 - 1999), Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2000/02/22 - 2000/03/19   Markéta Luskačová: Poutníci, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2000/03/03 - 2000/03/23   Josef Sudek: Smutné krajiny, Galerie 4 - Galerie fotografie, Cheb (Cheb)
2000/03/21 - 2000/04/09   Adolf Rossi: Z fotografických salónů, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2000/03/23 - 2000/04/23   Papír a kniha (Prezentace prací studentů a hostů Ateliéru papír a kniha Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně), Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2000/05/10 - 2000/09/10   Společnost před objektivem 1918-89 (ze sbírky Moravské galerie v Brně), Obecní dům - výstavní sály, Praha
2000/05/11 - 2000/08/20   Zajatci hvězd a snů, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2000/05/14 - 2000/10/15   Ondřej Sekora (1899 - 1999), Muzejní pavilón Vyškov - Dědice, Dědice (Vyškov)
2000/05/25 - 2000/06/18   Miroslav Machotka, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2000/06/21 -   Marcel Duchamp, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2000/06/29 - 2000/08/06   Karel Kašpařík (1899-1968): Fotografie ze sbírky Moravské galerie, Pražský dům fotografie (2000-2002), Praha
2000/07/18 - 2000/09/03   Pavel Mrkus: Es fiel ein Reif, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2000/08/20 - 2000/09/24   Jindřich Štreit: Na konci světa, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2000/09/14 - 2000/11/19   Příběhy Jiřího Koláře / The Stories of Jiří Kolář, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2000/09/14 - 2000/11/26   Karel Kašpařík (1899-1968): Fotografie ze sbírky Moravské galerie, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2000/09/19 - 2000/10/15   Dorota Sadovská: Svatí natvrdo, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2000/09/19 - 2000/11/26   Emil Filla: Obrazy, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2000/09/26 - 2000/10/29   Antonín Hinšt, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2000/11/09 - 2000/12/10   Hledání vlastního prostoru, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2000/11/23 - 2001/01/07   The last Flowers of the Middle Ages, Palazzo Venezia,
2000/12/07 - 2001/01/09   Michal Blažek: Sochy, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2000/12/07 - 2001/01/09   Michal Blažek: Sochy, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2000/12/13 - 2001/03/25   Melancholie, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
2000/12/13 - 2001/03/25   Melancholie, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2000/12/13 - 2001/03/25   Melancholie, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2000/12/18 - 2001/01/28   Michal Drobný: Foto - skladby - printy, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2001   Dětský atelier při Moravské galerii, Galerie Sýpka-Vlkov, Osová Bítýška (Žďár nad Sázavou)
2001/01/17 - 2001/02/25   Jan Wojnar: Vztahové realizace / kresby, fotogramy, objekty, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2001/01/30 - 2001/03/18   Veronika Bromová: Kousky mě - kousky New Yorku, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2001/02/16 - 2001/05/27   Zdenek Rykr (1900-1940): Elegie avantgardy, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2001/04/18 - 2001/06/17   Miroslav Štolfa: Nová příroda, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2001/05/10 - 2001/06/10   Michal Škoda: Vymezení / Limitations, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2001/05/23 - 2001/06/24   Robert Silverio: Fotografie, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2001/06/14 - 2001/09/30   Fotografie jako umění v Československu 1959 - 1968, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2001/06/20 - 2001/07/22   Ladislav Jezbera: Odeurs, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2001/07/27 - 2001/08/26   Veronika Holcová: Ruční práce, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2001/09/05 - 2001/11/25   Josef Sudek: Fotografie 1940 - 1970 ze sbírky Moravské galerie v Brně, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2001/09/12 - 2001/10/08   Milan Pitlach: Fotografie z anglického deníku 1969-1970, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2001/10/10 - 2001/12/09   Jan Beran: Fotografie, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2001/11/09 - 2002/03/31   Rakouské malířství 19. století v moravských sbírkách/ Österreichische Malerei 19. Jahrhunderts in mährischen Sammlungen, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2001/12/12 - 2002/01/20   Jindřich Štreit: Mezi námi / Among us, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2001/12/19 - 2002/03/03   Ivan Chatrný, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2002 -   Gesto a výraz - české umění 2. pol. 20. století, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2002/01/10 - 2002/02/24   Pavel Nešleha: Sedimenty paměti III. - Přírodní elementy, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2002/01/24 - 2002/03/24   Vojtěch V. Sláma: Vlčí med, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2002/03/07 - 2002/04/28   Hédonistická abstrakce, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2002/03/13 - 2002/05/19   Miroslav Šnajdr v Pražákově paláci, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2002/03/13 - 2002/05/19   Miroslav Šnajdr: Obrazy a kresby, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2002/03/28 - 2002/06/09   Václav Stratil: Autoportréty, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2002/04/25 - 2002/07/21   Max Švabinský: Skutečnost, ráj a mýtus / Reality, Paradise and Myth, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2002/05/02 - 2002/06/23   Jiří Matějů: Hra očí, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2002/05/15 -   Možná sdělení, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2002/06/04 - 2002/07/19   Bohdan Lacina: Obrazy, Galerie Ars, Brno (Brno-město)
2002/06/06 - 2002/09/29   Antonín Procházka: 1882-1945, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2002/06/06 - 2002/09/29   Antonín Procházka: 1882-1945, Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
2002/06/13 - 2002/08/11   Emilie Benes Brzezinski: Dialog se dřevem / Dialogue with wood, Uměleckoprůmyslové museum, pobočka Brno, Brno (Brno-město)
2002/06/17 -   Ralph Schraivogel: Plakáty / Posters, Design centrum České republiky, Brno (Brno-město)
2002/06/18 - 2002/10/20   Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2002/06/19 - 2002/10/20   Otto Neurath: Isotype a vývoj moderních globálních znaků, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2002/07/04 - 2002/09/08   František Kowolowski: Depozit, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2002/08/14 - 2002/10/27   Jiří Šindler. Ilustrace, písmo, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2002/09/11 - 2002/11/03   Jiří David: Daniel (fotografie), Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2002/10/03 - 2002/11/24   Štěpánka Šimlová: I am terribly sorry..., Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2002/10/03 - 2002/11/24   Štěpánka Šimlová: I am terrible sorry..., Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2002/11/28 - 2003/01/26   Pole jevů - samota věcí, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2002/12/11 - 2003/03/22   Antonín Procházka: 1882-1945, Obecní dům - výstavní sály, Praha
2003/02/04 - 2003/04/27   Keith Carter: Opravdové příběhy, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2003/02/06 - 2003/04/06   Milan Houser: Revers, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2003/02/20 - 2003/04/21   Krajinou duše Antonína Hudečka, České muzeum výtvarných umění, Praha
2003/03/19 - 2003/06/22   Parabola, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2003/03/27 - 2003/05/18   František Tichý 1896-1961, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2003/04/16 - 2003/05/18   Tomáš Ruller: Na lásky čas / Of Love's Time, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2003/04/17 - 2003/06/15   Michal Pěchouček: Sběratel, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2003/06/06 - 2003/10/19   Carbunculus, Granatus, Zrnakoč, Sedmnáct století českého granátu, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2003/06/12 - 2003/09/14   Umění je abstrakce. Česká vizuální kultura 60. let, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2003/06/18 - 2003/08/31   Ivana Lomová: Dítě uvnitř, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2003/06/20 - 2003/09/14   Krajinou duše Antonína Hudečka, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2003/06/24 - 2003/09/07   Bořivoj Hořínek: Záznamy / Records, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2003/07/03 - 2003/08/31   Ivan Kafka: Národní chrčení do prázdna, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2003/09/09 - 2003/11/11   Jozef Ondzik: Slovensko 002, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2003/09/11 - 2003/11/09   Petr Brožka: Kaprun, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2003/10/16 - 2004/02/29   Ejhle světlo / Look Light, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2003/10/16 - 2004/02/29   Ejhle světlo / Look Light, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2003/10/16 - 2007/02/29   Ejhle světlo / Look Light, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2003/11/11 - 2004/01/11   Jaromír Čejka: Stopy / Tracks and Traces, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2003/11/20 - 2004/01/11   Vůně levhartí kůže, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2004/01/14 - 2004/03/28   Jiří Šigut: Záznamy / Records, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2004/01/15 - 2004/03/14   Vladimíra Sedláková: Layer modifies another layer collection one, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2004/01/29 - 2004/03/28   Monogramista T.D: Stěhování a nouzové úniky, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2004/02/11 - 2004/05/30   Stanislav Kolíbal: Prostor rozhodování, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2004/03/18 - 2004/05/16   Ilona Németh: 27m, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2004/03/26 - 2004/05/23   Josef Čapek: Nejskromnější umění, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2004/03/26 - 2004/06/06   Ejhle světlo / Look Light, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2004/03/31 - 2004/06/06   Bohumír Prokůpek: Příroda / Nature, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2004/04/09 - 2004/06/06   Míla Preslová: Když nejde o život, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2004/05/20 - 2004/10/17   ...z lásky k umění a sobě pro radost...: Umělecká sbírka Heinricha Gomperze (1843-1894), Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2004/06/15 - 2004/09/19   Stefan Sagmeister: Rebel grafického designu / Rebel in graphic design, Design centrum České republiky, Brno (Brno-město)
2004/06/15 - 2004/09/19   Stefan Sagmeister: Rebel grafického designu / Rebel in graphic design, Galerie design centra ČR, Praha
2004/06/16 - 2004/09/05   Theo Derksen: Homeless images, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2004/06/17 - 2004/09/05   Adriena Šimotová: Kresby k textům / Drawings to Texts, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2004/06/17 - 2004/09/12   Stanislav Kolíbal: Okruh knihy / The book circle, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2004/09/08 - 2004/11/07   Andrej Bán: Jiné Slovenské 2002 / The Other Slovakia 2002, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2004/09/16 - 2004/11/07   Pavel Ryška: Záhada čínského pokoje, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2004/10/20 - 2005/01/16   Josef Dabernig, Otto Zitko, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2004/11/04 - 2005/01/16   Bridget Riley: Grafické dílo 1962 - 2003 / A Print Retrospective 1962 - 2003, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2004/11/10 - 2005/01/09   Jan Pohribný: Místa zasvěcení / Places of initiation, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2004/11/11 - 2005/01/30   Le Corbusier: Práce na papíře, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2004/11/19 - 2005/02/27   Vídeňská secese a moderna 1900-1925: Užité umění a fotografie v českých zemích, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2004/11/25 - 2005/01/16   Marko Blažo: Strechomluvy / Roofoloquy, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2004/17/12 - 2005/03/20   Josef Sudek: Smutná krajina, Pražský hrad, Císařská konírna, Praha
2005/01/20 - 2005/02/27   Pro štěstí Pour féliciter 2005, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2005/01/28 - 2005/03/28   Dobré zprávy: Slabikář / Good News: A Spelling Book, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2005/02/10 - 2005/05/01   Avantgarda o mnoha médiích: Josef Bartuška a skupina Linie 1931 - 1939, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2005/02/24 - 2005/05/29   Syrové umění / Art brut. Sbírka Jana a Evy Švankmajerových / Collection of Jan and Eva Švankmajer, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2005/03/24 - 2005/06/05   Lhotský: Sklo: X let tavené skleněné plastiky, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2005/04/07 - 2005/06/03   Grete Popper: Fotografie mezi dvěma světovými válkami, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2005/04/14 - 2005/06/05   Michal Kalhous: Nemaluju, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2005/04/14 - 2005/06/05   Jiří Valoch: Dvě instalace a několik projektů, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2005/05/04 - 2005/09/11   Vídeňská secese a moderna 199-1925, Obecní dům - výstavní sály, Praha
2005/06/16 - 2005/08/28   Barbora Klímová: SLIders, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2005/06/16 - 2005/09/18   Jan Merta: Obrazy a práce na papíře 1985 - 2005, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2005/06/17 - 2005/09/11   Obrazárna pod lupou / Picture Gallery under the Magnifying Glass, Obrazárna Pražského hradu, Praha
2005/06/24 - 2005/10/09   Milan Knížák: Pouze obrazy / Nur bilder / Only paintings, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2005/06/30 - 2005/08/28   Franz Fiedler: Fotografie / Photographs / Fotografien, Muzeum Prostějovska, Prostějov (Prostějov)
2005/07/14 - 2005/10/02   Peter Finnemore: Zenový zahradník / Zen Gardener, Uměleckoprůmyslové muzeum, Camera, Brno (Brno-město)
2005/09/15 - 2006/01/15   Michal Cihlář: Se vším všudy / All inclusive, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2005/09/22 - 2005/12/11   Sergej Šaršún, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2005/09/29 - 2005/11/27   Václav Špála: Mezi avantgardou a živobytím / Between Avant-Garde and Livelihood, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2005/10/20 - 2006/01/22   Jindřich Štreit: Fotografie ze sbírky Moravské galerie v Brně. Výstava k životnímu jubileu autora, Uměleckoprůmyslové muzeum, Camera, Brno (Brno-město)
2005/11/03 - 2006/02/05   František Skála: Skála v Morgalu, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2005/11/23 - 2006/01/29   Abbey Road 2:45, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2005/12/15 - 2006/03/05   Franz Fiedler: Zapomenutý klasik fotografie, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2005/12/15 - 2006/03/05   Franz Fiedler: Fotografie / Photographs / Fotografien, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2006/01/26 - 2006/03/12   Otto Gutfreund: Kresby, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2006/01/26 - 2006/04/30   Rokokový klasicismus - umění doby Mozarthovy, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2006/02/02 - 2006/04/30   České exlibris od počátků do roku 1920, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2006/02/09 - 2006/05/14   Známosti na zapřenou: Zahraniční fotografové 20. století ve sbírce Moravské galerie v brně, Zámek Třebešice, Třebešice
2006/02/15 - 2006/04/20   Krištof Kintera: Už mě to nebaví, 2003 / I Am Sick of It All, 2003, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2006/02/23 - 2006/05/21   Josef Bolf: Death Is Not the End?, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2006/03/02 - 2006/05/28   Námořní deník hraběte Dubského / Journal of a Voyage: Sbírka fotografií ze 70. let 19. století z Japonska a Číny / The Erwin Dubský Collection: Photographs from Japan and China in the 1870s, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/03/04   Nevinná tvář Madon, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2006/03/05   Výklad na výstavě, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/03/06   Vladimír Merta - Imigrant, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/03/08   Čínská architektura v proměnách staletí, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/03/09   Výklad na výstavě, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2006/03/12   Struccolustro - druh freskařské techniky, Škola uměleckých řemesel (ŠUŘ), Brno (Brno-město)
2006/03/14 - 2006/05/21   Papež kouřil trávu / The Pope Smoked Dope, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2006/03/15   Starci na chmelu, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/03/15   Absolvent / The Graduate, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/03/16 - 2006/05/28   Ivor Davies, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2006/03/17   Ivor Davies - komentovaná prohlídka, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2006/03/18   Co s mladými?, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2006/03/19   Chaos ve východním moři, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/03/20   Perný den / A Hard Day's Night, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/03/20   Let it be, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/03/21   Koleček - Rudiš - Vydrová, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/03/22   Animovaný film... a sci-fi, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/03/23   Sklo Ludviky Smrčkové, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/03/23 - 2006/05/28   Postava a krajina v českém umění z let 1890 - 1939 / The Figure and the Landscape in Czech Art of 1890 - 1939, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2006/03/26   Negativní kresba přírodním uhlem, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/03/27   Žlutá ponorka / Yellow Submarine, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/03/27   Hlava / Head, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/03/28   Ondřej Jakubec: Tiziano Vecellio, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/03/29   Paměti z cest po Japonsku - svéráz deníků a suvenýrů ve druhé polovině 19. století, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/04/01   Poznejme se - Jak se žilo u nás II., Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2006/04/02   Japonský meč - zbraň i umělecký předmět, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/04/03   Václav Stratil - Ďaďa Košti, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/04/05   Zvětšenina / Blow Up, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/04/06   Neopakovatelné umění Ikebany: Prague "sogetsu" study group, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/04/08   Putování až do Japonska, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/04/09   'Falešná' lavírka - volně rozmývaná kresba štetcem, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/04/11   Burian a Křivinka, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/04/12   Výklad na výstavě, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2006/04/12   Půlnoční kovboj / Midnight Cowboy, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/04/12   Bezstarostná jízda / Easy Rider, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/04/13   Příběh velikonoc, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2006/04/14   Zázraky jara, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/04/16   Výklad na výstavě, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2006/04/17   Newport Festival, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/04/17   Festival Express, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/04/18   Ondřej Jakubec: Hieronymus Bosch, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/04/19   Animovaný film a ... výtvarné umění, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/04/20   Sklo Jaroslava Svobody, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/04/23   Akvatinta, rezerváž - grafické techniky tisku z hloubky, Škola uměleckých řemesel (ŠUŘ), Brno (Brno-město)
2006/04/24   Woodstock, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/04/25   Cesta kolem světa Erwina Dubského a jeho sbírka fotografií z Dálného východu, Čajovna Pohoda, Zlín (Zlín)
2006/04/30   Jakub Schikaneder: Staropražské zákoutí, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2006/05/11 - 2006/07/10   Karel Haloun & Luděk Kubík: Celých deset: Obaly CD, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2006/05/19 - 2006/08/20   Artists for Tichý - Tichý for Artists, Uměleckoprůmyslové muzeum, Camera, Brno (Brno-město)
2006/05/25 - 2006/08/13   Capriccio - variace na dané téma: Grafika, malba a užité umění ze sbírek Moravské galerie v Brně, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2006/06/13   Slavnostní zahájení výstavy spojené s vyhlášením cen 22. mezinárodního bienále grafického designu Brno 2006: Plakát, firemní, informační a reklamní grafika, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/06/13 - 2006/09/17   Catherine Zask: Laureátka Velké ceny Bienále Brno 2002 / Brno Biennale 2002 Grand Prix Winner, Design centrum České republiky, Brno (Brno-město)
2006/06/13 - 2006/10/15   Práce z Číny / Work from China, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/06/14 - 2006/10/01   Z Marsu. Autorské projekty v grafickém designu / From Mars: Self-initiated Projects in Graphic Design, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2006/06/14 - 2006/10/15   Grafický design v bílé krychli / Graphic Design in the White Cube, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2006/06/14 - 2006/10/15   Milan Grygar: Antifony a Partitury, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2006/08/24 - 2007/01/07   Josef II. orající na poli u Slavíkovic, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2006/09/07 - 2006/11/30   Dorit Margreiter: 10104 Angelo View Drive, Uměleckoprůmyslové muzeum, Camera, Brno (Brno-město)
2006/10/03 - 2007/01/07   Grete Popper: Fotografie / Photographs, Obecní dům - výstavní sály, Praha
2006/10/12 - 2006/12/03   Jasper Alvaer / Isabela Grosseová: Transkultura:akt1, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2006/10/26 - 2007/01/28   Nejkrásnější české knihy roku 2005, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2006/11/02 - 2007/01/28   Zorka Ságlová, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2006/11/15 - 2007/02/18   V barvách chorobných: Idea dekadence a umění v českých zemích 1880–1914 / In Morbid Colours: Art and the Idea of Decadence in the Bohemian Lands 1880–1914, Obecní dům - výstavní sály, Praha
2006/11/16 - 2007/02/18   Václav Jirásek: Industria, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2006/11/21   The Plastic People of the Universe, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/11/22   Beseda s autory projektu a jejich hosty, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2006/11/26   Eric Satie - komponovaný pořad, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/11/26   Zrcadlení v hloubce - výklad v úvodní části výstavy, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2006/11/30 - 2007/03/18   Umění restaurovat umění: Práce restaurátorského oddělení Moravské galerie v Brně v letech 1996 - 2006 / The Art of the Restoration: The Work of the Restorion Department of the Moravian Gallery in Brno 1996 - 2006, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/12/07 - 2007/04/15   Námořní deník Erwina Dubského / Journal of a Voyage: Sbírka fotografií ze 70. let 19. století z Japonska / The Erwin Dubský Collection: Photographs from Japan in the 1870s, Galerie Rudolfinum, Praha
2006/12/13 - 2007/03/11   Jiří Skála: Výměna rukopisu, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2006/12/14 - 2007/03/11   Josef Sudek neznámý / The Unknown Josef Sudek: Salonní fotografie 1918 - 1942 / Vintage prints 1918 - 1942, Uměleckoprůmyslové muzeum, Camera, Brno (Brno-město)
2007/01/18 - 2007/04/22   Václav Hollar: Ke 400. výročí od narození, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2007/02/08 - 2007/05/06   Eva Kmentová: Deník díla / Art Work Diary, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2007/02/09 - 2007/05/13   Václav Hejna: Kresby z raného období, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2007/02/16 - 2007/04/29   České exlibris 1920 - 1945, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2007/03/02 - 2007/06/17   Jiří Černický: Návod, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2007/03/22 - 2007/05/27   Zbyněk Baladrán: Tabulka, ,
2007/03/30 - 2007/10/28   Ruské malířství 19. století, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2007/04/12 - 2007/07/15   Jakub Schikaneder: Nové objevy děl malíře tajemných nálad, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2007/05/03 - 2007/08/12   Perspectiva artificialis: Knihy o perspektivě a grafické listy ze zámeckých sbírek, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2007/05/03 - 2007/09/23   Perspectiva artificialis: Knihy o perspektivě a grafické listy ze zámeckých sbírek, Zámek Rájec nad Svitavou, Rájec-Jestřebí (Blansko)
2007/05/11 - 2007/09/30   Design obálek grafického časopisu Font, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2007/05/24 - 2007/08/19   Andy Warhol: Slovenská lekce / A slovak lesson, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2007/05/31 - 2007/09/02   Jiří Kovanda, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2007/06/06 - 2007/10/28   Josef Hoffmann - Adolf Loos: Ornament und Tradition / Ornament a tradice, Josef Hoffmann Museum / Muzeum Josefa Hoffmanna, Brtnice (Jihlava)
2007/06/28 - 2007/09/30   Kateřina Šedá: Každej pes jiná ves / For every dog a different master, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2007/08/02 - 2007/11/04   Rudolf Kremlička (1886-1932), Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2007/08/16 - 2007/11/18   Miloš Spurný: Mezi fotografií a ekologií, Uměleckoprůmyslové muzeum, Camera, Brno (Brno-město)
2007/08/31 - 2008/01/06   České a slovenské sklo v exilu, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2007/09/16 - 2007/10/30   Jan Padrnos: GESAMTKUNSTWERK v 21. století / GESAMTKUNSTWERK im 21. Jahrhundert, Architektonické dílo a design v harmonickém sepětí / Architektonisches Werk und Design in harmonischer Verbindung, Valdštejnský dům, Brtnice (Jihlava)
2007/10/10 - 2008/01/27   Martin Sedlák, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2007/11/16 - 2008/02/17   František Foltýn: Košice - Paříž - Brno, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2007/11/29 - 2008/03/16   Jan Jedlička: II Cerchio, 2005 - 2006, Uměleckoprůmyslové muzeum, Camera, Brno (Brno-město)
2008/01/07 - 2008/02/08   Pole tvůrčí a válečná, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2008/01/17 - 2008/05/04   České exlibris 1945 - 1980 / Czech Exlibris 1945 - 1980, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2008/01/23 - 2008/05/18   Lukáš Rittstein: Virtuální bolest, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2008/01/24 - 2008/04/20   Sběratelé a mecenáši II Buržoazie, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2008/03/06 - 2008/06/01   František Foltýn: Košice - Paříž - Brno, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2008/03/12 - 2008/06/01   Marek Meduna: Bezradný otec a století ženy, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2008/03/14 - 2008/05/25   Milada Marešová: Zapomenutá malířka českého modernismu / A forgotten Czech Modernist, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2008/03/27 - 2008/06/08   Jiří Foltýn: V upravené krajině fotografie z 80. let, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2008/05/07 - 2008/08/17   Sběratelé a mecenáši III. Salmové, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2008/05/14 - 2008/09/21   Bruselský sen, Městská knihovna Praha, Praha
2008/05/22 - 2008/10/05   Osobnosti českého grafického designu - Jiří Rathouský, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2008/06/10 - 2008/08/17   Milada Marešová. Zapomenutá malířka českého modernismu / A Forgotten Czech Modernist, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2008/07/15 - 2008/07/25   Marie Filippovová: 45 let v Brně, Nová radnice, Křížová chodba, Brno (Brno-město)
2008/10/07 - 2008/12/07   Josef Sudek, Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernandez Blanco, Buenos Aires
2008/10/15 - 2009/01/11   Neregulováno / Prales ve fotografii, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2008/10/16 - 2009/01/18   Petra Feriancová: Přirozený výběr / Natural Selection, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2008/11/14 - 2009/02/15   Třetí strana zdi / The Third Side of the Wall: Fotografie v Československu 1969 - 1988 ze sbírky Moravské galerie v Brně, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2008/11/21 - 2009/03/01   Bruselský sen, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2009/01/02 - 2010/01/24   Podoby tváře - šalba a klam, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2009/02/27 - 2009/05/10   Jiří David: Předběžná retrospektiva, Městská knihovna Praha, Praha
2009/03/05 - 2009/06/07   Skupina Plakát, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2009/03/05 - 2009/06/28   Vladimír Skrepl: Jako v zrcadle / Like in a Mirror, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2009/03/13 - 2009/06/07   Múza pod nebesy: Italská raně barokní kresba z českých a moravských sbírek, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2009/04/08 - 2009/07/19   Lenka Klodová: Struktura, 2008, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2009/05/28 - 2009/08/23   Dominik Lang: Místo pro diváka / A Place for the Viewer, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2009/06/16   Josef Hoffmann: Inspirace, Josef Hoffmann Museum / Muzeum Josefa Hoffmanna, Brtnice (Jihlava)
2009/06/25 - 2009/09/20   Jiří David: Předběžná retrospektiva, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2009/07/17 - 2009/10/18   Příjemné závislosti / Sweet Fixation, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2009/07/29 - 2009/10/25   Pavla Sceranková: Babiččin byt, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2009/09/24 - 2009/11/15   Bruselský sen, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
2009/09/25 - 2010/01/17   Nejkrásnější české knihy roku 2008, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2009/10/07 - 2010/01/17   Matěj Smetana: Návody, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2009/10/15 - 2010/01/24   Alfons Mucha: Český mistr Belle Epoque / Czech Master of the Belle Epoque, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2009/10/22 - 2010/01/31   Život mezi knihami / Life among Books: 100 let od narození Jindřicha Svobody / The Centenary of the Birth of Jindřich Svoboda, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2009/10/29 - 2010/02/26   Umění bez jmen, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2009/10/30 - 2010/02/07   Zdaleka i zblízka, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2009/11/06 - 2010/01/31   O barvě / On Colour: Český kolorismus od Slavíčka po současnost / The Czech Colourism from Slavíček to the Present, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2009/12/01 - 2010/02/21   Hračka na 15 způsobů, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2009/12/18 - 2010/05/23   Johan Babtist Straub, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2010/01/29 - 2010/05/16   Krása antických gem, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2010/02/03 - 2010/05/23   Jiří Thýn: Fotografie, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2010/02/12 - 2010/05/23   Úniky a návraty, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2010/02/18 - 2010/05/16   Možnosti záznamů: Sto let v kresbách ze sbírky Moravské galerie v Brně, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2010/02/25 - 2010/05/23   Viktor Pivovarov: Oni, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2010/05/20 - 2010/08/29   Josef Winterhalder ml., Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2010/06/22 - 2010/10/24   24. Mezinárodní bienále grafického designu, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2010/10/08 - 2011/01/09   Nejkrásnější knihy roku 2009, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2010/10/21 - 2011/01/16   Jan Nálevka: Ráda bych totiž i podotkla, že, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2010/11/12 - 2011/02/13   Vladimír Jindřich Bufka, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2010/11/19 - 2011/02/13   Donátoři, mecenáši, sběratelé / Donatoren, Mäzene, Sammler, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2010/11/22 - 2011/01/09   Vojtěch Jasný: Fotografie, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2010/11/25 - 2011/02/27   ...a nezapomeňte na květiny, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2010/12/02 - 2011/04/03   Kamil Lhoták čili Útěcha z techniky, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2011/02/03 - 2011/05/22   Cyril Blažo: Pekný žobrák, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2011/03/04 - 2011/05/29   Václav Ryčl: Blue boy, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2011/03/11 - 2011/06/05   Viktor Kolář, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2011/03/17 - 2011/06/19   Plocha, hloubka, prostor: Perspektivní motivy a principy v umění, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2011/04/22 - 2011/07/31   Příběhy tisíce a jedné noci - Islámské umění ve sbírkách Moravské galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2011/05/11 - 2011/07/10   Jindřich Svoboda: Život mezi knihami / A Life Among Books, Národní muzeum - nová budova, Praha
2011/05/27 - 2011/09/04   Bohdan Holomíček: Divadelní svět / Theatre World, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2011/06/09 - 2011/10/02   Vladimír Houdek: Melancholie / Melancholy, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2011/06/14 - 2011/10/30   Josef Hoffmann - Oswald Oberhuber: Vůle k celku, Josef Hoffmann Museum / Muzeum Josefa Hoffmanna, Brtnice (Jihlava)
2011/06/16 - 2011/09/11   Josef Kunzfeld: Fotograf a muzeum / fotograf a město, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2011/06/24 - 2011/10/30   Moravská národní galerie: 194 let od založení, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2011/07/15 - 2011/10/09   Milena Dopitová: Ještě chvíli se zdržím, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2011/08/19 - 2011/10/23   The Best of..., Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2011/10/20 - 2012/01/15   Sláva Sobotovičová: Mírný posun / Minimal Shift, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2011/11/03 - 2012/03/04   Vendula Chalánková: Z pohádky do pohádky, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2011/11/04 - 2012/02/05   V plném spektru. Fotografie 1900-1950 ze sbírky Moravské galerie v Brně, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2011/11/16 - 2012/05/20   Colorito - Malířství v Benátkách 16. - 18. století z moravských a slezských sbírek, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2011/12/07 - 2012/02/25   Josef Hoffmann: Symfonie architektury a designu v černé a bílé, Dům Gustava Mahlera, Jihlava (Jihlava)
2011/12/09 - 2012/03/18   Obrazy mysli / Mysl v obrazech, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2011/12/16 - 2013/01/13   Sběratelé a mecenáši VI: Marie Richterová, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2012/02/03 - 2012/05/27   Pavel Sterec: Nehybná směna / Motionless Exchange, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2012/02/24 - 2012/05/20   L'étude d'après nature: Fotografie a umění v 19. století / 19th Century Photography and Art, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2012/04/12 - 2012/05/20   Věznice: Místo pro umění, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2012/04/13 - 2012/09/30   Jan Kotěra: Ohlasy lidového umění. Po stopách moderny, Jurkovičova vila, Žabovřesky, Brno (Brno-město)
2012/06/21 - 2012/10/28   25. mezinárodní bienále grafického designu Brno, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2012/06/21 - 2012/12/30   Dar (Husák trávu nekouřil), Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2012/09/06 - 2013/01/20   Mexická keramika ve sbírce MG, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2012/11/15 - 2013/03/03   Václav Magid: Souřadnice, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2012/11/29 - 2013/03/24   Hubert Kovařík: Po stopách moderny. Keramika období Art deco na Moravě, Uměleckoprůmyslové museum, pobočka Brno, Brno (Brno-město)
2012/11/30 - 2013/03/24   Po stopách moderny: Keramika období Art deco na Moravě. Tvorba Huberta Kovaříka, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2012/11/30 - 2013/03/24   Tiché revoluce uvnitř ornamentu. Experimenty dekorativního umění / Po stopách moderny, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2012/11/30 - 2013/03/30   Po stopách moderny: Kabinet Josefa Hoffmanna. Prostřený stůl. Josef Hoffmann a Wiener Werkstätte, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2012/12/07 - 2012/03/03   Element F. Fotografie a umění ve druhé polovině 20. století, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2013/02/14 - 2013/05/19   Rytmy + Pohyb + Světlo: Impulsy futurismu v českém umění, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2013/03/01 -2013/11/03   Ruské malířství 19. století, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2013/04/05 - 2013/07/07   Rudolf Koppitz, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2013/04/11 - 2013/10/27   Zdeněk Plesník, Miroslav Navrátil: Po stopách moderny / The Traces of Modernism, Jurkovičova vila, Žabovřesky, Brno (Brno-město)
2013/04/19 - 2013/07/28   Odstup, a jsi blíž, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2013/04/25 - 2013/07/28   Karel Novák - Jock Sturges, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2013/05/28 - 2013/10/27   Josef Hoffmann, Friedrich Kiesler: Contemporary Art Aplied, Josef Hoffmann Museum / Muzeum Josefa Hoffmanna, Brtnice (Jihlava)
2013/07/26 - 2013/10/27   Daniel Balabán: Zpráva 2013, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2013/09/03 - 2014/09/03   Kateřina Šedá: Bedřichovice nad Temží, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2013/09/03 - 2014/09/03   Kateřina Šedá: Bedřichovice nad Temží, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2013/09/03 - 2014/09/03   Kateřina Šedá: Bedřichovice nad Temží, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2013/09/03 - 2014/09/03   Kateřina Šedá: Bedřichovice nad Temží, Bedřichovice, Bedřichovice, Šlapanice (Brno-venkov)
2013/09/27 - 2014/05/18   Voliéra No. 1, Uměleckoprůmyslové muzeum, Camera, Brno (Brno-město)
2013/10/10 - 2014/01/05   Fotografie Lukáše Jasanského a Martina Poláka, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2013/10/17 - 2014/01/19   Jaromír Funke: Mezi konstrukcí a emocí, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2013/11/22 - 2014/02/23   Vlasta Vostřebalová Fischerová: Mezi sociálním uměním a magickým realismem, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2014/02/07 - 2014/05/18   Někdy v sukni: Umění 90. let, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2014/03/14 - 2014/05/25   Friedrich Ohmann: Objev baroku a počátky moderní architektury v Čechách, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2014/04/25 - 2015/03/29   Krajina Koncernovaného designu, Jurkovičova vila, Žabovřesky, Brno (Brno-město)
2014/06/15 - 2014/10/24   21. mezinárodní bienále grafického designu Brno, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2014/11/28 - 2015/04/26   Václav Girsa: Bratři, držme se, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2014/11/28 - 2015/04/26   Brněnský Devětsil a multimediální přesahy umělecké avantgardy, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2014/12/12 - 2015/04/12   Brno - moravský Manchester, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2015/05/15 - 2015/09/13   Zdeněk Rossmann: Horizonty modernismu, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2015/05/15 - 2015/09/27   Věci a slova: Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2015/05/29 - 2015/08/16   Václav Stratil: Nedělám nic a jiné práce, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2015/06/02 - 2015/11/01   Der private Josef Hoffmann - Wohnungswanderungen / Privátní Josef Hoffmann - Putování po příbytcích / The private Josef Hoffmann - Apartment tours, Josef Hoffmann Museum / Muzeum Josefa Hoffmanna, Brtnice (Jihlava)
2015/06/26 - 2015/11/01   Modfolk: Modernita v lidovém. Ateliér designu oděvu a obuvi Liběny Rochové na UMPRUM, Jurkovičova vila, Žabovřesky, Brno (Brno-město)
2015/09/03 -   Kateřina Šedá: Bedřichovice nad Temží, Bedřichovice, Bedřichovice, Šlapanice (Brno-venkov)
2015/09/11 - 2016/01/10   Zastihla je noc. Čeští umělci ve Francii 1938-1945, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2015/09/25 - 2016/01/17   Cana Jindřicha Chalupeckého 2015, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2015/11/20 - 2016/02/21   Jan Svoboda: Nejsem fotograf, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2016/03/03 - 2016/05/22   Ján Mančuška: Čas Příběh Prostor, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2016/03/04 - 2016/06/01   Patricie Fexová: Rysy, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2016/03/10 - 2016/05/08   Na hraně: oděvní koncepty Milana Knížáka, Liběny Rochové a Michala Švarce v 80. letech, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2016/03/11 - 2016/05/22   Maxim Velčovský: Vše za 39, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2016/04/29 - 2016/11/06   Martin Rajniš: První architektura / The First Architecture, Jurkovičova vila, Žabovřesky, Brno (Brno-město)
2016/06/16 - 2016/10/30   Zdeněk Ziegler, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2016/06/16 - 2016/10/30   27. Mezinárodní bienále grafického designu Brno, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2016/06/17 - 2016/10/30   Adéla Svobodová: Antiobjekt / Antiobject, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2016/12/02 - 2017/03/19   Neváhej a ber! Laureáti Ceny Jindřicha Chalupeckého ze sbírky Magnus Art, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2016/12/02 - 2017/03/19   Martin Horák: Spin - off, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2016/12/09 - 2017/04/16   DESIGN.LIVE! Milan Pekař: Vázy, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2016/12/09 - 2017/04/16   Olgoj Chorchoj: Logika emoce / Logic of Emotion, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2016/12/09 - 2017/04/16   Šlechta před objektivem. Ateliérové portréty aristokracie, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2017/04/13 - 2017/06/25   Pavel Korbička: Taneční kaligrafie, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2017/04/21 - 2017/08/06   Marian Palla: Retrospektiva o 7 dějstvích, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2017/04/21 - 2017/08/06   Jana Kalinová: Denní tik, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2017/04/28 - 2017/10/29   Džadoňova vila, Jana Nečase 2, Jurkovičova vila, Žabovřesky, Brno (Brno-město)
2017/05/14 - 2017/10/01   Kmeny 90, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2017/09/22 - 2018/01/14   Clemens von Wedemeyer: Nebeská havěť, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2017/09/22 - 2018/01/21   Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2017, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2017/11/03 - 2018/01/28   O kosmos hino kalo / Vesmír je černý / The Universe is Black, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2017/11/24 - 2018/03/18   Automat na výstavu: Československý pavilon na Expo 67 v Montrealu / The Automatic Exhibition: The Czechoslovak Pavilion at Expo 67 in Montreal, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2017/11/24 - 2018/03/18   Paneland: Největší československý experiment / Chzechoslovakia's Great Housing Experiment, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2017/12/06 - 2018/03/04   Karel Otto Hrubý: Fotograf, pedagog, teoretik, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2018/04/20 - 2018/08/05   Ondřej Kopal: No Drama, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2018/04/20 - 2018/08/05   1968: Computer.art, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2018/04/27 - 2019/04/21   V kůži Dušana Jurkoviče, Jurkovičova vila, Žabovřesky, Brno (Brno-město)
2018/05/10 - 2018/08/26   28. Mezinárodní bienále grafického designu Brno, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2018/05/30 - 2018/11/11   Josef Hoffmann, Koloman Moser, Josef Hoffmann Museum / Muzeum Josefa Hoffmanna, Brtnice (Jihlava)
2018/06/20 - 2018/06/28   The Power of Sympathy: The Photography of Dagmar Hochova, 12 Star Gallery, Londýn (London)
2018/09/14 - 2019/01/27   Tomáš Hlavina: Jedno a mnohé, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2018/09/14 - 2019/02/24   Inez Tuschnerová, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2018/10/26 - 2019/02/24   Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2018/11/02 - 2019/01/13   Jiří Kuhnert: Sketch the dream, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2018/11/09 - 2018/11/25   Mezinárodní přehlídka studentských prací Cena prof. Jindřicha Halabaly 2018, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2019   Art is here. Nové umění, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2019/04/12 - 2019/08/11   Boudník, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2019/04/12 - 2019/08/11   Fraser Brocklehurst: Pillow Talk, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2019/04/19 - 2019/07/28   Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře, Valdštejnská jízdárna, Praha
2019/05/01 - 2019/07/01   Czechoslovakia Through the Lens of Dagmar Hochová, Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, Haag (Den Haag)
2019/05/17 - 2019/09/30   MUNI 100, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2019/05/24 - 2020/03/01   Ve vile: Eva Eisler - Peter Demek, Jurkovičova vila, Žabovřesky, Brno (Brno-město)
2020/02/21 - 2020/06/07   Jan Svoboda: Against the Light, The Photographers' Gallery, Londýn (London)
2033/01/15 - 2003/03/02   Předchůdci modernismu v maďarské fotografii, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
nedat   Španělští malíři pařížské školy, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
nedatováno   Jindřich Štreit: Japonsko - Lidé z Akagi, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
neuvedeno   České sochařství 1900-1950 za sbírek Moravské galerie v Brně, Regionální muzeum v Mikulově, Mikulov (Břeclav)
stálá expozice   Stálá expozice uměleckého řemesla, užitého umění a designu v proměnách historie. Místo paměti, prostor orientace. Možná sdělení - kolekce uměleckých děl Moravské galerie pro nevidomé a slabozraké, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)