Galerie AVU (GAVU)

year of establishment: 1993
year of termination: 0
city: Praha
address: U Akademie 4, Praha 7
ZIP: 170 22
phone: +420 220 408 224
www: www.avu.cz

notes:
Galerie AVU plní nejen tradiční funkce galerie, ale funguje také jako komunikační prostor Akademie na úrovni praktických výstupů s přesahy mimo školu. Ideová otevřenost koncepce galerie umožňuje, aby se zde akademická obec a odborná i laická veřejnost seznámila s kurátorskými projekty a pracemi studentů AVU a zároveň dává i příležitost studentům AVU k setkávání se s různými polohami umění prostřednictvím akcí pořádaných kurátory, umělci nebo studenty jiných českých i zahraničních škol.