Masarykův kulturní dům Mělník

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1990   Stanislav Holý: Kresba, grafika
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1990   František Hodonský: Obrazy, grafika, plastika
2008   Lukáš Bradáček (obrazy a sochy)
Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2002   Karel Pokorný: Krajina