Galéria mesta Bratislavy

person, born
Čarná Daniela, 1977
Ďurdiaková Eva, 1944
Gregor Richard, 1974
Hurajová Františka, 2. 12. 1932
Jančár Ivan, 4. 9. 1959
Kahounová Denisa, 3. 4. 1934
Kišová Katarína, 9. 12. 1954
Kriška Fedor, 1. 6. 1935
Medvecký Ľudovít,
Staudt Michal, 18. 4. 1907
Sternmüller Ladislav,