Galéria mesta Bratislavy

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
????/02/16 -   Karol Baron: Speculum mundi, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1961   Janko Alexy: Stará a nová Bratislava, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1961/10/25 - 1961/11/26   Štefan Polkoráb: Výstava obrazov pri príležitosti 10. výročia úmrtia, Bratislavský hrad, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1961/12/17 - 1962/01/21   Ladislav Čemický: Kresby, Bratislavský hrad, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1962   Jan Matejko, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1962/02/04 - 1962/03/04   Ernest Zmeták: Maĺba, kresba 1961, Výstavná sieň Mestskej galérie, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1962/04/29 - 1962/05/27   Vincent Hložník: Stratení generáli, Majestát ničoty (Protivojnové cykly 1961-62), Výstavná sieň Mestskej galérie, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1963/05/05 - 1963/06/02   Ján Želibský: Cyklus kolportovanie ilegálnej tlače, Bratislavský hrad, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1963/12 - 1964/01   Rudolf Krivoš, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1964/02 - 1964/03   Ladislav Guderna: Kresby, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1964/09   Ladislav Gandl: Nástropná maľba, Slovenská vysoká škola technická, Strojnícká fakulta, Bratislava (Bratislava)
1965/04 - 1965/05   Ludwik Korkoš: Sochárske dielo 1956 - 1965, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1965/05 - 1965/06   Albín Brunovský: Grafika, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1965/09 - 1965/10   Milan Paštéka: Obrazy, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1965/11/16 - 1965/12/16   Albín Brunovský: Grafika, Staroměstská radnice, Praha
1966/01/30 - 1966/02   Miroslav Cipár: Obrazy a kresby, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1966/04   Tibor Kavecký: Sochárske dielo 1959 - 1966, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1966/05/29 - 1966/07/03   Bohuslav Kuľhavý: Obrazy, Bratislavský hrad, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1966/07/16 - 1966/09/18   Súčasná francúzska grafika, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1966/09 - 1966/10   Milan Laluha: Obrazy a kresby, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1966/11 - 1966/12   Teodor Lugs: Hlavy, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1967/03 - 1967/04   Viera Kraicová: Obrazy, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1967/04/30 - 1967/06/04   Anton Čutek: Sochy, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1967/06 - 1967/08   Jan Kupecký: Grafické listy podľa obrazov Jána Kupeckého zo zbierok Mestskej galérie v Bratislave, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1967/07/23 - 1967/08/27   Ernest Špitz: Kresby, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1967/09/09 - 1967/10/08   Prvá výstava Clubu grafikov, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1967/10/22 - 1967/11/26   Pavol Tóth: Sochy, kresby, Výstavná sieň Mestskej galérie, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1967/12/02 - 1968/01/07   Jozef Pospíšil 1897-1967: Súborné dielo, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1968/01/20 - 1968/02/18   Alojz Klimo: Obrazy, Bratislavský hrad, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1968/02   Juraj Lauko: Rok Slovákov na rovine v Maďarsku, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1968/03/30 - 1968/05/05   Rudolf Krivoš: Obrazy, Bratislavský hrad, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1968/04 - 1968/05   Princip slasti, Galéria mladých, Bratislava (Bratislava)
1968/05/14 - 1968/06/16   Jozef Jankovič: Plastiky, Výstavná sieň Mestskej galérie, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1969/01/24 - 1969/03/02   História sloenského národa v obrazoch Juaja Lauku, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1969/03/07 - 1969/04/16   Naďa Rappensbergerová: Grafika, kresby, ilustrácie, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1969/05 - 1969/06   Milan Laluha: Kresby, Bratislavský hrad, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1969/12/19 - 1970/01/25   Viera Žilinčanová, Bratislavský hrad, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1970/01/30 - 1970/03/08   Alexander Ilečko: Sochy, kresby, keramika, Bratislavský hrad, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1970/03/13 - 1970/04/12   25 rokov oslobodenej Bratislavy (zo zbierok GMB), Bratislavský hrad, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1970/04/17 - 1970/05/17   Alexander Eckerdt, Bratislavský hrad, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1970/05/29 - 1970/06/28   Karol Baron: Obrazy, kresby, Bratislavský hrad, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1970/06/17 - 1970/07/05   Oswienčim, Bratislavský hrad, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1970/07/11 - 1970/08/30   Bratislavské korunovácie, Bratislavský hrad, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1970/09/04 - 1970/10/04   Maximilián Schurmann, Bratislavský hrad, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1970/10/09 - 1970/11/08   Club grafikov, Bratislavský hrad, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1970/11/13 - 1970/12/13   Ľudovít Kudlák: Výber z maliarskeho diela, Bratislavský hrad, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1970/12/18 - 1971/01/24   Jiří Anderle, Jiří John, Alena Kučerová, Vladimír Preclík, Zdeněk Sklenář, Pavel Sukdolák, Karel Vysušil, Bratislavský hrad, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1971/02 - 1971/03   Bedrich Hoffstädter: Súborné dielo, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (Okresná galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne), Trenčín (Trenčín)
1971/02/10 - 1971/03/03   Cyprián Majerník: Obrazy, Bratislavský hrad, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1971/03/12 - 1971/04/25   Bedřich Hoffstädter: Výber z maliarskeho diela, Bratislavský hrad, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1971/04/29 - 1971/05/16   Boje a víťazstvá (zo zbierok GMB k 50. výročiu založenia KSČ), Bratislavský hrad, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1971/05 - 1971/09   Milan Struhárik: Plastiky, Letná čitáreň Červený rak, Bratislava (Bratislava)
1971/05/21 - 1971/06/27   Albrecht Dürer: Grafické dielo, Bratislavský hrad, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1971/07/09 - 1971/08/29   Slovenské mestá v grafike minulých storočí, Bratislavský hrad, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1971/09/04 - 1971/10/17   Albín Brunovský: Farebné sny, Bratislavský hrad, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1971/11/12 - 1971/12/05   Dominik Skutecký: Výber z maliarskeho diela, Bratislavský hrad, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1971/12/18 -   Club grafikov: Pocta Kellenbergerovi, Bratislavský hrad, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1972   Jozef Sušienka: Zahradná keramika, Letná čitáreň Červený rak, Bratislava (Bratislava)
1972/01/03 - 1972/01/10   Výstava súťažných návrhov na pamätník SNP v Bratislave, Bratislavský hrad, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1972/01/15 - 1972/02/13   Piata výstava Clubu grafikov (pocta Ľ. Kellenbergerovi), Bratislavský hrad, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1972/02/18 - 1972/03/19   Rakúska umelecká fotografia, Bratislavský hrad, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1972/03/27 - 1972/04/09   Súčasné indické umenie, Bratislavský hrad, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1972/04/07 - 1972/05   František Studený: Z tvorby 1938/48, Výstavná sieň ZSVU (Dostojevského rad), Bratislava (Bratislava)
1972/04/28 - 1972/05/28   Z grafickej zbierky Galérie hlavného mesta Prahy, Bratislavský hrad, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1972/05 - 1972/06   František Studený: Z tvorby 1938/48, Krajská galéria, Nitra (Nitra)
1972/06/15 - 1972/07/16   Ignác Bizmayer: Keramika, Bratislavský hrad, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1972/07/25 - 1972/10/01   Holandské maliarstvo 17. storočia (zo zbierok NG v Prahe), Bratislavský hrad, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1972/08/03 - 1972/09/03   František Studený: Z tvorby slovenského malíře z let 1938-1948, Galerie Československý spisovatel, Praha
1972/10/12 - 1972/11/26   Krajinomaľba 18.-19. storočia (zo zbierok GMB), Bratislavský hrad, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1972/12/01 - 1972/12/31   Česká krajinomaľba 20. storočia, Bratislavský hrad, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1973/01/12 - 1973/02/18   Mária Rudavská: Nástenné koberce, Bratislavský hrad, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1973/02/27 - 1973/03/28   Ján Želibský: Z mojej tvorby, Bratislavský hrad, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1973/04/05 - 1973/05/20   Tibor Honty: Fotografie, Bratislavský hrad, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1973/05/24 - 1973/06/24   Jozef Šturdík: Verše na palete, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1973/05/31 - 1973/09/16   Miloš Alexander Bazovský: Neznáme obrazy, Bratislavský hrad, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1973/07   Jozef Šturdík: Verše na palete, Československé kulturní středisko, Varšava (Warszawa)
1973/09   Antonín Smažil: Krajina a ľudia, Bratislavský hrad, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1973/09/20 - 1973/10/22   Ruské a sovietske umenie zo zbierok Národnej galérie v Prahe, Bratislavský hrad, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1973/10   Antonín Smažil: Krajina a ľudia, Ústřední dům armády, Praha
1973/10/25 - 1973/11/30   Emil Filla: Výber z diela, Bratislavský hrad, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1973/12/06 - 1974/01/21   Jozef Kollár: Výber z diela, Bratislavský hrad, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1974-   Elvíra Antalová: Obrazy 1954/74, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1974/01/25 - 1974/02/25   Ernest Zmeták: Autoportréty, Bratislavský hrad, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1974/02/28 - 1974/03/31   Ruské ikony, Bratislavský hrad, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1974/03/28 - 1974/05/07   Slovenská ilustrace ze sbírek Galerie hlavního města Bratislavy, Staroměstská radnice, Praha
1974/04/05 - 1974/05/12   Martin Tvrdoň: Slovenská krajina /1964-74/, Bratislavský hrad, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1974/05/30 - 1974/08/18   Portréty 18.-19. storočia zo zbierok GMB, Bratislavský hrad, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1974/08/21 - 1974/10/07   SNP v dielach slovenských maliarov a sochárov (zo zbierok GMB), Bratislavský hrad, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1974/10/11 - 1974/11/18   Umění Vysočiny, Bratislavský hrad, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1974/11/29 - 1975/01/12   Čierne na bielom - Slovenskí karikaturisti na tému Za čistotu Bratislavy, Bratislavský hrad, Primaciálny palác, Bratislava (Bratislava)
1975   František Kudláč: Horizonty človeka, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1975   Bratislava v dielach Hermana Kvasnicu, Bratislava (Bratislava), Bratislava (Bratislava)
1975/01 - 1975/02   Juraj Krén: Môj sviatočný deň, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1975/03 - 1975/04   Edita Spannerová: Obrazy, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1975/04 - 1975/05   30 rokov slobodnej Bratislavy vo fotografii Ladislava Noela, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1975/06 - 1975/07   František Jiroudek, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1975/09   Ondrej Zimka: Obrazy mal'ované na dreve, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1975/10 - 1975/11   Milan Gašpar: Smalty, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1976   Ján Matejko: Považská krajina, Malá galéria Slovnaft n.p., Bratislava (Bratislava)
1976/02/15 - 1976/03/07   Belgický umělecký šperk, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1976/05 - 1976/06   Michal Jakabčic: Obrazy, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1976/05/27 -   Elvíra Antalová: Stromy a slnko, Slovnaft, Bratislava (Bratislava)
1976/10 - 1976/11   Milan Mravec: Obrazy, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1976/11 - 1976/12   Vojtech Baďura: Sochy, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1976/11 - 1976/12   Martin Tvrdoň: Rok pri Dunaji, Malá galéria Slovnaft n.p., Bratislava (Bratislava)
1977/04/28 - 1977/05/22   Klára Pataki: Sochy, Staroměstská radnice, Praha
1977/05 - 1977/06   Dušan Kuzma: Architektonická tvorba, výtvarná tvorba, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1977/05 - 1977/06   České maliarstvo a sochárstvo 20. storočia - prírastky Galerie hl. města Prahy, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1977/05/13 - 1977/06/19   České malířství a sochařství XX. století. Přírůstky Galerie hlavního města Prahy 1970-1975, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1977/09 - 1977/10   Eugénie Lehotská: Ilustrácie, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1977/10/13 - 1977/11/27   Přírůstky starého umění z Galerie hlavního města Bratislavy, Staroměstská radnice, Praha
1977/11   Josef Kilian: Obrazy, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1977/11 - 1977/12   Václav Brožík: Výbor z díla, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1978   Jozef Fabini, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1978/01/12 - 1978/02   Julián Filo: Obrazy 1972 - 77, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1978/02 - 1978/03   Jozef Baláž: Výber z tvorby 1953 - 1977, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1978/04 - 1978/05   Martin Martinček: Hora a horské bystriny, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1978/05 - 1978/06   Bernardína Lunterová, Libuša Čtveráková: Keramika, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1978/07 - 1978/09   Vojtech Löffler: Sochy, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1978/09 - 1978/10   Záboj Bohuslav Kuľhavý: Obrazy krajiny, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1978/09/05 - 1978/10/01   Jozef Baláž: Výber z tvorby 1953 - 1977, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1978/10 - 1978/11   Josef Liesler: Obrazy, grafika, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1978/10 - 1978/11   Vladimír Môťovský: Sochy, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1979   Běla Kolčáková: Výtvarné dielo, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1979/03 - 1979/04   Mária Medvecká: Obrazy z Oravy, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1979/04   Ernest Zmeták: Z cest do Itálie, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1979/04 - 1979/05   Ernest Zmeták: Talianska krajina. Akvarel - kresba, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1979/06   Eduard Antal: Premeny krajiny, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1979/09 - 1979/10   Theodor Baník: Výber z diela, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1979/11 - 1979/12   Ladislav Gandl: Výber z komornej tvorby, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1979/12 - 1980/02   Jan Zrzavý 1890 - 1977: Výber z diela, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1980/04   Michal Tillner: Obrazy, Výstavná sieň Laca Novomeského, Bratislava (Bratislava)
1980/04 - 1980/05   Malba slovenských autorů, Divadlo pracujících, Zlín (Zlín)
1980/11 - 1981/01   Alfons Mucha 1860 - 1939, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1981/03 - 1981/04   Josef Čapek 1887-1945, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1981/05/21 - 1981/06/21   Hledání slohu, Staroměstská radnice, Praha
1981/07/14 -   Neprakta: Kreslený humor a ilustrácie, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1981/09 - 1981/10   Ondrej Zimka - Objavenie Atlantídy, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1982   Stano Dusík: Z tvorby 1971 - 1981, Malá galéria Slovnaft n.p., Bratislava (Bratislava)
1982/03/02 - 1982/04/18   Ignác Bizmayer: Keramika, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1982/09/16 - 1982/10/24   Ignác a Běla Kolčákovi, Staroměstská radnice, Praha
1982/12 - 1983/01   Alexander Eckerdt: Výběr z díla, Divadlo pracujících, Zlín (Zlín)
1983/01 - 1983/03   Prírastky GMB z rokov 1970-1982, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1983/04 - 1983/05   Josef Jíra: Výber z diela, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1983/07 - 1983/09   Sochár Viktor Tilgner (1844 - 1896). 100 rokov daru autora rodnému mestu, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1983/07/01 - 1983/08/31   Ľubomír Jakubčík: Záhradná keramika V., Letná čitáreň Červený rak, Bratislava (Bratislava)
1983/09/08 -   Dušan Kállay: Obrazy, grafiky, ilustrácie, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1983/10 - 1983/11   Kreslený humor a grafika k výročí Jaroslava Haška, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1983/10 - 1983/12   Josef Jíra: Výber z diela, Plzeň (Plzeň-město), Plzeň (Plzeň-město)
1983/11 - 1984/01   Autoportrét v slovenskom maliarstve 20. storočia, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1984/04 - 1984/05   Fotografie Ireny Blühovej, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1984/04/25 - 1984/05/27   Vladimír Moťovský, Staroměstská radnice, Praha
1984/06 - 1984/08   Július Nemčík, Galéria Dimitrovec, Bratislava (Bratislava)
1984/11/29 - 1984/12/31   Michal Jakabčic, Staroměstská radnice, Praha
1985   Herman Kvasnica: Výber z tvorby, Malá galéria Slovnaft n.p., Bratislava (Bratislava)
1985/03/21 - 1985/05/19   František Studený, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1985/05/28 - 1985/06/23   Josef Šturdík: Z tvorby 1938-1984, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1985/07   Stano Koreň, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1985/09/05 - 1985/11   Adolf Born: Grafika a ilustrácie, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1985/09/19 - 1985/10/20   Ladislav Čemický: Výběr z tvorby, Staroměstská radnice, Praha
1985/11/15 - 1986/01   Albín Brunovský, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1986/03/07 - 1986/05/05   Matilda Čechová: Kytice a krajiny, Kablo koncernový podnik, Bratislava (Bratislava)
1986/07/08 - 1986/08   Mikuláš Galanda: Obrazy, kresby, grafika, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
1986/09/30 - 1986/11/16   Albín Brunovský: Obrazy, grafika, ilustrace, Městská knihovna Praha, Praha
1986/10   Rudolf Moško: Istoty domova (Výber z celoživotnej maliarskej tvorby), Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1986/10/01 - 1986/10/31   Mária Danielová: Premena plátna, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1986/10/23 - 1986/11/23   Elvíra Antalová: Obrazy, Kablo koncernový podnik, Bratislava (Bratislava)
1986/11   Imro Weiner - Kráľ, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (Okresná galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne), Trenčín (Trenčín)
1986/12 - 1987/01   František Ronovský: Obrazy a kresby z rokov 1970 - 1986, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1987/03   Ján Kulich: Z tvorby, Galéria Dimitrovec, Bratislava (Bratislava)
1987/03 - 1987/04   Vladimír Gažovič: Kolotoče života, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1987/04/07 - 1987/06/30   Jarmila Čihánková: Obrazy, Kablo koncernový podnik, Bratislava (Bratislava)
1987/05/07 - 1987/06/28   Dušan Kuzma: Výber z tvorby, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1987/08/27 - 1987/10/04   Róbert Brun: Monológy & rozhovory, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1987/10 - 1987/11   Ondrej Zimka: Správa z krajiny OZ, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1987/11/11 -   Eugénia Lehotská: Portréty a krajiny, Malá galéria Slovnaft n.p., Bratislava (Bratislava)
1987/12 - 1988/01   Ondrej Zimka: Správa z krajiny OZ, Kysucká galéria, Oščadnica
1987/12/03 -   Jiří Anderle: Obrazy a grafika z let 1981-1986, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1988   Igor Kalný: Výber z tvorby, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1988/01/15 - 1988/03/08   Zdeněk Kovář a jeho žáci, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1988/02 - 1988/03   Peter Matejka, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (Okresná galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne), Trenčín (Trenčín)
1988/02 - 1988/06   Orest Dubay: Výber z tvorby, Galéria Dimitrovec, Bratislava (Bratislava)
1988/03 - 1988/04   Ondrej Zimka: Správa z krajiny OZ, Okresní vlastivědné muzeum, Vsetín (Vsetín)
1988/03/24 - 1988/05/01   Ľubomír Blecha: Sklo, Miloš Urbásek: Pastely, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1988/04 - 1988/05   Ondrej Zimka: Správa z krajiny OZ, Oravská galéria, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
1988/05/11 - 1988/06   Nikolaj Feďkovič: Obrazy s príbehmi, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1988/06/09 - 1988/07/31   Vladimír Kompánek, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1988/07 - 1988/08   Ondrej Zimka: Správa z krajiny OZ, Okresní vlastivědné muzeum Frýdek-Místek, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
1988/07/28 - 1988/08/28   Výstava pätnástich, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1988/10   Mária Želibská-Vanči, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1988/12 - 1989/01   Jerzy Duda Gracz, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1988/12 - 1989/01   Marcel Dúbravec: Z tvorby 1976 - 1988, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1988/12/15 - 1989/01/15   Štefan Makara: Poézia rodného kraja, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1989   Ivan Kozáček: Výber z fotografickej tvorby, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1989   Pavel Janek: Výber z fotografickej tvorby, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1989   Ernest Špitz: Kresby z pozostalosti, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1989/01/18 - 1989/02/12   Štefan Gerstner: Krajiny, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1989/05/18 - 1989/07/16   Vladimír Preclík: Sochárske dielo, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1989/05/18 - 1989/07/16   Vladimír Preclík neznámý. Torta a Chaplin, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1989/09   Vladislav Rostoka: Typo-grafika 9, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1989/09/06 - 1989/10/29   Juraj Meliš: Ekologická výzva, Malá galéria Slovnaft n.p., Bratislava (Bratislava)
1989/09/21 - 1989/11/05   Jaroslav Šerých: Obrazy a ilustrácie, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1989/11   Anna Chromy: Kresba a malba, Dom Slovenskej kultúry, Praha
1990/02 - 1990/03   Julián Filo, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1990/02/16 - 1990/03/18   Kamila Štanclová: Malba - grafika - ilustrácia, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (Okresná galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne), Trenčín (Trenčín)
1990/05 - 1990/06   Oľga Johanidesová, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1990/10 - 1990/11   Jozef Jankovič: 1960 - 1990, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1991/01 - 1991/02   Lea Mrázová: Moje najmilšie, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1991/02 - 1991/03   Hana Cigánová, Mirbachov palác, Galéria Dieťaťa, Bratislava (Bratislava)
1991/04/11 - 1991/05/26   Zdena Fibichová: Sochy, kresby, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1991/05 - 1991/07   Martin Guderna, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1991/06/04 -   Jozef Berger: Obrazy a kresby, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1991/07 - 1991/08   Agneša Sigetová: Grafický priestor, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1991/11 - 1991/12   Agneša Sigetová: Grafický priestor, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1991/12 - 1992/01   Viera Kraicová: Tempery 1966 - 1991, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1992 - 19992/10/04   Rozpamätovanie 3 Slovenské výtvarné umenie 1954-57 zo zbierok Galérie mesta Bratislavy a Oravskej galérie v Dolnom Kubíne, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1992/03   Ján Ťapák: Sochy, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1992/05/07 - 1992/06/28   Wim Lamboo (Holandsko): Portréty česko-slovenských výtvarníkov, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1992/09/03 - 1992/10/04   Písmo v obraze, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1992/09/04 - 1992/09/06   Aj jeseň má svoje čaro, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1992/09/08 -   Užité umenie z Brém, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1992/09/09 - 1992/10   Svět tibetského budhizmu (útržky), Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1992/09/12 -   Bert de Keyser, Bratislava (Bratislava), Bratislava (Bratislava)
1993   Blažej Baláž: Postskriptum II., Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1993/03   Pavel Kastl: Podoby, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1993/06/18 - 1993/08/29   Henry Moore, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1993/09/09 - 1993/10/31   Dorota Filová: Reštaurátorská tvorba, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1993/11/05 - 1993/12/12   Oto Bachorík: Sochy, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1994   Juraj Meliš: Bilancia, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1994/02/24 -   Stanislav Balko: Obrazy, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1994/04/21 - 1994/06/05   Reštaurátorská tvorba Gabriely Englischovej, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1994/12 - 1995/01   Eduard Antal: Biele na bielom, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1995/05/24 - 1995/06/24   Jiří Kolář jubiluje, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1995/09   Eva Melkovičová: Strom, ktorému sa ani nesnívalo, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1995/11 - 1996/02   Rozpamätávanie 6 - Slovenské výtvarné umenie 1970-1974, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1995/11/30 - 1996/01/28   Stanislav Bubán, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1995/12/07 -   Nikolaj Feďkovič: Labyrint sveta a raj srdca, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1996/02/07 - 1996/03/24   Mária Filová: Metamorfózy, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1996/04/03 -   Jiří Chmelař: Les oniriques, boîtes - livres - objects - sculptures, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1996/05/30 -   Agneša Sigetová: Ecce Homo, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1996/06/20 - 1996/09/01   Viktor Hulík: Hommage á colštok, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1996/06/27 - 1996/08/25   Eva Hrabovská-Ploczeková: Fragmenty, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1997/01/14 - 1997/04/13   Sochár Ján Fadrusz a Bratislava, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1997/09/09 - 1997/09/25   Česká groteska, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1998/04/30 - 1998/06/14   Bohdan Hostiňák: Príbehy, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1999/01/14 - 1999/03/14   Pavol Binder: Drotené objekty, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1999/03/16 - 1999/05/02   Rudolf Fila, Arnulf Rainer: Pocta Messerschmidtovi, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1999/03/18 - 1999/05/02   Eva Fišerová: Vízia, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1999/03/25 - 1999/05/02   Jozef Srna, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1999/05/12 - 199/07/04   Rudolf Fila, Arnulf Rainer: Pocta Messerschmidtovi, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1999/07/01 - 1999/09/12   Emöke Vargová - Portréty, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1999/09/16 - 1999/10/31   Vladimír Kordoš, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1999/11/11 - 1999/12/12   Jiří Příhoda: Skulptůry, objekty / Sculptures, Objects, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1999/12/17 - 2000/01/30   Eduard Ovčáček: Serigrafie 1969 - 1999, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2000/01 - 2000/02   Ján Berger, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
2000/01/28 - 2000/02/27   Dorota Sadovská: Album de Paris, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2000/03/31 - 2000/05/07   Ján Berger, Župný dom, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
2000/05/04 - 2000/06/18   Koloman Sokol, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2000/05/11 - 2000/06/25   Daniel Fischer: Svety za svetom / Worlds Behind World, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2000/06/22 - 2000/09/17   Koloman Sokol: Diela zo zbierok amerických zberatel'ov, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2000/07/14 - 2000/09/17   Ján Berger, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (Okresná galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne), Trenčín (Trenčín)
2000/10/05 -   Jiří chmelář: Vrstvy, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2001/02/01 - 2001/03/11   Mária Balážová: Nadowessioux, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2001/03/22 - 2001/04/29   Karol Baron: 1966 - 2000, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
2001/04/10 -   František Kupka, Otto Gutfreund zo zbierok Jana Mládka a Medy Mládkovej, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2001/04/10 - 2001/06/10   Otto Gutfreund zo zbierok Jana Mládka a Medy Mládkovej, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2001/06/20 - 2001/08/20   Cena Oskára Čepana 2001, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2002   Marian Meško: Siesta, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2002/02/05 - 2002/03/31   Man Ray: Fotografie, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2002/02/09 - 2002/03/31   Hans Christian Thomsen: Vták - ryba - zviera - muž, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
2002/02/21 - 2002/03/24   Dorota Sadovská: San francisco - Bruxelles - Bratislava, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
2002/03/28 - 2002/05/05   Gloria et miseria - Pohľady na spoločnosť 16. a 17. storočia v grafike zo zbierok Galérie mesta Bratislavy, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
2002/05/09 - 2002/06/24   Jozef Šramka: 2x15=18, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2002/06/26 -   Karl Prantl, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
2002/06/26 - 2002/09/01   Dorota Sadovská: Osie hniezda, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2002/09/03 - 2002/10/13   Milan Bočkay: Monochrómy: Vrcholné diela svetového maliarstva, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
2002/12/08 - 2003/02/23   Gloria et miseria - Views of 16th and 17th Century Society Prints from the Collection of the City Gallery of Bratislava, University of Arizona Museum of Art, Tuscon
2002/12/19 - 2003/02/16   Christmas, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2003   Joseph Beuys: Polentransport 1981, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
2003   Gloria et miseria - Views of 16th and 17th Century Society Prints from the Collection of the City Gallery of Bratislava, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky, Washington D.C.
2003/01/14 - 2003/03/02   Stará Bratislava očami Milana Dobeša, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2003/06/19 - 2003/08/31   Ján Ťapák: Sochy, Župný dom, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
2003/09 -2003/10   Jan Trojan: Cestami ilustrácie, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2003/09/09 - 2003/11/09   Agneša Sigetová: Dvadsať rokov na šikmej ploche, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2003/09/10 - 2006/10/26   Pavlína Fichta Čierna: Traja muži na život, Markéta Othová: Návrat, Pálffyho palác, Praha
2003/11/15 - 2004/01/18   Neznáme barokové obrazy zo zbierok Galérie mesta Bratislavy (časť druhá), Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2004/01/28 - 2004/04/11   Pocta Josefovi Ladovi, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2004/01/29 -2004/03/07   Vanesa Hardi Wallet: Organic color / Organic space, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
2004/03/23 - 2004/05/02   Verejná objednávka, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
2004/05/05 - 2004/06/04   Vincent Hložník: Obrazy 1941-1949, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2004/05/05 - 2004/06/04   Nardo di Cione: Bojnický oltár 1340-1360, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2004/06/30 - 2004/08/22   Koloman Sokol - Sambo: Z pozostalosti, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2004/07/15 - 2004/08/12   Ján Mathé: Výber z diela, Galéria Slovenského inštitútu, Praha
2004/09/09 - 2004/10/31   Jozef Dorica: Príbehy, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2004/12/10 - 2005/02/20   Albín Brunovský: Retrospektíva, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2005/01 - 2005/02   eat: experiment a typografie - výběr ze současné české a slovenské tvorby (1985-2004), Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2005/03/18 - 2005/04/24   Miloš Boďa, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2005/03/22 - 2005/06/05   Albín Brunovský: Retrospektíva, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2005/03/30 - 2005/06/12   Karol Kállay: Móda, akty, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2005/05/06 - 2005/06/19   James Ensor zo zbierok KBC banky, Belgicko, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2005/05/12 - 2005/08/28   Josef Váchal: 1884 - 1969, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2005/05/26 - 2005/09/18   IV. nový zlínský salon 2005, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
2005/05/26 - 2005/09/18   IV. nový zlínský salon 2005, Dům umění, Zlín (Zlín)
2005/05/26 - 2005/09/18   IV. nový zlínský salon 2005, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2005/05/26 - 2005/09/18   IV. nový zlínský salon 2005, 15. budova továrního areálu Svit, Zlín (Zlín)
2005/06/16 - 2005/07/27   Pocta Ivanu Štěpánovi, Alternativa, Zlín (Zlín)
2005/06/16 - 2005/07/31   Igor Kalný: Vstup do ticha, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2005/06/23 - 2005/07/31   Stanislav Kolíbal: Šest cyklů, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2005/11/22 - 2006/01/08   Andrej Reiser: Prvýkrát na Slovensku: Leningrad 1990, Portraits 1979-1991, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2005/11/29 - 2006/03/05   Klenoty slovenského moderního malířství 1910 - 1949, Dům umění, Zlín (Zlín)
2006/01/12 - 2006/02/13   4. Trienále ex libris Bratislava, Galéria Slovenského inštitútu, Praha
2006/01/18 - 2006/04/09   Klenoty českého a slovenského moderného maliarstva 1907-1945, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2006/04/05 - 2006/06/04   Klenoty Slovenského moderního malířství 1910 - 1949 / Gems of Slovak Modern Painting 1910 - 1949, České muzeum výtvarných umění, Praha
2006/04/20 - 2006/05/28   Igor Kalný: Vstup do ticha, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
2006/05/23 - 2006/09/03   IV. Zlínský salon mladých: První společná přehlídka českých a slovenských umělců do třiceti let, Dům umění, Zlín (Zlín)
2006/05/23 - 2006/09/03   IV. Zlínský salon mladých: První společná přehlídka českých a slovenských umělců do třiceti let, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2007/02/22 - 2007/04/29   Ĺubo Stacho: Slovensko - tajomná a spirituálna krajina, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2007/05/17 - 2007/08/26   The Pope Smoked Dope / Pápež fajčil trávu, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
2007/09/06 - 2007/11/25   Z mesta von - Umenie v prírode, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2007/09/13 - 2007/10/21   Alojz Stróbl, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2007/12/12 - 2008/01/13   Ján Želibský: Výber diel z 30. a 40. rokov 20. storočia, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2008/03/12 - 2008/06/08   Jan Zrzavý: Maliar snov, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2008/05/13 - 2008/09/07   V. Nový zlínský salon / New Zlín Salon 2008, Dům umění, Zlín (Zlín)
2008/05/13 - 2008/09/07   V. Nový zlínský salon / New Zlín Salon 2008, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2008/06/04 - 2008/09/07   Ena Bán: Kozmické divadlo, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2008/06/17 - 2008/08/10   Jakub Bauernfreund: Natura morta, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2008/10/23 - 2009/02/22   1960 → Súčasnosť/ Slovenské umění + čeští hosté., Dům U Zlatého prstenu, Praha
2008/11/26 - 2009/03/08   Matej Krén: Introspektíva / Introspective, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2009/01/23 - 2009/02/22   Michal Studený: Som dieťa šesťdesiatych rokov, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2009/02/26 - 2009/04/11   Vladimír Preclík neznámý. Torta a Chaplin, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2009/05/12 - 2009/09/13   V. Zlínský salon mladých / 5th Zlín Youth Salon 2009, Dům umění, Zlín (Zlín)
2009/05/22 - 2009/06/21   Mark Brusse, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2009/06/30 - 2009/08/23   Štvorvýstava, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2009/11/27 - 2010/01/31   Cyprián Majerník, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2010/01/14 - 2010/03/15   Měkkohlaví, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
2010/09/27 - 2011/04/17   Štefan Papčo: Moréna, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2010/11/11 - 2011/01/09   Milan Pagáč, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2010/12/01 - 2011/01/30   Yuri Dojc: Pokušenie, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2011/01/14 - 2011/03/27   Milan Bočkay, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2011/06/02 - 2011/07/03   František Studený, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2011/06/28 - 2011/09/04   Andy Warhol, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2011/06/29 - 2011/08/28   Mapy / Maps: Umelecká kartografia v strede Európy / Art Cartography in the Centre of Europe 1960 - 2011, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2011/07/14 - 2011/09/03   Mapy / Maps: Umelecká kartografia v strede Európy / Art Cartography in the Centre of Europe 1960 - 2011, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
2011/09/09 - 2011/11/13   Pablo Picasso: Láska a smrť. La Suite Vollard., Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2011/09/14 - 2011/10/30   David LaChapelle: Lost and Found, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2011/11/25 - 2012/01/22   Ladislav Guderna: Lietajúca ryba, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2011/12/01 - 2012/01/22   Michal Kern: Stotožnenie, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2012/01/24 - 2012/02/26   Igor Ondruš: Digitus medius, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2012/01/31 - 2012/04/08   Zbierka Bohumila Hanzela 1990 - 2012, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2012/03/16 - 2012/05/06   Pocta Picassovi, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2012/05/15 - 2012/09/30   VI. Zlínský salon mladých 2012 / 6th Zlín Youth Salon 2012, Dům umění, Zlín (Zlín)
2012/05/15 - 2012/09/30   VI. Zlínský salon mladých 2012 / 6th Zlín Youth Salon 2012, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2012/05/15 - 2012/09/30   VI. Zlínský salon mladých 2012 / 6th Zlín Youth Salon 2012, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2012/06/26 - 2012/09/02   Jozef Srna: V novom svetle, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2012/09/20 - 2012/10/21   Robert Bielik, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2012/12/12 - 2013/02/24   Joe Klamar: Pohyblivý svet, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2013/05/07 - 2013/06/16   Panel story, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2013/06/26 - 2013/09/08   Rudolf Uher: Sochy z rokov 1975 - 1986, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2013/10/28 - 2014/01/12   Zora a Štěpán Pala: Synergia, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2013/11/15 - 2014/01/19   Jozef Bajus: Vzdialené volania, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
2015/02/05 - 2015/04/05   Jana Farmanová: V znamení panny, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
2015/06/03 -   Katarína Balúnová: Urban Habitats, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2015/09/03 - 2015/11/17   Andrej Dúbravský: Rural Desires, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2017/09/12 - 2017/10/29   Karol Baron: Obrazy, kresby 1964-1969, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2017/10/12 - 2018/03/11   Jozef Jankovič: Plynutí času / The Flow of Time, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2018/04/04 - 2018/06/10   Psychostereotaxia, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2018/06/28 - 2018/09/02   Peter Roller: Bodkovanie, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2018/09/27 - 2018/01/06   Plus minus, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2018/11/23 - 2019/02/24   Vianoce Josefa Ladu: Pocta géniovi, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2019/03/08 - 2019/06/09   Czas przełomu 1908–1928: Sztuka awangardy w Europie Środkowej / Years of Disarray 1908–1928: Art of the Avant-Garde in Central Europe, Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
2019/06/28 - 2019/10/27   Rozlomená doba 1908-1928: Avantgardy v strednej Európe, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2019/09/26 - 2020/03/01   Matej Krén, Juraj Krén: Knihy, obrazy, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2019/11/22 - 2020/02/23   Vladimír Kompánek: Čaro zimy a fašiangov, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2019/12/13 - 2020/03/31   Törésvonalak 1908-1928: Avantgárd művészet Közép-Európában / Years of Disarray 1908-1928: Avant-gardes in Central-Europe, Janus Pannonius Museum, Pécs
nedatováno   Jarmila Šimaiová-Divíšková: Výber z tvorby, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)