Univerzita Palackého, Katedra hudebnní vědy a výchovy

person, born
Borovička Jaromír, 17. 8. 1927
Vičar Jan, 5. 5. 1949