Galerie výtvarného umění v Náchodě

type: pořadatel
city: Náchod (Náchod)
address: Zámecká jízdárna, Smiřických 272
zip code: 547 01
state: Česká republika (Czech Republic)

e-mail: sgvu@gvun.cz
web: www.gvun.cz
birth year: 2001

notes:
1963 - 1965 Okresní vlastivědné muzeum a galerie v Náchodě
1966 - 1990 Oblastní (okresní) galerie výtvarného umění v Náchodě (od 1.1.) - 40804
1991 - 2000 Státní galerie výtvarného umění (od ledna) - 4679
2001 - Galerie výtvarného umění v Náchodě - 1240

Galerie výtvarného umění v Náchodě

V lednu 1966 byla zřízena v Náchodě Okresní galerie výtvarného umění a téhož roku jí byl převeden umělecký fond někdejší Městské obrazárny. Galerie byla umístěna v náchodském zámku, roku 1972 však v souvislosti s rekonstrukcí zámeckého areálu o tyto výstavní prostory přišla. V roce 1978 získala chátrající zámeckou jízdárnu, tu zadaptovala a od roku 1983 zde má sídlo i výstavní prostory. V roce 1979 provedla galerie stavební úpravy nevelkých místností v domě na náměstí T. G. Masaryka a zpřístupnila tzv. Malou výstavní síň, kterou používala pro proměnné výstavy do roku 1997.
Galerie se vedle tradičního zaměření na české umění 19. a 20. století specializovala na ruské malířství. Skromný fond ruské kresby 19. století, pocházející ještě z Městské obrazárny, byl roku 1969 rozšířen převodem několika obrazů z tehdejší Krajské galerie v Hradci Králové a v roce 1984 ze sbírky ČSAV. Do roku 1992 se podařilo především vlastními nákupy získat 114 obrazů a kreseb ruských umělců. Tato druhá největší sbírka ruského malířství 19. století u nás je instalována v přízemí zámecké jízdárny a doplněna významnými zápůjčkami z Národní galerie v Praze a Galerie moderního umění v Hradci Králové.
Vnitřní ochoz jízdárny je vyhrazen proměnným výstavám, především českého umění. V lednu 1996 byl v přízemí budovy upraven malý sál jako kabinet pro prezentaci kresby, grafiky a fotografie. -
českého umění 19. a 20. století není vyhraněná ani ucelená, nicméně má svou tvář a obsahuje množství hodnotných děl. Sbírkový fond reprezentují díla L. Kohla, A. Machka, A. Piepenhagena, J. Mánesa, J. Navrátila, A. Chittussiho, J. Čermáka, F. Ženíška, M. Pirnera, A. Muchy, A. Slavíčka, J. Preislera, R. Kremličky, E. Filly, V. Beneše, O. Kubína, V. Rabase, K. Černého, J. Zrzavého, J. Baucha, J. Istlera, J. Johna, V. Boštíka, O. Gutfreunda, L. Zívra, J. Wagnera, Z. Palcra, O. Zoubka, E. Kmentové, M. Preclíka aj.
Sbírka ruského malířství 19. století obsahuje obrazy a kresby zhruba tří generací ruských umělců. Žánrově je dosti pestrá a podává dostatečnou představu o ruské malbě především druhé poloviny 19. a počátku 20. století. Zastoupeni jsou v ní umělci F. A. Bruni, O. A. Kiprenskij, K. P. Brjulov, V. L. Borovikovskij, V. A. Tropinin, L. F. Lagorio, I. I. Šiškin, A. A. Kiselev, I. J. Repin, V. D. Polenov, E. J. Šanksová, I. I. Levitan, K. A. Korovin, M. V. Něstěrov, S. V. Ivanov, V. A. Serov, N. P. Bogdanov- -Bělskij, F. A. Maljavin, G. K. Guk-Kravčenko, G. D. Alexejev, A. J. Archipov, A. A. Alexandrov, G. Musatov a další.
V duchu starších snah vybudovat galerii umění slovanských zemí začaly od roku 1986 vznikat soubory malby, kresby, plastiky a grafiky dalších národních škol tehdejší SSSR, a rovněž Polska a Bulharska. Zvláštní genezi a postavení má relativně četný soubor grafiky, malby a plastiky pobaltských republik.

Galerie výtvarného umění v Náchodě

institution, city, address
Státní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod), Smiříckých 272, zámecká jízdárna

Galerie výtvarného umění v Náchodě

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1988/12 - 1989/01   István Mazzag: Obrazy, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
1994/03/11 - 1994/05/29   Jinde a v čase, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
1996/05/17 - 1996/06/23   Jana Švábová: Pastely, Malá výstavní síň Okresní galerie VU Náchod, Náchod (Náchod)
1997/05/01 - 1997/05/04   Jaroslav Cita: Violino Scherzoso, Malá výstavní síň Okresní galerie VU Náchod, Náchod (Náchod)
2001/04/06 - 2001/06/17   Jiří Středa: Sochy a kresby, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2001/06/29 - 2001/09/02   Jiří Samek: Grafika, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2001/09/14 - 2001/11/04   Mojmír Preclík: Sochy a kresby, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2002/04/05 - 2002/06/09   Jiří Kodym: Obrazy, grafika, kresby, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2002/04/30 - 2002/06/23   Mojmír Preclík: Sochy a kresby 90.let, Zámek Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
2002/06/21 - 2002/09/01   Karel Vaca, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2002/09/13 - 2002/11/03   Zdenek Seydl: Obrazy, kresby, grafiky, animovaný film, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2002/11/15 - 2003/01/05   Náchodský výtvarný podzim: 19. přehlídka umění regionu, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2002/12/07 - 2003/02/02   Ruské malířství, Městské muzeum, Lanškroun (Ústí nad Orlicí)
2003/011/17 - 2004/01/04   Náchodský výtvarný podzim: 20. přehlídka umění regionu, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2003/02/07 - 2003/03/30   Jarmila Janůjová: Obrazy, kresby, grafika, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2003/04/11 - 2003/05/18   František Krebs, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2003/04/11 - 2003/05/18   Marius Kotrba: Sochy kresby, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2003/05/30 - 2003/06/22   Josef Koutný: Obrazy a kresby, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2003/06/27 - 2003/08/31   Jan Raba: Fotografie, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2003/09/12 - 2003/11/02   Jiří Šindler: Kaligrafie, grafika, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2004/01/09 - 2004/02/15   Rudolf Němeček: Otevřená výzva tvůrcům graffiti, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2004/02/27 - 2004/05/23   Bedřiška Uždilová: Obrazy a kresby z let 1980 - 2004, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2004/06/04 - 2004/08/29   Ludmila Jandová: Hlubotisky, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2004/09/10 - 2004/11/07   Ivo Švorčík: Retrospektivní výběr z díla, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2005/01/14 - 2005/03/20   Marie Blabolilová: Grafiky a obrazy z let 1970–2004, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2005/04/01 - 2005/06/19   Josef Hermoch: Vize, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2005/06/24 - 2005/08/28   Vladimír Suchánek: Grafika, kresby, koláže, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2005/06/24 - 2005/08/28   Vladimír Suchánek: Ohlédnutí - grafika, kresby, koláže, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2005/09/02 - 2005/11/06   Lubomír Šperl: Obrazy, kresby, grafika, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2005/09/02 - 2005/11/06   Pavel Sukdolák: Výběr z grafické tvorby, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2006/01/27 - 2006/03/19   Jiří Štourač: Obrazy, kresby, ilustrace, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2006/01/27 - 2006/03/19   Vladimír Šindler: Vysočina: Kresby, obrazy, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2006/03/31 - 2006/05/28   Přírůstky z let 1991 - 2005, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2006/04/06   Musica harmonica, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2006/06/09 - 2006/08/27   Jasan Zoubek - sochy, kresby, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2006/09/08 - 2006/11/05   Z lidových tradic - Fotografie Ludvíka Barana a Jitky Staňkové z let 1946 - 2004, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2006/11/15 - 2006/12/03   Naše Galerie: Kresba, malba, grafika (i počítačová), fotografie, plastika a objekt, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2006/12/15 - 2007/01/14   Náchodský výtvarný podzim: 23. ročník přehlídky umění regionu, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2007/01/26 - 2007/03/18   Jaroslav Malátek: Metafory prostoru, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2007/01/26 - 2007/03/18   Stanislav Holý: Kresby a litografie, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2007/03/28   Koncert mezi obrazy, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2007/03/30 - 2007/06/03   Stanislav Kulda: Kresby, obrazy, litografie, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2007/03/30 - 2007/10/28   Ruské malířství 19. století, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2007/04/04   Akordeonový koncert, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2007/04/12   Od ruské ikony k umění doby Petra Velikého, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2007/06/08 - 2007/09/02   Pavel Matyska a Jaroslav Dvorský: Foto a slovo, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2007/09/07 - 2007/10/28   Vladimír Holub: Výběr z díla, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2007/11/02 - 2007/11/18   Naše Galerie: Kresba, malba, grafika, fotografie, plastika, objekt, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2007/11/15   Ruské emigrantské umění - meziválečné období: Sbírka Galerie výtvarného umění v Náchodě, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2007/11/30 - 2000/01/13   Náchodský výtvarný podzim: 24. přehlídka umění regionu, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2008/02/01 - 2008/04/06   Obrazy a kresby ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě restaurované v letech 2001-2007, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2008/02/15   Komentovaná prohlídka výstavy Obrazy a kresby ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě restaurované v letech 2001 - 2007, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2008/04/18 - 2008/06/15   David Kubina: Výběr z díla, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2008/06/27 - 2008/08/31   Josef Wagner: Osamělý dům, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2008/09/12 - 2008/11/02   Josef Thér: Proměny, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2009/04/24 - 2009/06/21   Josef Benedikt: Monotypy, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2009/06/26 - 2009/08/30   Michal Burget: Neznámé země, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2009/09/04 - 2009/11/01   Jana Švábová: Pastely, akvarely, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2009/11/27 - 2010/01/10   Náchodský výtvarný podzim: 26. přehlídka umění regionu, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2010/02/26 - 2010/04/05   Představují se...! Pedagogové Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2010/03/05 - 2010/04/05   Jan Kovářík: Uzavřená forma, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2010/04/16 - 2010/06/13   Dana Holá-Charvátová: Příroda, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2010/06/24 - 2010/08/29   František Matoušek (1901 - 1961): Residue, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2010/06/25 - 2010/08/29   Věra Frömlová: Výběr z díla, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2010/06/30 - 2010/07/25   Martin Salajka: Obrazy, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2010/07 - 2010/10   Monika Immrová: Postava, Zámek Náchod, Náchod (Náchod)
2010/07/30 - 2010/08/29   Václav Girsa: Pes z Prahy, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2010/09/10 - 2010/10/31   Jindřich Růžička: Za horizont paměti (Obrazy, kresby, grafika, fotografie), Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2010/12/10 - 2011/01/23   Náchodský výtvarný podzim: 27. přehlídka umění regionu, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2011/03/04 - 2011/05/01   Daniel Reynek: Fotografie, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2011/03/04 - 2011/05/01   Mojmír Preclík (1931-2001): Kresby, fotografie, sochy, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2011/05/06 - 2011/06/26   Jiří Kubíček: Grafika, obrazy, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2011/05/13 - 2011/06/19   Hana Šuranská: Rostliné transformace, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2011/06/24 - 2011/07/31   Pavel Hošek: Mezi dveřmi, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2011/07/01 - 2011/09/04   Luboš Janata: Obrazy, kresby, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2011/08/05 - 2011/09/18   Nikola Čulík: Nevědomá kořist, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2011/09/09 - 2011/11/06   Jiří Novák: V pohybu, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2011/09/09 - 2011/11/06   Miroslav Štolfa: Černobílé elegie, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2011/09/23 - 2011/11/06   Veronika Resslová: Místnost se zásuvkami, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2011/11/25 - 2012/01/08   Náchodský výtvarný podzim: 28. přehlídka regionu, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2012/01/01 - 2012/12/31   Ruské malířství 19. století, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2012/03/02 - 2012/04/22   Mařákovci z náchodských sbírek, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2012/03/07 - 2012/04/22   Alice Nikitinová: Na kraji, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2012/05/04 - 2012/06/17   Jan Samec: Zatímní stratigrafie, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2012/05/09 - 2012/06/17   Kryštof Pešek: Geometrie, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2012/06/29 - 2012/09/02   Tutto Universale Vratislav Hlavatý: filmové plakáty, ilustrace, kresby, obrazy, film, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2012/09/14 - 2012/11/11   Arnold Bartůněk: Sochy a kresby, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2012/09/14 - 2012/11/11   Jiří Šindler: Kaligrafie a kresby z let 2003-2012, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2012/09/19 - 2012/10/14   Tadeáš Kotrba: Stopy, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2012/10/17 - 2012/11/11   Petr Stibral: Sklad dřeva, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2012/11/23 - 2013/01/06   Náchodský výtvarný podzim: 29. přehlídka umění regionu, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2013   Mařákovci z náchodských sbírek, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2013/03/01 -2013/11/03   Ruské malířství 19. století, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2013/03/02 - 2013/04/21   Antonín Kanta: Zastavení - fotografie, kresby, koláže, asambláže, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2013/03/06 - 2013/04/21   Václav Magid: Romaněnko nakreslil koně, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2013/04/26 - 2013/06/16   Kamil Mikel: Geometrie světla a stínů, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2013/05/03 - 2013/06/16   Natalia Akovantseva: Tváře a povahy, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2013/06/22 - 2013/09/01   Josef Týfa / grafik - typograf, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2013/06/22 - 2013/09/01   Štěpán Málek: Tichý jazyk, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2013/09/06 - 2013/11/03   Romana Rotterová: Grafika, tapiserie, Leonard Rotter: Sochy, akvarely, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2013/09/11 - 2013/10/20   Vasil Artamonov, Alexej Klyuykov, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2013/10/22 - 2013/11/03   Nature morte: Zátiší, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2014/01/25 - 2014/02/16   8. ročník výtvarné soutěže: Mávnutím kouzelného proutku, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2014/02/28 - 2014/04/13   Vladimír Hanuš: Krajina zevnitř (Práce z let 1991-2014), Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2014/03/05 - 2014/04/13   Aleš Brunclík: Autogramiáda: Alexander Hemala, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2014/04/25 - 2014/06/22   Ivo Švorčík: Z malířského díla, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2014/04/25 - 2014/08/31   České umění ze sbírky GVUN (I. část - malba), Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2014/04/30 - 2014/06/22   Lukáš Tůma: Zpaměti, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2014/06/12 - 2014/08/24   Petrohrad - Moskva - Paříž (Ruské malířství 19. a 1. poloviny 20. století ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě), Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2014/06/27 - 2014/08/31   Lubomír Zeidler: Obrazy, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2014/07/03 - 2014/08/31   Alexandra Moralesová a Laura Victorie Delgado: Voyerismo vegetal / Důvěrné zahrady, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2014/09/12 - 2014/11/09   Václav Macháň: Obrazy, kresby, grafika, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2014/09/17 - 2014/11/09   Alžběta Skálová: Ilustrace a autorské knihy, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2014/11/22 - 2015/01/04   Náchodský výtvarný podzim: 31. přehlídka umění regionu, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2015/01/24 - 2015/03/01   Naše galerie: Město Náchod, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2015/03/20 - 2015/05/03   Na paměť... (Pomník sbírky 50.-80. let 20. století ze sbírky GVUN), Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2015/03/20 - 2015/08/30   České umění ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě (II. část - plastika), Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2015/03/21 - 2015/06/21   Polské umění ze sbírky GVUN, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2015/05/06 - 2015/06/21   Martin Krkošek: Grafika a ilustrace, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2015/06/27 - 2015/08/30   Emanuel Frinta (1896-1970): Předmět touhy, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2015/06/28 - 2015/09/27   Daleké blízké, Ilja Repin a ruské umění, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2015/07/02 - 2015/08/30   David Hřivňacký: Fotografie písmene, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2015/09/11 - 2015/11/08   Eduard Tomek: Hudba, kterou jsem viděl, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2015/09/11 - 2015/11/08   Jaromír Uždil 1915 - 2006: Z malířského díla, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2015/09/16 - 2015/11/08   Jaroslav Horejc: Ve znamení Merkura, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2015/11/21 - 2016/01/10   Náchodský výtvarný podzim: 32. přehlídka umění regionu, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2016/03/18 - 2016/05/01   Johannes Koehler 1896-1976: Malíř v zapomnění, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2016/03/23 - 2016/05/01   Zuzana Růžičková: Něco mezi houbou a tulipánem, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2016/05/06 - 2016/06/12   Abeceda českých grafiků z cyklu České umění ze sbírky GVUN, III. část, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2016/05/11 - 2016/06/12   Michal Malina: Topography, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2016/06/24 - 2016/09/04   Václav Malina: Od imprese k abstrakci, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2016/06/29 - 2016/09/04   Vendula Chalánková: Ilustrace, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2016/09/15 - 2016/10/30   Tváře Ruska: Ruské malířství 19. a počátku 20. století ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2016/09/16 - 2016/11/13   A. V. Hrska: Zábavy velkoměsta, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2016/09/16 - 2016/11/13   Jiří Středa: Řád sochy, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2016/09/21 - 2016/11/13   Roman Sirotský: Anděl, čarodějnice a démoni, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2016/11/26 - 2017/01/08   Náchodský výtvarný podzim: 33. ročník přehlídky umění regionu, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2017/01/21 - 2017/03/19   Nomen omen: Michal Burget a Petr Fiala, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2017/01/26 - 2017/03/19   Dmitrij Ivanovič Melnikov: Romanovci, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2017/04/01 - 2017/06/18   Julius Mařák a jeho žáci jako grafici, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2017/04/01 - 2017/11/12   Ruské malířství 19. a počátku 20. století, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2017/04/05 - 2017/06/18   Darja Čančíková: Pokaždé jinak, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2017/06/24 - 2017/09/10   Filipp Andrejevič Maljavin (1869-1940): Vášeň pro barvu, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2017/06/29 - 2017/09/10   Michal Čepelka: Recyklus, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2017/09/16 - 2017/11/12   Krásné a bezstarostné žití... I depozitáře mají svoje 13. komnaty, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2017/09/21 - 2017/11/12   Alžběta Prouzová: Vjemy, rysy, obrysy, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2017/11/24 - 2018/01/07   Náchodský výtvarný podzim: 34. ročník přehlídky umění regionu, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2018/01/27 - 2018/02/18   Putování: Naše galerie, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2018/03/03 - 2018/04/22   Antonín Kybal, Otto Eckert: Od květu k linii, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2018/03/03 - 2018/04/22   Umění Československa v období let 1918-1938, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2018/03/08 - 2018/04/22   Alžběta Bačíková: Prohnutá dlažba, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2018/05/04 - 2018/06/17   Miloš Petera: Stopy života. Malířské dílo, kresby, frotáže a monotypy z let 1964-2017, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2018/05/09 - 2018/06/17   Tomáš Tichý: Vlnění, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2018/06/30 - 2018/09/09   Claudie Resner: Jemné mosty nad neviditelnými propastmi, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2018/09/21 - 2018/11/11   Jan Paul: Obrazy bez názvu z let 2004 - 2018, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2018/09/27 - 2018/11/11   George Grosz?: Cirkus, výstava jednoho obrazu, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2018/11/24 - 2019/01/06   Náchodský výtvarný podzim: 35. ročník přehlídky umění regionu, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2019/01/26 - 2019/03/17   Josef Pokorný (1901–1944): Výtvarné návrhy pro užité umění, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2019/01/26 - 2019/03/17   Josef Pokorný: Výtvarné návrhy pro užité umění, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2019/01/26 - 2019/03/17   Miroslav Vystrčil: Retrospektiva, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2019/01/26 - 2019/03/17   Tkáň: Informelní tendence českého umění ve sbírkách Alšovy jihočeské galerie, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2019/04/06 - 2019/06/16   Flóra, Flóra, Flóra!, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2019/04/06 - 2019/11/10   I. Retrospektivní výstava ruského malířství XVIII.–XX. století: Připomínka stejnojmenné výstavy konané v Clam-Gallasově paláci v Praze roku 1935, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2019/04/11 - 2019/06/16   Petr Šulc: Pohled vzhůru, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2019/06/28 - 2019/09/08   Pták Ohnivák: Scénografie k dílům ruských autorů v našich veřejných sbírkách, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2019/07/04 - 2019/09/08   Ondřej Oliva: Urban Space, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2019/09/05 - 2019/11/03   Miloš Petera: Stopy života. Malířské dílo, kresby, frotáže a monotypy z let 1964-2017, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2019/09/14 - 2019/11/10   Zápisník zmizelého, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2019/09/19 - 2019/11/10   Marek Macek: Anodonta, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2019/11/23 - 2020/01/05   Náchodský výtvarný podzim: 36. ročník přehlídky umění regionu, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2020/01/18 - 2020/02/09   Naše Galerie 2019: 12. ročník výtvarné soutěže pro občany Náchodska, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2020/02/22 - 2020/06/14   Michal Burget: Řekni, kde ty kytky jsou…, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2020/02/22 - 2020/06/14   Rudolf Němeček: Nahlédnutí, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2020/06/27 - 2020/09/06   Deset let trvání cyklu Umělci do 40 let, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2020/09/19 - 2020/11/08   Okruh Kruhu 1920-2020, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2020/09/24 - 2020/11/08   Jiří Lammel: Sýkorka, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2021/05/04 - 2021/06/27   Antonín Kanta: Obrazy mého světa - tušení a doteky řádu, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2021/05/04 - 2021/06/27   Jan Paul: Vzkříšení, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2021/07/09 - 2021/09/05   Mojmír Preclík: Sochy, Jana Švábová: Pastely, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2021/07/09 - 2021/09/05   Václav Macháň (1921-2020), Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2021/07/09 - 2021/11/07   Domov můj: Umělci-emigranti z území bývalého ruského impéria v Československu, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2021/09/18 - 2021/11/07   Vincenc Vingler: Zoo v Náchodě, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2021/09/23 - 2021/11/07   Veronika Psotková: Esence, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2021/11/20 - 2022/01/09   Náchodský výtvarný podzim: 38. ročník přehlídky umění regionu, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2022/01/22 - 2022/02/20   Naše galerie: Malé věci, velké věci, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2022/03/05 - 2022/05/29   Karel Beneš (1881–1941), Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2022/03/05 - 2022/05/29   Tragedie lesa, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2022/03/09 - 2022/05/29   Pavla Krkošková Byrtusová: Dneska jsem celý den plakal, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2022/06/15 - 2022/09/11   Matěj Lipavský: Vroucí chemie městského nebe, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2022/06/16 - 2022/09/11   Topografické lekce: Ukrajinské vizuální umění v aktuálních souvislostech, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2022/09/23 - 2022/12/04   Sny Grigorije Musatova, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2022/09/24 - 2022/12/04   Lenka Jirková Táborská: Hledím si smyslů, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2022/12/07 - 2023/01/18   Antonín Brinda: Možná je tento svět peklem jiné planety, GVUN Malá (Galerie výtvarného umění v Náchodě), Náchod (Náchod)
2022/12/17 - 2023/04/02   Náchodská výtvarná zima: Výstava regionálních umělců se zahraniční účastí, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2023/03/04 - 2023/04/16   Jakub Švéda: Impact zpod střechy, GVUN Malá (Galerie výtvarného umění v Náchodě), Náchod (Náchod)
2023/04/15 - 2023/06/11   Přímo po křivolaké cestě, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2023/04/15 - 2023/06/11   Yuliya Bokhan: Shift, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2023/04/27 - 2023/06/13   Marek Macek: Písmo, barva, papír, GVUN Malá (Galerie výtvarného umění v Náchodě), Náchod (Náchod)

Galerie výtvarného umění v Náchodě

date of exhibition   exhibition title
1988/12 - 1989/01   István Mazzag: Obrazy
1994/03/11 - 1994/05/29   Jinde a v čase
1996/11/22 - 1997/01/05   Náchodský výtvarný podzim: 13. přehlídka umění regionu
2001/04/06 - 2001/06/17   Jiří Středa: Sochy a kresby
2001/06/29 - 2001/09/02   Jiří Samek: Grafika
2001/09/14 - 2001/11/04   Mojmír Preclík: Sochy a kresby
2002/04/05 - 2002/06/09   Jiří Kodym: Obrazy, grafika, kresby
2002/06/21 - 2002/09/01   Karel Vaca
2002/09/13 - 2002/11/03   Zdenek Seydl: Obrazy, kresby, grafiky, animovaný film
2002/11/15 - 2003/01/05   Náchodský výtvarný podzim: 19. přehlídka umění regionu
2003/011/17 - 2004/01/04   Náchodský výtvarný podzim: 20. přehlídka umění regionu
2003/02/07 - 2003/03/30   Jarmila Janůjová: Obrazy, kresby, grafika
2003/04/11 - 2003/05/18   František Krebs
2003/04/11 - 2003/05/18   Marius Kotrba: Sochy kresby
2003/05/30 - 2003/06/22   Josef Koutný: Obrazy a kresby
2003/06/27 - 2003/08/31   Jan Raba: Fotografie
2003/09/12 - 2003/11/02   Jiří Šindler: Kaligrafie, grafika
2004/01/09 - 2004/02/15   Rudolf Němeček: Otevřená výzva tvůrcům graffiti
2004/02/27 - 2004/05/23   Bedřiška Uždilová: Obrazy a kresby z let 1980 - 2004
2004/06/04 - 2004/08/29   Ludmila Jandová: Hlubotisky
2004/09/10 - 2004/11/07   Ivo Švorčík: Retrospektivní výběr z díla
2005/01/14 - 2005/03/20   Marie Blabolilová: Grafiky a obrazy z let 1970–2004
2005/04/01 - 2005/06/19   Josef Hermoch: Vize
2005/04/01 - 2005/11/06   Ruské malířství 19. století
2005/06/24 - 2005/08/28   Vladimír Suchánek: Grafika, kresby, koláže
2005/06/24 - 2005/08/28   Vladimír Suchánek: Ohlédnutí - grafika, kresby, koláže
2005/09/02 - 2005/11/06   Lubomír Šperl: Obrazy, kresby, grafika
2005/09/02 - 2005/11/06   Pavel Sukdolák: Výběr z grafické tvorby
2005/11/18 - 2006/01/01   Náchodský výtvarný podzim: 22. přehlídka umění regionu
2006/01/27 - 2006/03/19   Jiří Štourač: Obrazy, kresby, ilustrace
2006/01/27 - 2006/03/19   Vladimír Šindler: Vysočina: Kresby, obrazy
2006/03/31 - 2006/05/28   Přírůstky z let 1991 - 2005
2006/04/06   Musica harmonica
2006/04/18 - 2006/05/28   Co se děje v galerii aneb malá galerijní tajemství
2006/05/18   Mezinárodní den muzeí a galerií
2006/05/20   Galerijní noc
2006/06/09 - 2006/08/27   Jasan Zoubek - sochy, kresby
2006/09/08 - 2006/11/05   Lidová kultura u nás
2006/09/08 - 2006/11/05   Ludvík Baran - fotografie
2006/09/08 - 2006/11/05   Z lidových tradic - Fotografie Ludvíka Barana a Jitky Staňkové z let 1946 - 2004
2006/11/15 - 2006/12/03   NAŠE Galerie
2006/11/15 - 2006/12/03   Naše Galerie: Kresba, malba, grafika (i počítačová), fotografie, plastika a objekt
2006/12/15 - 2007/01/14   Náchodský výtvarný podzim: 23. ročník přehlídky umění regionu
2006/podzim   NAŠE Galerie - výtvarná soutěž pro občany města Náchoda
2007/01/26 - 2007/03/18   Jaroslav Malátek: Metafory prostoru
2007/01/26 - 2007/03/18   Stanislav Holý: Kresby a litografie
2007/03/28   Koncert mezi obrazy
2007/03/30 - 2007/06/03   Stanislav Kulda: Kresby, obrazy, litografie
2007/03/30 - 2007/10/28   Ruské malířství 19. století
2007/04/04   Akordeonový koncert
2007/04/12   Od ruské ikony k umění doby Petra Velikého
2007/06/08 - 2007/09/02   Pavel Matyska a Jaroslav Dvorský: Foto a slovo
2007/09/07 - 2007/10/28   Vladimír Holub: Výběr z díla
2007/11/02 - 2007/11/18   Naše Galerie: Kresba, malba, grafika, fotografie, plastika, objekt
2007/11/15   Ruské emigrantské umění - meziválečné období: Sbírka Galerie výtvarného umění v Náchodě
2007/11/30 - 2000/01/13   Náchodský výtvarný podzim: 24. přehlídka umění regionu
2008/02/01 - 2008/04/06   Obrazy a kresby ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě restaurované v letech 2001-2007
2008/02/15   Komentovaná prohlídka výstavy Obrazy a kresby ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě restaurované v letech 2001 - 2007
2008/04/18 - 2008/06/15   David Kubina: Výběr z díla
2008/06/27 - 2008/08/31   Josef Wagner: Osamělý dům
2008/09/12 - 2008/11/02   Josef Thér: Proměny
2009/04/24 - 2009/06/21   Josef Benedikt: Monotypy
2009/06/26 - 2009/08/30   Michal Burget: Neznámé země
2009/09/04 - 2009/11/01   Jana Švábová: Pastely, akvarely
2009/11/27 - 2010/01/10   Náchodský výtvarný podzim: 26. přehlídka umění regionu
2010/02/26 - 2010/04/05   Představují se...! Pedagogové Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
2010/03/05 - 2010/04/05   Jan Kovářík: Uzavřená forma
2010/04/16 - 2010/06/13   Dana Holá-Charvátová: Příroda
2010/06/24 - 2010/08/29   František Matoušek (1901 - 1961): Residue
2010/06/25 - 2010/08/29   Věra Frömlová: Výběr z díla
2010/06/30 - 2010/07/25   Martin Salajka: Obrazy
2010/07/30 - 2010/08/29   Václav Girsa: Pes z Prahy
2010/09/10 - 2010/10/31   Jindřich Růžička: Za horizont paměti (Obrazy, kresby, grafika, fotografie)
2010/12/10 - 2011/01/23   Náchodský výtvarný podzim: 27. přehlídka umění regionu
2011/03/04 - 2011/05/01   Daniel Reynek: Fotografie
2011/03/04 - 2011/05/01   Mojmír Preclík (1931-2001): Kresby, fotografie, sochy
2011/05/06 - 2011/06/26   Jiří Kubíček: Grafika, obrazy
2011/05/13 - 2011/06/19   Hana Šuranská: Rostliné transformace
2011/06/24 - 2011/07/31   Pavel Hošek: Mezi dveřmi
2011/07/01 - 2011/09/04   Luboš Janata: Obrazy, kresby
2011/08/05 - 2011/09/18   Nikola Čulík: Nevědomá kořist
2011/09/09 - 2011/11/06   Jiří Novák: V pohybu
2011/09/09 - 2011/11/06   Miroslav Štolfa: Černobílé elegie
2011/09/23 - 2011/11/06   Veronika Resslová: Místnost se zásuvkami
2011/11/25 - 2012/01/08   Náchodský výtvarný podzim: 28. přehlídka regionu
2012/01/01 - 2012/12/31   Ruské malířství 19. století
2012/03/02 - 2012/04/22   Mařákovci z náchodských sbírek
2012/03/07 - 2012/04/22   Alice Nikitinová: Na kraji
2012/05/04 - 2012/06/17   Jan Samec: Zatímní stratigrafie
2012/05/09 - 2012/06/17   Kryštof Pešek: Geometrie
2012/06/29 - 2012/09/02   Tutto Universale Vratislav Hlavatý: filmové plakáty, ilustrace, kresby, obrazy, film
2012/09/14 - 2012/11/11   Arnold Bartůněk: Sochy a kresby
2012/09/14 - 2012/11/11   Jiří Šindler: Kaligrafie a kresby z let 2003-2012
2012/09/19 - 2012/10/14   Tadeáš Kotrba: Stopy
2012/10/17 - 2012/11/11   Petr Stibral: Sklad dřeva
2012/11/23 - 2013/01/06   Náchodský výtvarný podzim: 29. přehlídka umění regionu
2013/03/01 -2013/11/03   Ruské malířství 19. století
2013/03/02 - 2013/04/21   Antonín Kanta: Zastavení - fotografie, kresby, koláže, asambláže
2013/03/06 - 2013/04/21   Václav Magid: Romaněnko nakreslil koně
2013/04/26 - 2013/06/16   Kamil Mikel: Geometrie světla a stínů
2013/05/03 - 2013/06/16   Natalia Akovantseva: Tváře a povahy
2013/06/22 - 2013/09/01   Josef Týfa / grafik - typograf
2013/06/22 - 2013/09/01   Štěpán Málek: Tichý jazyk
2013/09/06 - 2013/11/03   Romana Rotterová: Grafika, tapiserie, Leonard Rotter (1895-1963): Sochy, akvarely
2013/09/06 - 2013/11/03   Romana Rotterová: Grafika, tapiserie, Leonard Rotter: Sochy, akvarely
2013/09/11 - 2013/10/20   Vasil Artamonov, Alexej Klyuykov
2013/10/22 - 2013/11/03   Nature morte: Zátiší
2014/01/25 - 2014/02/16   8. ročník výtvarné soutěže: Mávnutím kouzelného proutku
2014/02/28 - 2014/04/13   Vladimír Hanuš: Krajina zevnitř (Práce z let 1991-2014)
2014/03/05 - 2014/04/13   Aleš Brunclík: Autogramiáda: Alexander Hemala
2014/04/25 - 2014/06/22   Ivo Švorčík: Z malířského díla
2014/04/25 - 2014/08/31   České umění ze sbírky GVUN (I. část - malba)
2014/04/30 - 2014/06/22   Lukáš Tůma: Zpaměti
2014/06/27 - 2014/08/31   Lubomír Zeidler: Obrazy
2014/07/03 - 2014/08/31   Alexandra Moralesová a Laura Victorie Delgado: Voyerismo vegetal / Důvěrné zahrady
2014/09/12 - 2014/11/09   Václav Macháň: Obrazy, kresby, grafika
2014/09/17 - 2014/11/09   Alžběta Skálová: Ilustrace a autorské knihy
2014/11/22 - 2015/01/04   Náchodský výtvarný podzim: 31. přehlídka umění regionu
2015/01/24 - 2015/03/01   Naše galerie: Město Náchod
2015/03/20 - 2015/05/03   Na paměť... (Pomník sbírky 50.-80. let 20. století ze sbírky GVUN)
2015/03/20 - 2015/08/30   České umění ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě (II. část - plastika)
2015/03/21 - 2015/06/21   Polské umění ze sbírky GVUN
2015/05/06 - 2015/06/21   Martin Krkošek: Grafika a ilustrace
2015/06/27 - 2015/08/30   Emanuel Frinta (1896-1970): Předmět touhy
2015/07/02 - 2015/08/30   David Hřivňacký: Fotografie písmene
2015/09/11 - 2015/11/08   Eduard Tomek: Hudba, kterou jsem viděl
2015/09/11 - 2015/11/08   Jaromír Uždil 1915 - 2006: Z malířského díla
2015/09/16 - 2015/11/08   Jaroslav Horejc: Ve znamení Merkura
2015/11/21 - 2016/01/10   Náchodský výtvarný podzim: 32. přehlídka umění regionu
2016/03/18 - 2016/05/01   Johannes Koehler 1896-1976: Malíř v zapomnění
2016/03/23 - 2016/05/01   Zuzana Růžičková: Něco mezi houbou a tulipánem
2016/05/06 - 2016/06/12   Abeceda českých grafiků z cyklu České umění ze sbírky GVUN, III. část
2016/05/11 - 2016/06/12   Michal Malina: Topography
2016/06/24 - 2016/09/04   Václav Malina: Od imprese k abstrakci
2016/06/29 - 2016/09/04   Vendula Chalánková: Ilustrace
2016/09/16 - 2016/11/13   A. V. Hrska: Zábavy velkoměsta
2016/09/16 - 2016/11/13   Jiří Středa: Řád sochy
2016/09/21 - 2016/11/13   Roman Sirotský: Anděl, čarodějnice a démoni
2016/11/26 - 2017/01/08   Náchodský výtvarný podzim: 33. ročník přehlídky umění regionu
2017/01/21 - 2017/03/19   Nomen omen: Michal Burget a Petr Fiala
2017/01/26 - 2017/03/19   Dmitrij Ivanovič Melnikov: Romanovci
2017/04/01 - 2017/06/18   Julius Mařák a jeho žáci jako grafici
2017/04/01 - 2017/11/12   Ruské malířství 19. a počátku 20. století
2017/04/05 - 2017/06/18   Darja Čančíková: Pokaždé jinak
2017/06/24 - 2017/09/10   Filipp Andrejevič Maljavin (1869-1940): Vášeň pro barvu
2017/06/29 - 2017/09/10   Michal Čepelka: Recyklus
2017/09/16 - 2017/11/12   Krásné a bezstarostné žití... I depozitáře mají svoje 13. komnaty
2017/09/21 - 2017/11/12   Alžběta Prouzová: Vjemy, rysy, obrysy
2017/11/24 - 2018/01/07   Náchodský výtvarný podzim: 34. ročník přehlídky umění regionu
2018/01/27 - 2018/02/18   Putování: Naše galerie
2018/03/03 - 2018/04/22   Antonín Kybal, Otto Eckert: Od květu k linii
2018/03/03 - 2018/04/22   Umění Československa v období let 1918-1938
2018/03/08 - 2018/04/22   Alžběta Bačíková: Prohnutá dlažba
2018/05/04 - 2018/06/17   Miloš Petera: Stopy života. Malířské dílo, kresby, frotáže a monotypy z let 1964-2017
2018/05/09 - 2018/06/17   Tomáš Tichý: Vlnění
2018/06/30 - 2018/09/09   Claudie Resner: Jemné mosty nad neviditelnými propastmi
2018/09/21 - 2018/11/11   Jan Paul: Obrazy bez názvu z let 2004 - 2018
2018/09/27 - 2018/11/11   George Grosz?: Cirkus, výstava jednoho obrazu
2018/11/24 - 2019/01/06   Náchodský výtvarný podzim: 35. ročník přehlídky umění regionu
2019/01/26 - 2019/03/17   Josef Pokorný (1901–1944): Výtvarné návrhy pro užité umění
2019/01/26 - 2019/03/17   Josef Pokorný: Výtvarné návrhy pro užité umění
2019/01/26 - 2019/03/17   Miroslav Vystrčil: Retrospektiva
2019/01/26 - 2019/03/17   Tkáň: Informelní tendence českého umění ve sbírkách Alšovy jihočeské galerie
2019/04/06 - 2019/06/16   Flóra, Flóra, Flóra!
2019/04/06 - 2019/11/10   I. Retrospektivní výstava ruského malířství XVIII.–XX. století: Připomínka stejnojmenné výstavy konané v Clam-Gallasově paláci v Praze roku 1935
2019/04/11 - 2019/06/16   Petr Šulc: Pohled vzhůru
2019/06/28 - 2019/09/08   Pták Ohnivák: Scénografie k dílům ruských autorů v našich veřejných sbírkách
2019/07/04 - 2019/09/08   Ondřej Oliva: Urban Space
2019/09/14 - 2019/11/10   Zápisník zmizelého
2019/09/19 - 2019/11/10   Marek Macek: Anodonta
2019/11/23 - 2020/01/05   Náchodský výtvarný podzim: 36. ročník přehlídky umění regionu
2020/01/18 - 2020/02/09   Naše Galerie 2019: 12. ročník výtvarné soutěže pro občany Náchodska
2020/02/22 - 2020/06/14   Michal Burget: Řekni, kde ty kytky jsou…
2020/02/22 - 2020/06/14   Rudolf Němeček: Nahlédnutí
2020/06/27 - 2020/09/06   Deset let trvání cyklu Umělci do 40 let
2020/09/19 - 2020/11/08   Okruh Kruhu 1920-2020
2020/09/24 - 2020/11/08   Jiří Lammel: Sýkorka
2021/05/04 - 2021/06/27   Antonín Kanta: Obrazy mého světa - tušení a doteky řádu
2021/05/04 - 2021/06/27   Jan Paul: Vzkříšení
2021/07/09 - 2021/09/05   Mojmír Preclík: Sochy, Jana Švábová: Pastely
2021/07/09 - 2021/09/05   Václav Macháň (1921-2020)
2021/07/09 - 2021/11/07   Domov můj: Umělci-emigranti z území bývalého ruského impéria v Československu
2021/09/18 - 2021/11/07   Vincenc Vingler: Zoo v Náchodě
2021/09/23 - 2021/11/07   Veronika Psotková: Esence
2021/11/20 - 2022/01/09   Náchodský výtvarný podzim: 38. ročník přehlídky umění regionu
2022/01/22 - 2022/02/20   Naše galerie: Malé věci, velké věci
2022/03/05 - 2022/05/29   Karel Beneš (1881–1941)
2022/03/05 - 2022/05/29   Tragedie lesa
2022/03/09 - 2022/05/29   Pavla Krkošková Byrtusová: Dneska jsem celý den plakal
2022/06/15 - 2022/09/11   Matěj Lipavský: Vroucí chemie městského nebe
2022/06/16 - 2022/09/11   Topografické lekce: Ukrajinské vizuální umění v aktuálních souvislostech
2022/09/23 - 2022/12/04   Sny Grigorije Musatova
2022/09/24 - 2022/12/04   Lenka Jirková Táborská: Hledím si smyslů
2022/12/17 - 2023/04/02   Náchodská výtvarná zima: Výstava regionálních umělců se zahraniční účastí
2023/04/15 - 2023/06/11   Přímo po křivolaké cestě
2023/04/15 - 2023/06/11   Yuliya Bokhan: Shift

Galerie výtvarného umění v Náchodě

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1996   Anna Sládková: Monotypy
  2001   Mojmír Preclík
  2001   Růžena Tikvová-Říčanová: Obrazy
  2002   Jiří Kodym
  2002   Jiří Samek: Grafika
  2002   Marius Kotrba
  2003   František Krebs
  2003   Jan Raba
  2003   Jarmila Janůjová: Obrazy, kresby, grafika
  2003   Jiří Šindler
  2003   Jiří Štourač
  2003   Josef Koutný
  2003   Marie Blabolilová
  2004   Bedřiška Uždilová: Obrazy a kresby z let 1980 - 2004
  2004   Rudolf Němeček: Otevřená výzva tvůrcům graffiti
  2005   Josef Hermoch: Akvarely
  2005   Ludmila Jandová: Hlubotisky
  2005   Marie Blabolilová: Grafika a obrazy z let 1970-2004
  2005   Vladimír Suchánek: Grafika (Litografie, ex libris)
  2006   Jasan Zoubek
  2006   Jiří Štourač
  2006   Vladimír Šindler: Vysočina (Kresby, obrazy)
  2007   Stanislav Holý: Kresby a litografie
  2007   Stanislav Kulda: Kresby, obrazy, litografie
  2008   David Kubina: Cestou inspirace
  2008   Josef Thér: Proměny
  2008   Josef Wagner: Osamělý dům
  2009   Jana Švábová
  2009   Josef Benedikt: Monotypy
  2009   Michal Burget: Neznámé země
  2010   Dana Holá-Charvátová: Příroda
  2010   Jan Kovářík: Uzavřená forma
  2010   Jindřich Růžička: Za horizont paměti
  2010   Martin Salajka: Obrazy
  2010   Václav Girsa: Pes z Prahy
  2011   Hana Šuranská: Rostlinné transformace
  2011   Jiří Kubíček
  2011   Luboš Janata
  2011   Miroslav Štolfa: Černobílé elegie
  2011   Mojmír Preclík
  2011   Nikola Čulík: Nevědomá kořist
  2011   Pavel Hošek: Mezi dveřmi
  2011   Veronika Resslová: Místnost se zásuvkami
  2012   Alice Nikitinová: Na kraji
  2012   Antonín Kanta
  2012   Arnold Bartůněk
  2012   Jan Samec: Zatímní stratigrafie
  2012   Jiří Šindler: Kaligrafie a kresby
  2012   Kryštof Pešek: Geometrie
  2012   Petr Stibral: Sklad dřeva
  2012   Tadeáš Kotrba: Stopy
  2012   Tutto Universale Vratislav Hlavatý
  2013   Kamil Mikel: Geometrie světla a stínů
  2013   Natalia Akovantseva: Tváře a povahy
  2013   Romana Rotterová
  2013   Václav Magid: Romaněnko nakreslil koně
  2014   Aleš Brunclík: Autogramiáda: Alexander Hemala
  2014   Alžběta Skálová: Ilustrace a autorské knihy
  2014   Ivo Švorčík
  2014   Lubomír Zeidler: Z malířského díla
  2014   Lukáš Tůma: Zpaměti
  2014   Václav Macháň: Obrazy, kresby, grafika
  2014   Vladimír Hanuš: Krajina zevnitř (Práce z let 1991-2014)
  2015   Eduard Tomek: Hudba, kterou jsem viděl
  2015   Emanuel Frinta (1896-1970)
  2015   Jaroslav Horejc (1886-1983): Ve znamení Merkura
  2016   Jiří Středa
  2016   Václav Malina: Od imprese k abstrakci
  2017   Alžběta Prouzová: Vjemy, rysy, obrysy
  2017   Darja Čančíková: Pokaždé jinak
  2017   Michal Čepelka: Recyklus
  2018   Alžběta Bačíková: Prohnutá dlažba
  2018   Antonín Kybal (1901-1971)
  2018   George Grosz (?): Cirkus
  2018   Miloš Petera: Stopy života (Malířské dílo, kresby, frotáže a monotypy z let 1964-2017)
  2018   Otto Eckert (1910-1995)
  2018   Tomáš Tichý: Vlnění
  2019   Josef Pokorný (1901-1944): Výtvarné návrhy pro užité umění
  2019   Marek Macek: Anodonta
  2019   Ondřej Oliva: Urban Space
  2019   Petr Šulc: Pohled vzhůru
  2020   Claudie Resner: Jemné mosty nad neviditelnými propastmi
  2020   Rudolf Němeček: Nahlédnutí (Fotografie z let 1999-2019)
  2021   Jan Paul
  2021   Veronika Psotková: Esence (Umělci do 40 let)
  2021   Vincenc Vingler: Zoo v Náchodě
  2022   Sny Grigorije Musatova
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2003   19. Náchodský výtvarný podzim (19. přehlídka regionu)
  2003   20. Náchodský výtvarný podzim
  2006   Přírůstky z let 1991-2005 (Vybraná díla ze sbírek Galerie výtvarného umění v Náchodě)
  2006   Z lidových tradic (Fotografie Ludvíka Barana a Jitky Staňkové z let 1946-2004)
  2007   Pavel Matyska a Jaroslav Dvorský: Foto a slovo
  2008   25. Náchodský výtvarný podzim (25. ročník přehlídky umění regionu, obrazy, kresby, grafika, typografie, fotografie, plastika, sklo, zámecká jízdárna, 5. prosinec 2008 - 18. leden 2009)
  2008   Obrazy a kresby ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě restaurované v letech 2001-2007
  2009   26. Náchodský výtvarný podzim (26. přehlídka umění regionu, seznam vystavených prací, Galerie výtvarného umění v Náchodě - zámecká jízdárna, 27. listopad 2009 - 10. leden 2010)
  2010   27. Náchodský výtvarný podzim
  2012   Mařákovci z náchodských sbírek
  2013   Romana Rotterová: Grafika, tapiserie, Leonard Rotter (1895-1963): Sochy, akvarely
  2013   Vasil Artamonov, Alexej Klyuykov
  2014   Laura Victorie Delgado, Alexandra Moralesová: Voyerismo vegetal
  2015   Polské umění ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě / Sztuka polska ze zbiorów Galerii Sztuki w Náchodzie
  2017   33. Náchodský výtvarný podzim (33. ročník přehlídky umění regionu)
  2017   34. Náchodský výtvarný podzim (34. ročník přehlídky umění regionu)
  2017   Julius Mařák a jeho žáci jako grafici
  2017   Nomen omen: Michal Burget a Petr Fiala
  2019   Flóra, Flóra, Flóra!
  2019   I. Retrospektivní výstava ruského malířství XVIII. – XX. století (Připomínka stejnojmenné výstavy konané v Clam-Gallasově paláci v Praze roku 1935)
  2019   Tkáň: Informelní tendence českého umění ve sbírkách Alšovy jihočeské galerie
  2019   Zápisník zmizelého
  2020   Deset let trvání cyklu <40
  2020   Deset let trvání cyklu Umělci do 40 let
  2020   Naše Galerie: 12. ročník výtvarné soutěže pro občany Náchodska
  2020   Okruh Kruhu 1920-2020
  2021   Náchodský výtvarný podzim. 38. ročník přehlídky umění regionu (Seznam vystavených prací)
  2022   Tragedie lesa
kniha
  published   title (subtitle)
  2015   Ruská malba, kresba a grafika od 19. do poloviny 20. soletí ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě
  2017   Miroslav Vystrčil: Retrospektiva
  2020   Filipp Andrejevič Maljavin (1869–1940): Vášeň pro barvu (Vědecký katalog prací F. A. Maljavina ve veřejných a soukromých sbírkách v České republice)
  2020   Kruh výtvarných umělkyň v dokumentech a datech 1920–2020
  2021   Život
  2022   Sochař Miloš Zet očima Martina Zeta (Struktura za obzorem)
  2022   The Sculptor Miloš Zet through the Eyes of Martin Zet (Structure beyond the Horizont)
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1980   Jiří Sopko: Dílo
  1984   Ivo Švorčík: Obrazy a grafiky
  1996   Olbram Zoubek
  1997   Jaroslav Cita: Violino Scherzoso (kreslený humor)
  2001   Jiří Samek: Grafika
  2001   Jiří Středa: Sochy a kresby
  2002   Jiří Kodym: Obrazy, grafika, kresby
  2002   Karel Vaca
  2002   Zdenek Seydl: Obrazy, kresby, grafiky, animovaný film
  2003   František Krebs (kresby)
  2003   Jan Raba: Fotografie
  2003   Jarmila Janůjová: Obrazy, kresby, grafika
  2003   Jiří Šindler: Kaligrafie, grafika
  2003   Josef Koutný: Obrazy a kresby
  2003   Marius Kotrba: Sochy kresby
  2004   Bedřiška Uždilová: Obrazy a kresby z let 1980 - 2004
  2004   Ivo Švorčík: Retrospektivní výběr z díla
  2004   Rudolf Němeček: Otevřená výzva tvůrcům graffiti (fotografie)
  2005   Josef Hermoch: Vize
  2005   Marie Blabolilová: Grafika a obrazy z let 1970 až 2004
  2005   Pavel Sukdolák: Výběr z grafické tvorby
  2005   Vladimír Suchánek: Ohlédnutí (Grafika, kresby, koláže)
  2006   Jasan Zoubek: Socha a kresby
  2007   Jaroslav Malátek: Metafory prostoru
  2007   Stanislav Kulda: Kresby, obrazy, litografie
  2008   David Kubina: Výběr z díla (Obrazy, kresby)
  2008   Josef Thér: Proměny (fotografie, koláže, počítačová grafika)
  2008   Josef Wagner: Osamělý dům
  2009   Jana Švábová: Pastely, akvarely
  2009   Josef Benedikt: Monotypy
  2009   Neznámé země Michala Burgeta (Obrazy, kresby, grafika)
  2010   Dana Holá-Charvátová: Příroda (Textil, koláže, kresby, počítačová grafika)
  2010   František Matoušek (1901 - 1961)
  2010   Jan Kovářík: Uzavřená forma
  2010   Jindřich Růžička: Za horizont paměti (Obrazy, kresby, grafika, fotografie)
  2010   Martin Salajka: Obrazy
  2010   Monika Immrová: Postava
  2010   Václav Girsa: Pes z Prahy
  2010   Věra Frömlová-Zezuláková (1924-1998): Výběr z díla
  2011   Daniel Reynek: Fotografie
  2011   Hana Šuranská: Rostlinné transformace
  2011   Jiří Kubíček: Grafika, obrazy
  2011   Luboš Janata (1931-2008): Obrazy, kresby
  2011   Miroslav Štolfa: Černobílé elegie - obrazy, kresby
  2011   Mojmír Preclík (1931-2001): Kresby, fotografie, sochy
  2011   Nikola Čulík: Nevědomá kořist
  2011   Pavel Hošek: Mezi dveřmi
  2012   Alice Nikitinová: Na kraji (z cyklu Umělci do čtyřiceti let)
  2012   Arnold Bartůněk: Sochy a kresby
  2012   Jan Samec: Zatímní stratigrafie
  2012   Jiří Šindler: Kaligrafie a kresby z let 2003-2012
  2012   Kryštof Pešek: Geometrie
  2012   Petr Stibral: Sklad dřeva
  2012   Tadeáš Kotrba: Stopy
  2012   Tutto Universale Vratislav Hlavatý (Filmové plakáty, ilustrace, kresby, obrazy, film)
  2013   Antonín Kanta: Zastavení - fotografie, kresby, koláže, asambláže
  2013   Josef Týfa / grafik - typograf
  2013   Kamil Mikel: Geometrie světla a stínů
  2013   Natalia Akovantseva: Tváře a povahy
  2013   Štěpán Málek: Tichý jazyk
  2013   Václav Magid: Romaněnko nakreslil koně
  2014   Aleš Brunclík: Autogramiáda: Alexander Hemala
  2014   Alžběta Skálová: Ilustrace a autorské knihy
  2014   Ivo Švorčík (1937–2004): Z malířského díla
  2014   Lubomír Zeidler: Z malířského díla
  2014   Lukáš Tůma: Zpaměti
  2014   Václav Macháň: Obrazy, kresby, grafika
  2014   Vladimír Hanuš: Krajina zevnitř (Práce z let 1991-2014)
  2015   David Hřivňacký: Fotografie písmene
  2015   Eduard Tomek 1912 - 2001: Hudba, kterou jsem viděl
  2015   Emanuel Frinta (1896-1970): Předmět touhy (Kresby, malby, grafiky, knižní úpravy, fotografie)
  2015   Jaromír Uždil 1915–2006: Z malířského díla
  2015   Jaroslav Horejc: Ve znamení Merkura
  2015   Martin Krkošek: Grafika a ilustrace
  2016   Jiří Středa: Řád sochy
  2016   Johannes Koehler 1896-1976: Malíř v zapomnění
  2016   Michal Malina: Topography
  2016   Roman Sirotský: Anděl, čarodějnice a démoni
  2016   Václav Malina: Od imprese k abstrakci
  2016   Vendula Chalánková: Ilustrace
  2016   Zuzana Růžičková: Něco mezi houbou a tulipánem
  2017   Alžběta Prouzová: Vjemy, rysy, obrysy
  2017   Darja Čančíková: Pokaždé jinak
  2017   Filipp Andrejevič Maljavin (1869-1940): Vášeň pro barvu
  2017   Michal Čepelka: Recyklus
  2018   Alžběta Bačíková: Prohnutá dlažba
  2018   Claudie Resner: Jemné mosty nad neviditelnými propastmi
  2018   Jan Paul: Obrazy bez názvu z let 2004–2018
  2018   Miloš Petera: Stopy života (Malířské dílo, kresby, frotáže a monotypy z let 1964-2017)
  2018   Tomáš Tichý: Vlnění
  2019   Marek Macek: Anodonta
  2019   Miroslav Vystrčil (1924-2014): Retrospektiva
  2019   Ondřej Oliva: Urban Space
  2020   Rudolf Němeček: Nahlédnutí (Fotografie z let 1999-2019)
  2021   Antonín Kanta: Obrazy mého světa - tušení a doteky řádu
  2021   Jan Paul: Triptych Vzkříšení
  2021   Václav Macháň 1921-2020
  2021   Veronika Psotková: Esence
  2022   Antonín Brinda: Možná je tento svět peklem jiné planety
  2022   Karel Beneš
  2022   Sny Grigorije Musatova
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  2006   Z lidových tradic (Fotografie Ludvíka Barana a Jitky Staňkové z let 1946 - 2004)
  2007   Koncert mezi obrazy
  2007   Ruské malířství 19. století
  2008   Obrazy a kresby ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě restaurované v letech 2001-2007
  2010   Představují se...! (Pedagogové Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě)
  2012   Mařákovci z náchodských sbírek
  2013   Romana Rotterová: Grafika, tapiserie, Leonard Rotter: Sochy, akvarely
  2013   Ruské malířství 19. století
  2013   Vasil Artamonov, Alexej Klyuykov
  2014   Alexandra Moralesová a Laura Victorie Delgado: Voyerismo vegetal
  2014   České umění ze sbírky GVUN (I. část - malba)
  2015   32. Náchodský výtvarný podzim (32. ročník přehlídky umění regionu)
  2015   České umění ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě (II. část - plastika)
  2015   Na paměť... (Pomník sbírky 50.-80. let 20. století ze sbírky GVUN)
  2016   Abeceda českých grafiků z cyklu České umění ze sbírky GVUN (III. část)
  2016   Náchodský výtvarný podzim (33. ročník přehlídky umění regionu)
  2017   Julius Mařák a jeho žáci jako grafici
  2017   Krásné a bezstarostné žití... I depozitáře mají svoje 13. komnaty
  2017   Ruské malířství 19. a počátku 20. století
  2018   Od květu k linii (Antonín Kybal (1901-1971), Otto Eckert (1910-1995))
  2018   Umění Československa v období let 1918-1938
  2019   36. Náchodský výtvarný podzim (36. ročník přehlídky umění regionu)
  2019   Flóra, Flóra, Flóra!
  2019   Pták Ohnivák: Scénografie k dílům ruských autorů v našich veřejných sbírkách
  2019   Tkáň (Informelní tendence českého umění ve sbírkách Alšovy jihočeské galerie)
  2020   Naše Galerie: 12. ročník výtvarné soutěže pro občany Náchodska
  2020   Okruh Kruhu 1920-2020
  2021   Domov můj (Umělci-emigranti z území bývalého ruského impéria v Československu)
  2021   Mojmír Preclík (1931-2001): Sochy, Jana Švábová (1939-2017): Pastely
  2021   Náchodský výtvarný podzim (38. ročník přehlídky umění regionu)
  2022   Malé věci, velké věci (13. ročník výtvarné soutěže pro občany Náchodska Naše Galerie)
  2022   Náchodská výtvarná zima / Nachod Art Winter (Výstava regionálních umělců se zahraniční účastí / Regional Fine Art exhibition with International Cooperation/Participation)
  2022   Topografické lekce
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle)
  2005   Plán výstav (Galerie výtvarného umění v Náchodě)
  2019   Retrospektywna wystawa malarstva rosyjskiego XVII-XX wieku (Dla upamiętnienia wystawy o tym samym tytule, która odbyła się w Pałacu Clam-Gallas w Pradze w 1935 roku)
  2019   The First Retrospective of the Exhibition of Russian Painting of the 18th-20th Centuries (A commemoration of the exhibition of the same name held in the Clam-Gallas Palace in Prague in 1935)
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  2007   Vladimír Holub: Výběr z díla
  2016   A. V. Hrska: Zábavy velkoměsta (Plakáty, kresby, grafiky, malby z metropole (Praha, Paříž))
  2017   Dmitrij Ivanovič Melnikov: Romanovci
  2022   Lenka Jirková Táborská: Hledím si smyslů
  2022   Matěj Lipavský: Vroucí chemie městského nebe
  2022   Pavla Krkošková Byrtusová: Dneska jsem celý den plakal
katalogový plakát autorský
  published   title (subtitle)
  2020   Michal Burget: Řekni, kde ty kytky jsou…
PF
  published   title (subtitle)
  2003   Galerie výtvarného umění v Náchodě přeje vše nejlepší do nového roku 2003
  2004   Galerie výtvarného umění v Náchodě Vám přeje příjemné prožití vánočních svátků a vše dobré v novém roce 2004
  2008   Pf 2009: Galerie výtvarného umění v Náchodě
  2011   Galerie výtvarného umění v Náchodě Vám přeje příjemné prožití vánočních svátků a vše dobré v novém roce 2012
  2021   GVUN PF 2022
plakát
  published   title (subtitle)
  2006   Z lidových tradic (Fotografie Ludvíka Barana a Jitky Staňkové z let 1946 - 2004)
  2010   Tady a teď
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle)
  2007   Od ruské ikony k umění doby Petra Velikého (přednáška Julie Jančárkové)
  2008   Obrazy a kresby ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě restaurované v letech 2001-2007
  2019   Naše Galerie 2019: 12. ročník výtvarné soutěže pro občany Náchodska
program
  published   title (subtitle)
  2012   Galerie výtvarného umění v Náchodě: Program 2012
  2014   Galerie výtvarného umění v Náchodě: Program 2014
  2015   Galerie výtvarného umění v Náchodě: Program 2015
  2016   Galerie výtvarného umění v Náchodě (2017)
  2017   Galerie výtvarného umění v Náchodě (Výstavy roku 2018)
průvodce
  published   title (subtitle)
  2002   Rodinný průvodce sbírkou ruského umění GVU v Náchodě
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle)
  2003   Jan Raba: Fotografie
  2004   Bedřiška Uždilová: Obrazy a kresby z let 1980 - 2004
  2007   Vladimír Holub: Výběr z díla (Seznam vystavených prací)
  2009   Jana Švábová: Pastely, akvarely
  2011   28. Náchodský výtvarný podzim (Přehlídka umění regionu)
  2013   Nature morte: Zátiší
  2018   Od květu k linii (Antonín Kybal (1901-1971) a Otto Eckert (1910-1995))
  2019   36. Náchodský výtvarný podzim (36. ročník přehlídky umění regionu)
text
  published   title (subtitle)
  2010   Pes z Prahy, nazval Václav Girsa výstavu, kterou ...

Galerie výtvarného umění v Náchodě

institution, city, address
Malá výstavní síň Okresní galerie VU Náchod, Náchod (Náchod), Náměstí Tomáše G. Masaryka 68

Galerie výtvarného umění v Náchodě

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR)
  2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members)
  2008   Reprezentace národa
kniha
  published   title (subtitle)
  1998   State Galleries of the Czech Republic
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle)
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky)
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle)
  nedatováno   RGČR The Czech Galleries Council
PF
  published   title (subtitle)
  2006   Galerie výtvarného umění v Náchodě Vám přeje příjemné prožití vánočních svátků a vše dobré v novém roce 2007.
program
  published   title (subtitle)
  2005   GVUN (Výstavy v roce 2006)
seznam institucí
  published   title (subtitle)
  2001   RGČR Rada galerií České republiky
  nedat   RGČR Rada galerií České republiky

Galerie výtvarného umění v Náchodě

performace/akce
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2006/04/18 - 2006/05/28   Co se děje v galerii aneb malá galerijní tajemství, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2006/05/18   Mezinárodní den muzeí a galerií, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2006/05/20   Galerijní noc, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)

Galerie výtvarného umění v Náchodě

person   born from - to, notes
Ansorge Veronika         ???? - ????
Bílová Marie         ???? - ????, kurátorka
Dvořáčková Iva         ???? - ????
Frydrychová Martina         ???? - ????, kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů
Grymová Lenka         ???? - ????
Kadeřávková Hana         1966 - 1972, ředitelka
Kapusta Jan   6. 2. 1958     ???? - ????, ředitel
Macek Marek   18. 10. 1979     2004 - ????
Mesnerová Veronika         ???? - ????
Nováková Venzhöferová Hana   2. 7. 1982     ???? - ????

Galerie výtvarného umění v Náchodě

podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1976   Výstava plastik L.Janoucha

Galerie výtvarného umění v Náchodě

person   born
Adamec Vojtěch   4. 7. 1933    
Bauch Jan   16. 11. 1898    
Benda Břetislav   28. 3. 1897    
Blabolilová Marie   4. 3. 1948    
Bogoljubov Alexej   28. 3. 1824    
Bukáček František   25. 4. 1910    
Bukovac Vlaho   4. 8. 1855    
Čepelák Ladislav   25. 6. 1924    
Černý Karel   19. 2. 1910    
Čubrdová Paďourová Jana   20. 3. 1942    
Dvořák František   21. 1. 1925    
Gross František   19. 4. 1909    
Havlíčková Jirásková Marta   7. 3. 1898    
Janouch Ladislav   14. 6. 1944    
Jiroudek František   17. 2. 1914    
Koníček Oldřich   12. 10. 1886    
Kremlička Rudolf   19. 6. 1886    
Kubín (Coubine) Otakar   22. 10. 1883    
Kubišta Bohumil   21. 8. 1884    
Lhoták Kamil   25. 7. 1912    
Liesler Josef   19. 9. 1912    
Lukavský Jaroslav   11. 3. 1924    
Macháň Václav   6. 12. 1921    
Málek Štěpán   24. 11. 1966    
Maljavin Filip   22. 10. 1869    
Mašek Václav   28. 2. 1893    
Mezerová Winterová Julie   28. 2. 1893    
Michal Rastislav   9. 6. 1936    
Mokrý František   8. 4. 1892    
Mucha Alfons   24. 7. 1860    
Multrus Josef   12. 3. 1898    
Musatov Grigorij   29. 1. 1899    
Oplt Oldřich   25. 10. 1919    
Paderlík Arnošt   1. 12. 1919    
Peca Josef   31. 10. 1923    
Podhrázský Stanislav   10. 11. 1920    
Pošar Miloš   2. 9. 1924    
Preclík Mojmír   9. 2. 1931    
Ptáček Jiří   29. 3. 1949    
Rabas Václav   13. 11. 1885    
Racek Ivan   15. 3. 1924    
Růžička Jindřich   3. 5. 1947    
Slavíček Antonín   16. 5. 1870    
Souček Karel   26. 9. 1915    
Staněk František   3. 10. 1909    
Svoboda Rudolf   24. 11. 1924    
Svolinský Karel   14. 1. 1896    
Šimák Lev   3. 3. 1896    
Šimek Zdeněk   19. 4. 1927    
Šolta Vladimír   25. 4. 1924    
Švabinský Max   17. 9. 1873    
Tittelbach Vojtěch   30. 7. 1900    
Totušková Jarmila   11. 10. 1937    
Večeřa Vlastimil   29. 5. 1921    
Vrbová Kotrbová Vilma   14. 10. 1905    
Zábranská Jarmila   7. 8. 1910    
Zívr Ladislav   23. 5. 1909    
Zychová Miroslava   12. 11. 1945    

Galerie výtvarného umění v Náchodě

dílo
published   author, title (subtitle)
1974   Janouch Ladislav, Jája
1975   Janouch Ladislav, Studentka
grafika
published   author, title (subtitle)
1907   Kubišta Bohumil, Motiv z Florencie (Povoz)
socha
published   author, title (subtitle)
1955   Palcr Zdeněk, Hlava