Mladá fronta, nakladatelství

Book
published, title (subtitle)
1954, Lišky na vinici (Předehra k Velké francouzské revoluci)
1956, Městečko na prodej