Kladruby (Tachov)

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Kladruby (Tachov)
address: _