Kojetice (Mělník)

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Kojetice
address: _

notes:
Obec na Kojetickém potoce, asi 11 km od severní hranice hlavního města Prahy, 3 km jižně od Neratovic. Název odvozen od jména jednoho ze zakladatelů, Kojata. - Nadmořská výška: 180 m. - Území osídleno již v pravěku, archeologické nálezy dokladují mezolitické sídliště. Písemně obec Kojetice uváděna r. 1271, v té době zde zmiňován kostel sv. Víta ve vlastnictví svatovítské kapituly. Část obce v l. 1355-1411 patřila boleslavským kanovníkům, kteří zde také měli tvrz (později beze zbytku zanikla) a dvůr. Během husitských válek, po r. 1423, byly Kojetice zabrány pražany, potom patřily k Týnskému kostelu a menší část obce k panství Lobkovice a Obříství. Stavební rozmach obce nastal po tereziánských a josefských reformách, kdy byly jako prevence proti požárům vyžadovány zděné stavby s komíny (r. 1842 byly v obci již jen dvě stavby dřevěné). Další výrazný stavební rozvoj obce nastal po první světové válce, za železniční tratí vznikla nová čtvrť, rozšířena byla továrna na lehkou konfekci Gustava Neumanna. V obci bývaly velké zemědělské statky, které po r. 1950 přešly pod vynucenou správu státního statku a později byly postupně zrušeny. Ve dvoře čp. 19 stával objekt zvaný zámek, zbouraný r. 1982. Kojetický dvůr byl prodán Janu Kopeckému (potomek loutkaře Matěje Kopeckého) pro zimování cirkusu Praga. Bývalý kravín slouží dnes k ustájení koní, krav, ovcí, koz a různých druhů exotických zvířat (opice, medvěd, lev, leopard apod.), tento malý zvěřinec využívají pražské filmařské společnosti. - Kromě kostela sv. Víta s přilehlým hřbitovem v obci dnes ještě barokní fara, u hospodářského dvora pozdně barokní brána s datací 1786. - V Kojeticích se narodil automobilový závodník a konstruktér Václav Barcal a divadelní herečka Jarmila Beránková, působil zde pozdější paleontolog Jaroslav M. Petrbok a malíř krajinář Jaroslav Rech. - V r. 2002 byl obci Kojetice udělen obecní znak a prapor. - Obec Kojetice je členem sdružení obcí Region Povodí Mratínského potoka.