Organizační výbor Mezinárodního sympozia prostorových forem

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1967   Mezinárodní symposium prostorových forem / Symposium international des formes d´espace
1969   Mezinárodní sympozium prostorových forem / Symposium international des formes d´espace (Ostrava 1967 1969)
1995   Mezinárodní sympozium prostorových forem / International Symposium of Spatial Forms (Ostrava 1993/94)