Československá akademie věd (ČSAV)

institution, city, address
Československá akademie věd, Geografický ústav, _, _
Laboratoř evoluční biologie ČSAV, Praha,