Krajský ústav státní památkové péče a ochrany přírody

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Prešov (Prešov)
address: _