Okresní vlastivědné muzeum

person, born
Říhovský Karel, 2. 1. 1926
Temple Hans, 7. 7. 1857
Vita Wilhelm, 5. 5. 1846