Decibel Production

type: tiskárna
city: Chotouchov, Kořenice (Kolín)
address: Kořenice 5
zip code: 281 44
state: Česká republika (Czech Republic)

e-mail: decibel@decibelproduction.cz
web: decibelproduction.cz

notes:
Ofsetová tiskárna
Tiskárna Decibel production, společnost s ručením omezeným vznikla v roce 1994 a hlavním oborem jejího podnikání je polygrafie a obory blízce související.

Sídlo společnosti: Praha (Grapheion č. 7/8, 1998)

Decibel Production

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1998   Dominik Mareš: Obrazy
  2001   Petr Řehoř: Mundus possibilis (Malby a objekty / Paintings and Objects)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2000   Kde je tvé srdce doma
  2001   III. mezinárodní trienále grafiky / 3rd International Triennial of Graphic Arts (Cesty neklidu: Neklid cesty / The fluttering ways: The ways of flutter)
  2008   The Vladimír Boudník Award (Thirteen Years 1995 - 2007)
kniha
  published   title (subtitle)
  2000   Vasilis Překrásný
  2006   Jak přežít doktora
  2006   Rudolfinská Praha / Rudolfine Prague (1576 - 1612 Průvodce / A Guidebook)
periodikum
  published   title (subtitle)
  1998   Grapheion (Evropská revue o moderní grafice, umění knihy, tisku a papíru)
  1998   Grapheion (European review of modern prints, book and paper art)
  1998   Grapheion (Evropská revue o moderní grafice, umění knihy, tisku a papíru)
  1998   Grapheion (European review of modern prints, book and paper art)
  1999   Grapheion (Evropská revue o moderní grafice, umění knihy, tisku a papíru)
  2000   Grapheion (Evropská revue o moderní grafice, umění knihy, tisku a papíru)
  2002   Grapheion (European review of modern prints, book and paper art)
  2002   Grapheion (Evropská revue o moderní grafice, umění knihy, tisku a papíru)
  2005   Grapheion (International review of contemporary prints, book and paper art)
  2007   Grapheion: 20. speciální číslo 2007 - Transfery / Twentieth Special Issue 2007 - Transfers (5. Mezinárodní trienále grafiky Praha 2007 / 5th International Triennial of Graphic Arts Prague 2007)