Východoslovenská galéria

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1965   Július Jakoby
1966   Konštantín Bauer
1969   Juraj Daňo: Obrazy 1967 - 1968 - 1969
1970   Jozef Fabini: Obrazy 1965 - 1970
1974   Jozef Bendík: Maliarské dielo
1976   Jozef Šturdík: Obrazy
1977   Xénia Columby Sinayová
1978   Ernest Zmeták: Talianska krajina
1979   Arpád Račko: Sochárska tvorba
1979   Július Nemčík: Súborné dielo
1981   František Veselý: Úvahy o krajine
1981   František Foltýn
1981   Šafranko
1982   Štefan Buban: Z tvorby
1982   Štefan Hapák: Maľby, pastely
1982   Ján Hák: Jubilejná výstava
1983   Anton Jasusch: Súborné dielo
1985   Július Bukovinský: Košické motívy
1985   Alexander Eckerdt: Grafika a kresba
1985   Margita Hanáková: Textilné závesy
1986   Vincent Hložník: Súborné dielo
1987   Janko Alexy: Pastely
1987   Konštantín Bauer: Výber z diela
1987   Xénia Columbyová Sinayová
1987   Ľudovít Čordák
1988   Národný umelec Jozef Fabini: Maliarsky odkaz
1988   Danica Hanáková: Divadelný kostým
1988   Dušan Pončák: Sochy a kresby
1988   Vladimír Židlický
1988   Jerzy Maraj: Umelecké sklo
1988   Ernest Rákoši: Výber z diela
1988   Dušan Srvátka: Maľba a kresba
1988   Ladislav Zozuľák: Krajinárska tvorba
1989   Michal Čičvák: Obrazy 1979 - 1989
1989   Fedor Vico
1989   Ernest Zmeták: Grafika
2006   Katarína Tekełová Blažová
2010   Attila Duncsák: Moja cesta
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1985   Výber zo súčasnej slovenskej grafiky (Zo zbierok Východoslovenskej galérie v Košiciach)
1986   Vojtech a František Klimkovičovci: Kresby
1989   České maliarstvo XX. storočia (II. diel)
1989   Ikony na východnom Slovensku 16. - 19. storočia
2013   Košická moderna: Umenie Košíc v dvadsiatych rokoch 20. storočia / Košice modernism: Košice Art in the Nineteen-Twenties
nedatováno   Jozef Czauczik a jeho okruh
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1978   Jozef Baláž: Výber z tvorby 1953 - 1977 (zaslúžilý umělec)
1985   Jozef Fabini: Kresby, akvarely, gvaše
1985   Július Bukovinský: Košické motívy (zasloužilý umělec)
1985   Július Szabó: L'ud zeme (grafika 1945 - 1960)
1990   Štefan Makara: Jubilejná výstava
1990   Tibor Gáll: Jubilejná výstava
1991   Nicolo D´Alessandro - grafika
1996   Anna Hausová: Paličkované plastiky
1997   Štefan Siváň: Stretnutia
2007   Katarína Tekeľová Blažová: Obrazy & tapisérie / Paintings & Tapestries, DNA 1990 - 2006
2009   Darina Gladišová: Kontemplácie (v rámci 20.ročníku Festivalu sakrálného umenia)
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1998   Michal Jakabčic: Imagianatívny svet