Východoslovenská galéria

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1958/04 - 1958/05   Anton Jasusch: Súborné dielo, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1962/03/31 - 1962/04/26   Anton Jasusch: Súborné dielo, Výstavná sieň ZSVU (Dostojevského rad), Bratislava (Bratislava)
1965/02   Július Jakoby, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1965/12/05 -   Josef Čapek, Václav Špála, Jan Zrzavý, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1966   Konštantín Bauer, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1966 - 1966/06/30   Vojtěch Löffler: Jubilejná výstava, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1969/11/14 - 1969/11/30   Juraj Daňo: Obrazy 1967 - 1968 - 1969, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1970   Umění Moravy, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1970/12   Jozef Fabini: Obrazy 1965 - 1970, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1972/01 - 1972/02   Štefan Hapák: Z tvorby, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1972/02/04 - 1972/02/27   Július Jakoby, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1972/06 - 1972/07   Ľudovít Čordák, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1974/12/17 - 1975/01   Jozef Bendík: Maliarské dielo, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1976   Vojtech Löffler: Jubilejná výstava, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1976/04   Jozef Šturdík: Obrazy, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1976/05/28 - 1976/06/20   Finské umění, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1977/03 - 1977/04   Xénia Columby Sinayová, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1977/08/25 - 1977/10/30   Košice očima výtvarníků, Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb (Cheb)
1977/10/14 - 1977/11/06   Eugen Krón: Kresba, grafika, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1978   Július Jakoby: Súborné maliarske dielo, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1978/09/05 - 1978/10/01   Jozef Baláž: Výber z tvorby 1953 - 1977, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1979/11 - 1979/12   Július Nemčík: Súborné dielo, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1979/12 - 1980/01   Arpád Račko: Sochárska tvorba, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1980/01 - 1980/02   Arpád Račko: Sochárska tvorba, Dom umenia, Košice (Košice)
1980/12 - 1981/01   Juraj Daňo: Jubilejná výstava - Výber z tvorby 1946 - 1980, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1980/12 - 1981/01   Tibor Gáll: Jubilejná výstava, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1981/02   Juraj Daňo: Jubilejná výstava - Výber z tvorby 1946 - 1980, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1981/04/22 - 1981/05/30   František Veselý: Úvahy o krajine, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1981/06/09 - 1981/07/05   František Foltýn, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1981/09/04 - 1981/10/04   Ivan Šafranko, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1981/09/08 - 1981/10   Ján Hanák, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1982/01 - 1982/04   Julo Machaj: Sochy, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1982/02/26 - 1982/03/28   Ján Hák: Jubilejná výstava, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1982/03   Ladislav Zozuľák: Krymské motívy, Tatranská galéria, Horný Smokovec, Vysoké Tatry (Poprad)
1982/03/05 - 1982/04/04   Štefan Hapák: Maľby, pastely, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1982/05   Ladislav Zozuľák: Krymské motívy, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1982/06 - 1982/07   Andrej Gaj: Výber z tvorby 1970 - 1982, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1982/12 - 1983/01   Alexander Eckerdt: Výběr z díla, Divadlo pracujících, Zlín (Zlín)
1982/12/22 - 1983/01/23   Štefan Bubán: Z tvorby, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1983/01/18 - 1983/02/20   Krymské motívy v tvorbe Ladislava Zozuľáka, Dom československo-sovietskeho priateľstva / Dom Zväzu Československo-sovietskeho priateľstva (ZČSSP), Bratislava (Bratislava)
1983/04/29 - 1983/05/29   Anton Jasusch: Súborné dielo, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1983/06 - 1983/07   Július Jakoby, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1983/12/06 -   Július Hegyesy: Kresby, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1985   Margita Hanáková: Textilné závesy, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1985/01/10 - 1985/02/17   Jozef Fabini: Kresby, akvarely, gvaše, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1985/03/12 - 1985/04/14   Július Szabó: L'ud zeme, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1985/05/17 - 1985/06/16   Anton Michajlovič Kaššaj: Výber z tvorby, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1985/09 - 1985/10   Ján Ilavský: Jubilejná výstava, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1985/11/29 - 1986/01/05   Július Bukovinský: Košické motívy, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1986   Vojtech a František Klimkovičovci: Kresby, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1986/07 - 1986/08   Ján Mathé: Sochárska tvorba 1949 - 1984, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1986/08 - 1986/09   Vincent Hložník: Súborné dielo, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1987   Janko Alexy: Pastely, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1987/06/19 - 1987/07/19   Konštantín Bauer: Výber z diela, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1987/07/07 - 1987/09/06   Ľudovít Čordák, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1987/12/04 - 1988/01/17   Xénia Columbyová Sinayová, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1988   Dušan Srvátka: Malba a kresba, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1988/01/08 - 1988/02/14   Dušan Pončák: Sochy a kresby, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1988/02/19 - 1988/03/27   Danica Hanáková: Divadelný kostým, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1988/03/02 - 1988/04/17   Konstrukce a fikce (fotografie dvanácti francouzských autorů), Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1988/03/03 - 1988/04/30   Janko Alexy: Pastely, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1988/07/08 - 1988/08/07   Vladimír Židlický, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1988/09/09 - 1988/10/16   Imrich Svitana: Výber z tvorby, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1988/10/27 - 1988/11/27   Jerzy Maraj: Umelecké sklo, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1988/11/01 - 1988/12/11   Jozef Fabini: Maliarsky odkaz, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1988/12/02 - 1989/01/08   Ladislav Zozuľák: Krajinárska tvorba, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1989/01/13 - 1989/02/12   Ernest Rákoši: Výber z diela, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1989/02/03 - 1989/03/05   Rudolf Fila: Mal'ba premien - Premeny mal'by, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1989/03/10 - 1989/04/16   České maliarstvo XX. storočia (I. diel - generácia 90. rokov), Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1989/04/28 - 1989/05/28   Fedor Vico, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1989/06/13 - 1989/09/10   České maliarstvo XX. storočia (II. diel), Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1989/09/01 1989/10/01   Ikony na východnom Slovensku 16. - 19. storočia, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1989/11/17 - 1989/12/22   Ernest Zmeták: Grafika, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1989/12/29 - 1990/01/28   Michal Čičvák: Obrazy 1979 - 1989, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1990/10/23 - 1990/11/25   Štefan Makara: Jubilejná výstava, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1990/11/30 - 1991/01/13   Tibor Gáll: Jubilejná výstava, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1991   Hýbače, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1991/01/18 - 1991/02/17   Nicolo D´Alessandro - grafika, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1991/06/19 - 1991/07/21   Hýbače, Galéria Gerulata, Bratislava (Bratislava)
1991/11/08 - 1991/11/22   Hýbače: Kinetické variabilní umění, Národní technické muzeum, Praha
1996/10/08 - 1996/11/03   Anna Hausová: Paličkované plastiky, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1997/03/07 - 1997/03/30   Štefan Siváň: Stretnutia, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1997/06/05 - 1997/09/14   Ľudovít Čordák (Csordák) 1864 - 1937, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1997/12/31 - 1998/02/28   Štefan Bubán: Výber z tvorby, Zemplínske múzeum, Michalovce (Michalovce)
1998/01/29 - 1998/03/08   Stano Bubán: Skutočná maľba, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1998/03/26 - 1998/04/26   Július Hegyesy: Kresby, Šarišská galéria, Prešov (Prešov)
1998/06/04 - 1998/09/27   Elemír Halász - Hradil: 1873 - 1948, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1998/09/08 - 1998/11/29   Michal Jakabčic: Imagianatívny svet, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1999/05/04 - 1999/05/30   Michal Hajnal: Reminiscencie, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
2000/05 - 2000/06   Ján Berger, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
2000/09/14 - 2000/1/15   Mária Balážová: Tucet (1988 - 2000), Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
2003/07/03 - 2003/09/07   Július Jakoby, Turčianska galéria, Martin (Martin)
2008/09/25 - 2008/10/26   Peter Sceranka: Retrospektíva, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
2009/11/19 - 2009/12/13   Darina Gladišová: Kontemplácie, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
2009/12/16 - 2010/02/14   Juraj Bartusz: Jakoby, Bondy, časový limit, indigo, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
2010/03/24 - 2010/04/18   Attila Duncsák: Moja cesta, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
2013/12/13 - 2014/05/18   Košická moderna a jej presahy, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
2017/09/14 - 2017/11/26   Odměk - Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
2018/03/18 - 2018/05/27   Košická moderna: Kontexty meziválečného umění, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
neuvedeno   Eva Bachratá-Linhartová: Modrý čas, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
neuvedeno   Jozef Czauczik a jeho okruh, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)