Základní devítiletá škola

Non-exhibit Invitation
published, title (subtitle)
2001   Oslavy 100. výročí otevření budovy školy