Velvyslanectví Socialistické federativní republiky Jugoslávie

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1981/11   Milo Milunovič: Jugoslávie - obrazy, grafika, Staroměstská radnice, Praha
1989/12 - 1990/01   Současná makedonská grafika, Oblastní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
1989/12/21 - 1990/01/21   Současná makedonská grafika, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)