Knihtiskárny B. Knechtl a spol.

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1924, Katalog výstavy obrazů malíře Stan. Lolka v Olomouci
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1924, Katalog umělecké výstavy Kruhu výtvarných umělkyň v Praze