Galerie výtvarného umění

Directory
published, title (subtitle)
1999   Adresář muzeí a galerií v České republice (Pro rok 2000)