Chocenice

Book
published, title (subtitle)
2001   Baroko na Kolínsku I. (Společnost a kultura v letech 1650 - 1730)
Guide
published, title (subtitle)
1991   Seznam uměleckých a kulturně historických památek v okolí Kostelce nad Černými Lesy (Příloha Černokostelecka 2/1991)