Chocenice

Book
published, title (subtitle)
1997   Kolín (18.6.1757)
Subordinate Document
published, title (subtitle)
1982   Porážka nepřátelských Prušáků u vsi Křečhoře aneb u města Kolína (Na zpěv uvedeno jako ´Antoníne Paduánský, divotvorče předivný´)